Algemeen welzijn - wat is dat?

Gemeenschappelijk goed, gemeenschappelijke geest, gemenebest zijn de peetvaders van elke historische ontwikkeling.
Gymnastiek vader Jahn

Beste lezer,

Sinds kort kunt u uw bijdragen aan het algemeen welzijn rechtstreeks op uw Gradido-rekening documenteren. Zo wordt het voor u nog gemakkelijker om het geld van de toekomst te creëren en uw Actief Basisinkomen te laten bijschrijven. Hiermee zijn wij een grote stap dichter gekomen bij het doel van een geld- en economisch systeem dat geschikt is voor kleinkinderen ten bate van allen.

Wij lezen echter uit uw bijdragen dat er kennelijk zeer uiteenlopende meningen bestaan over wat onder het algemeen belang moet worden verstaan en of men zelfs de moeite moet nemen om zijn activiteit duidelijk te omschrijven. Naast goed gedocumenteerde bijdragen lezen we dan "de hond uitlaten", "een vriendin vergezellen bij het winkelen", "het gras maaien", "koken", enzovoort. ...

Kunnen wij er met zulke verschillende opvattingen ooit in slagen om gezamenlijk een rechtvaardig monetair en economisch stelsel te ontwikkelen dat gebaseerd is op eigen verantwoordelijkheid en waardering voor de andere deelnemers? We willen immers samen de nieuwe wereld vormgeven tot een plaats die voor iedereen de moeite waard is om in te leven.

Elke bijdrage wordt zorgvuldig gelezen

Hier bij Gradido Support lezen we elke bijdrage die u levert en doen we veel moeite om af te wegen of de bijdrage het algemeen belang dient of niet. Het zou veel gemakkelijker zijn om het vakje snel aan te vinken. Het vergt veel tijd om een afwijzing te rechtvaardigen en het kwetst ons en de betrokkenen in gelijke mate. Dus knijpen we vaak een oogje dicht en bevestigen in geval van twijfel. We willen tenslotte niemand kwetsen, maar ons gezamenlijk onderzoeksproject vooruit helpen ten voordele van iedereen.

Wat is het gemeenschappelijk goed?

Over onderzoeksprojecten gesproken: wat is het algemeen belang? Wikipedia omschrijft het als volgt: "Het algemeen welzijn [...] verwijst naar het welzijn ("het gemeenschappelijk beste, het gemeenschappelijk voordeel, het gemeenschappelijk welzijn, de welvaart"), dat om sociale redenen ten goede moet komen aan zoveel mogelijk leden van een gemeenschap".

In de ethiek van het "Drievoudig Goed" komt dit overeen met het tweede en het derde goed, d.w.z. het welzijn van de gemeenschap en het welzijn van het grotere geheel.

Men zou ook kunnen zeggen: bijdragen aan het algemeen welzijn zijn alles wat men volgens het gezond verstand vrijwilligerswerk, vrijwilligerswerk enz. zou noemen - in tegenstelling tot individuele bijdragen van de ene persoon aan de andere.

Het hangt af van de omstandigheden

Of iets bijdraagt tot het algemeen welzijn is dus niet zozeer een kwestie van WAT je doet, maar veeleer van VOOR WIE en  VOOR WELK DOEL Dat doe je wel.

  • Als je met je vriendin gaat winkelen, is dat in de eerste plaats voor jullie allebei. Maar als u de zaden en planten voor uw SoLaWi gemeenschapsveld koopt, dan is dat waarschijnlijk voor het algemeen belang.
  • Als u kookt voor een feestje met uw vrienden, is dat uw privé-plezier. Als u kookt omdat u bijeenkomt om de organisatie van een vrij-leren-project te bespreken, dan is dat een openbaar goed.
  • Als u gezonde volwassenen helpt, is dit een individuele dienst waarvoor de ander u rechtstreeks met zijn Gradidos kan bedanken. Als u echter een oude zieke helpt die overbelast zou zijn met een Gradido-rekening, dan is dat een sociale dienst, d.w.z. het algemeen belang.

Moeders en kinderen

Moeders die hun kinderen begeleiden in het leven dienen het algemeen welzijn. Er is nauwelijks iets belangrijkers voor het voortbestaan van de mensheid.

Wanneer kinderen leren betrokken te zijn bij de gemeenschap door bepaalde taken in huis en tuin op zich te nemen, kan dit worden beschouwd als een gemeenschappelijk goed. Als een volwassene zijn vuilnis naar beneden draagt of zijn tuinhuisje bouwt, natuurlijk niet.

Situationeel, autonoom, duidelijk geformuleerd

Het onderscheid is niet altijd duidelijk, en het vereist eigen verantwoordelijkheid, zowel van uw kant als van de kant van het ondersteuningsteam. Daarom is het van groot belang dat u duidelijk verwoordt waar het om gaat en waarom u denkt dat het een bijdrage is aan het algemeen belang.

Uw duidelijke beschrijving is ook een teken van waardering voor ons als het Gradido-team, dat een oogje in het zeil houdt om ervoor te zorgen dat de zaken de goede kant op gaan. Omdat we nog geen gedachten kunnen lezen.

Als u duidelijk maakt voor wie en waarvoor u uw bijdrage levert en, indien van toepassing, uw bijzondere situatie (5-jarig meisje, bejaarde, bijzondere uitdagingen), hoeft u niet bang te zijn dat u met uw bijdrage wordt afgewezen. En wij van het Gradido team zijn blij met elke bijdrage die we mogen erkennen.

Mijlpaal naar een zelfbepaald leven

Met deze kennis wordt het voor u gemakkelijk om uw gemeenschapsbijdragen in te dienen op de Gradido-account. Door dit te doen, maak je jezelf gelukkig en neem je persoonlijke verantwoordelijkheid. U creëert het geld van de toekomst en draagt bij aan ons gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject, de Natuurlijke Economie van het Leven voor wereldwijde welvaart en vrede in harmonie met de natuur. Zonder projecten als Gradido zouden we waarschijnlijk in het systeem gevangen blijven.

Onvoorwaardelijke deelname is een belangrijke mijlpaal op weg naar een zelfbepaald leven voor iedereen. Wij dragen met onze gaven bij aan de gemeenschap en ontplooien zo ons volledige potentieel. Samen ontwikkelen we de noodzakelijke zwermintelligentie om de baanbrekende problemen van de mensheid op te lossen - in het belang van onszelf, onze kinderen en alle kinderen van de aarde.

Duizend maal dank omdat je bij ons bent!

Met vriendelijke groet

Margret Baier en Bernd Hückstädt
Gradido oprichter en ontwikkelaar

PS: Wegens het grote succes herhalen we de dankbaarheidsactie op 22 december. Naast de meervoudige GradidoTransform voor uw financieringsbijdrage verhogen we alle GDT-rekeningsaldi op 22 december 2022 met 22%.