Gastronomie heeft 'Actief Basisinkomen' nodig

Knockout door lockdown?

Künzelsau, 11.11.2020 - De vernieuwde lockdown brengt een echt horrorscenario in de gastronomie. De industrie verwacht een golf van faillissementen van onvoorstelbare omvang. Door de flagrante daling van de verkoop dit jaar dreigt een derde van de restaurants, cafés, cafés, bars, traiteurs en evenementenlocaties failliet te gaan. En de trend is stijgend. Veel van de bedreigde bedrijven met ontelbare banen en opleidingsplaatsen kunnen de "November Aid" die wordt aangeboden niet permanent redden. Slechts 24 procent van de restauranthouders gelooft nog in een heropening in december. Driekwart gaat ervan uit dat hun kerstbedrijf ook het slachtoffer wordt van een bedrijfsverbod - en reageert met berusting, boosheid of pure wanhoop. Om de volledige ineenstorting van de sector te voorkomen, zijn er fundamenteel nieuwe maatregelen nodig om in te grijpen in de crisis en het bestaan van de onderneming veilig te stellen. De Gradido Academy for Economic Bionics heeft hiervoor een nieuw type economisch en financieel systeem ontwikkeld. Door af te stappen van het gebruikelijke principe van schuldgeld, een innovatieve benadering van geldcreatie en een 'actief basisinkomen', toont het Gradido-model een veelbelovende uitweg uit de crisis.

Met klachten, petities en merkbrieven vragen verenigingen, vakbonden en betrokkenen luid en duidelijk aandacht voor de gevolgen van de hernieuwde lockdown voor de horeca. Zij betwijfelen de zin van de maatregelen om contacten te verschuiven van publieke naar private ruimtes en zijn overmatig teleurgesteld dat uitgewerkte concepten en grote financiële investeringen voor de maximale veiligheid van de gasten niet op prijs worden gesteld. Ook de vertegenwoordigers van de industrie luiden uit alle macht de noodklok, want talloze bedrijven staan weer op het punt om te sluiten. Niet alleen de banen van de direct betrokkenen lopen gevaar, maar ook het levensonderhoud van veel werknemers in de bijbehorende toeleveringsketens, brouwerijen en drankgroothandels. Er wachten ook rampzalige vooruitzichten op stagiairs. Een onderzoek door de Duitse Vereniging van Kamers van Koophandel en Industrie (DIH), toonde aan dat de horeca voor het nieuwe opleidingsjaar waarschijnlijk 30 procent minder opleidingsplaatsen zal kunnen aanbieden dan in het voorgaande jaar.

Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academy for Economic Bionics, ziet deze ontwikkeling met groeiende bezorgdheid: "We kunnen onze economie niet stabiliseren door brughulp op duizelingwekkende hoogte te beloven aan elke industrie die dit jaar in een soort haast wordt verbannen uit het vak. Aan de ene kant weet niemand wie ooit de bergen schulden zal afbetalen die op deze manier ontstaan. Aan de andere kant bereikt deze ogenschijnlijk royale "noodhulp" niet eens alle getroffenen, is ze van meet af aan ontoereikend en biedt ze geen enkel perspectief. Volgens de economische bionica-experts van de Gradido Academie kunnen de enorme huidige uitdagingen voor de economie en de politiek alleen worden beheerst met behulp van een duurzaam economisch en financieel systeem dat geschikt is voor de kleinkinderen.

Het Gradido-model

In 20 jaar onderzoek aan de Gradido Academie voor Economische Bionica is het solide en duurzame economische en financiële systeem met dezelfde naam ontwikkeld. Het is gebaseerd op de fundamentele natuurwetten en voorziet dus ook in een afwijking van het heersende principe van schuldgeld. Hückstädt legt uit: "In het oude financiële systeem zijn de activa van de een noodzakelijkerwijs de schulden van de ander. Maar de natuur kent geen schulden. Bijgevolg wordt de gemeenschappelijke munt Gradido (GDD) gecreëerd als een krediet voor iedereen, zonder schulden te creëren. Economische crises zoals we die nu meemaken, zouden met het Gradidomodel onder de knie kunnen worden gekregen zonder de toekomstige generaties te belasten".

Actief basisinkomen" biedt zekerheid voor het levensonderhoud

Het "actieve basisinkomen" komt voort uit het idee van "onvoorwaardelijke deelname". Voor elke persoon zijn maandelijks 1.000 Gradido (GDD) van het algemeen belang beschikbaar als basisinkomen. Eén Gradido komt overeen met de waarde van één Euro. Maximaal 50 uur per maand wordt betaald met 20 GDD per stuk. Dit bedrag wordt opgevat als een basisbedrag voor het veiligstellen van het levensonderhoud, dat kan worden aangevuld met andere inkomsten. Wie wil profiteren van het 'Actief Basisinkomen' kan met zijn persoonlijke talenten, neigingen en mogelijkheden op elke leeftijd een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Zelfs in tijden van professionele crisis kan basisbeveiliging worden bereikt zonder dat er aanvragen hoeven te worden ingediend of een middelentest hoeft te worden afgelegd. Bovendien houdt het concept van een "actief basisinkomen" met "onvoorwaardelijke deelname" ook rekening met het feit dat toekomstige werkgelegenheidsbiografieën - vrij onafhankelijk van economische en financiële crises - altijd onderbrekingen of hiaten zullen vertonen. Dankzij het basisinkomen van de Gradido verliezen dergelijke fasen van onrust hun existentiële horror.

Onvoorwaardelijke deelname' in elke levensfase

Iedereen mag een taak op zich nemen voor het 'Actief Basisinkomen' dat hij of zij graag uitvoert. Hier kon hij ook actief worden tijdens een verordend "beroepsverbod". Naast het gevoel een zinvolle activiteit te kunnen uitoefenen in elke fase van het leven en het beroep, biedt het principe van 'onvoorwaardelijke participatie' ook de kans om nieuwe passies en doelen te ontdekken. Zonder existentiële angst kan iedereen doen wat hij of zij uit de grond van zijn hart zou willen doen - dat wil zeggen, zijn innerlijke roeping volgen. De resulterende vreugde van de schepping is de beste voorwaarde om op alle niveaus succesvol te zijn.

Drievoudig welzijn en drievoudige geldcreatie

Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het verzoenen van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in het belang van de natuur en het milieu. Het individu maakt deel uit van de gemeenschap, de staat, en de staat maakt deel uit van het 'grote geheel', het ecosysteem. Per hoofd van de bevolking worden dus 3 × 1.000 Gradido gecreëerd. 1.000 Gradido elk voor het 'Actief Basisinkomen', voor de rijksbegroting en voor het compensatie- en milieufonds.

De Gradido-filosofie

"Ons idee van 'algemeen belang' is dat ieder mens te allen tijde wordt voorzien van alle levensbehoeften en weet dat er voor zijn of haar wensen en zorgen wordt gezorgd", zegt Margret Baier, mede-oprichter en directeur van de Gradido Academie, die een basisprincipe van het model uitlegt. Ze voegt eraan toe: "Alleen als iedereen een levend deel van de gemeenschap mag zijn, kan de solidariteit en het verantwoordelijkheidsgevoel die nodig zijn om zelfs crisissen te overwinnen, zich ontwikkelen. In een situatie zoals we die nu hebben, zouden we flexibel kunnen reageren op beschermende maatregelen zonder financiële problemen. We kunnen aanzienlijk meer gedifferentieerde benaderingen van oplossingen vinden en de fatale ongewenste effecten tot een minimum beperken als het Gradido-model wordt aangenomen".

Voor details over het volledige 'Gradido-model' zie https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner