Golf van insolventie als kans

Gemenebestbestbestbest in plaats van verlies van het bestaan

Künzelsau, 16 september 2020 - Uiterlijk eind dit jaar zal Duitsland door een ware golf van faillissementen worden geteisterd. De Duitse detailhandelsorganisatie (HDE) vreest ongeveer 50.000 bedrijfssluitingen. De Duitse horecabond worstelt met de grootste crisis van na de oorlog: 61,6 procent van de horecabedrijven vreest voor zijn bestaan. Volgens de Duitse reisvereniging (DRV) heeft de toeristische sector in juni al een omzetverlies van 10,8 miljard euro geleden als gevolg van de lockdown. Ook journalisten, kunstenaars, adverteerders en talloze kleine bedrijven vrezen voor hun baan. De economische bionica-experts van de Gradido Academie zien een fundamenteel veranderd economisch en financieel systeem als perspectief na deze crisis. Hun model belooft ongekende mogelijkheden voor bestaanszekerheid en heroriëntatie - dankzij een "Actief Basisinkomen".

De insolventies die de coronamaatregelen hebben veroorzaakt of er voordeel uit hebben gehaald, zijn nog niet geregistreerd, aangezien de Duitse regering de verplichting om de insolventieprocedure tijdens de coronacrisis aan te vragen heeft opgeschort om de gevolgen ervan te verzachten. Tot het einde van het jaar kunnen ondernemingen waarvan de schulden hoger zijn dan hun bestaande activa, hun aanvraag nog steeds uitstellen. Degenen die daadwerkelijk insolvent zijn, zullen echter vanaf 1 oktober 2020 een insolventieaanvraag moeten indienen. Elke insolventie betekent niet noodzakelijkerwijs dat werknemers hun baan verliezen, maar het is te verwachten dat veel werknemers en zelfstandigen aan het eind van het jaar zonder werk komen te zitten - en er is grote angst.

Aangezien het bestaan van hele industrieën wordt bedreigd, zullen veel mensen niet meer in staat zijn om in hun geleerde beroep te werken, maar zullen ze een nieuw beroep of een nieuwe opleiding moeten overwegen - als die beschikbaar is. Als men de economische bionica-experts van de Gradido Academie gelooft, biedt deze crisis ook een enorme kans om dingen te corrigeren die allang een fundamentele heroriëntatie vereisen.

"Het wereldwijde financiële systeem dreigt nu te mislukken, gevolgd door massale faillissementen, recordwerkloosheid en schrijnende armoede", waarschuwt Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Academie. Deze uitdagingen kunnen alleen worden aangegaan met een duurzaam nieuw monetair systeem waarin economische, ecologische en sociale prikkels in dezelfde richting wijzen. De Gradido Academy heeft een dergelijk systeem ontwikkeld.

Economische Bionica komt in beeld

Volgens Hückstädt heeft de wereldwijde corona lockdown de kwetsbaarheid van het heersende economische systeem - en de noodzaak tot heroverweging - zichtbaar gemaakt. De koortsachtige zoektocht naar uitwegen uit de crisis heeft de nog jonge wetenschap van de economische bionica ongekende aandacht gebracht. De Gradido Academie houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met de vraag wat de economie kan leren van de natuur. Zoals elke luchtvaartingenieur de vlucht van vogels zou moeten bestuderen, onderzoekt de academie welke natuurlijke processen als model zouden kunnen dienen voor succesvolle economische processen. Het resultaat van jarenlang onderzoek is het algemeen belang 'Gradido'. Het is bedoeld om mensen wereldwijd in hun levensonderhoud te voorzien en om de wereld van leven en werken diverser en bevredigender te maken. De kernprincipes van het model zijn het 'Actief Basisinkomen', de 'Onvoorwaardelijke Deelname' en het 'Drievoudig Welzijn'. Angst voor het bestaan behoort tot het verleden, evenals sociale uitsluiting en isolement.

Actief basisinkomen" in plaats van een werkloosheidsuitkering

Dankzij het 'Actief Basisinkomen' volgens het Gradidomodel kan ieder mens een basisinkomen voor het algemeen belang behalen door activiteiten naar eigen keuze. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om hun eigen mogelijkheden op een geheel nieuwe manier te verkennen, zodat ze indien nodig een nieuwe weg kunnen inslaan. In plaats van het gevoel te hebben gefaald - de angst voor het bestaan en de angst om een sociaal isolement te bedreigen - moeten mensen vreugde ontwikkelen in hun persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen in hun eigen capaciteiten en het verlangen naar een nieuw begin", legt Hückstädt uit.

Voor elke persoon is maandelijks 1.000 Gradido (GDD) van de gemeenschappelijke munt beschikbaar als basisinkomen. Eén Gradido komt overeen met de waarde van één Euro. Dit 'Actief Basisinkomen' verschilt aanzienlijk van het veel besproken 'Onvoorwaardelijk Basisinkomen' in die zin dat mensen van alle leeftijden bijdragen aan de gemeenschap op basis van hun individuele mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op het 'Actief Basisinkomen'. Maximaal 50 uur per maand wordt betaald met 20 GDD per stuk. Dit bedrag is een basisbedrag, naast andere inkomstenbronnen.

Onvoorwaardelijke deelname" voor testen en ontwikkelen

Het 'Actief Basisinkomen' zorgt dus voor 'onvoorwaardelijke deelname' aan het leven in de samenleving. Concreet betekent dit dat iedereen zijn of haar neigingen en vaardigheden kan gebruiken waar het hem of haar het beste uitkomt. Praktische, artistieke en creatieve activiteiten zijn net zo welkom als het op zich nemen van sociale taken. Het basisidee van 'Onvoorwaardelijke Participatie' is dat iedereen met zijn eigen persoonlijke talenten kan bijdragen aan het versterken van de gemeenschap en tegelijkertijd zijn eigen potentieel kan ontwikkelen. Op deze manier kan hij of zij de best mogelijke weg vinden in het professionele leven of voor een koerswijziging. De 'Onvoorwaardelijke Deelname' is ook expliciet bedoeld om nieuwe ideeën, visies en vaardigheden te helpen ontwikkelen die de mensheid op dit moment zo dringend nodig heeft.

Crisisveiligheid dankzij driedubbel welzijn

Het ethische basisprincipe van Gradido is gebaseerd op het verzoenen van het welzijn van het individu met dat van de gemeenschap en het grotere geheel - in termen van natuur en milieu. Voor elke persoon ter wereld worden elke maand in totaal 3.000 Gradido (GDD) aangemaakt. Een derde gaat naar elke burger als 'actief basisinkomen', het tweede derde wordt door de staat ontvangen voor zijn diensten aan de gemeenschap en het derde deel gaat naar een compensatie- en milieufonds om de sanering van economische en ecologische lasten mogelijk te maken. Al met al zou er meer geld beschikbaar zijn voor de overheidsdiensten en de gezondheidszorg dan voorheen - zonder schulden en zonder belastingen.

"Aangezien de dreigende faillissementsgolf het bestaan van zoveel mensen zou kunnen bedreigen, zijn nieuwe oplossingen nu essentieel. De tijd is rijp voor Gradido en wij zien het als onze verantwoordelijkheid om dit model in de politieke discussie te introduceren", benadrukt Hückstädt, terwijl zijn partner Margret Baier eraan toevoegt: "Met deze oplossing, die gebaseerd is op de principes van de natuur, kunnen we een toekomst garanderen die de moeite waard is voor de huidige en toekomstige generaties".

Details van het 'Gradido-model' onder https://gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner