Toekomst voor de 'Generatie Corona

Gradido gemeenschappelijke munt creëert nieuwe perspectieven

Künzelsau, 03 september 2020 - Alleen al in Duitsland betreden dit jaar bijna een half miljoen afgestudeerden en 400.000 stagiairs de arbeidsmarkt. Door de Corona-crisis zullen velen van hen daar echter geen werk vinden. Meer dan 20.000 studenten hebben de afgelopen maanden een lening moeten aanvragen om de kosten tot aan hun examen te kunnen dekken. Talloze opleidingsplaatsen worden zonder vervanging geannuleerd en de meeste stages en banen voor werkende studenten zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld. De 'Generatie Corona' heeft niet alleen vertrouwen nodig, maar ook perspectieven. Het innovatieve economische model 'Gradido' zou voor beide kunnen zorgen. Op basis van de principes van een 'Actief Basisinkomen' en 'Onvoorwaardelijke Deelname' garandeert het een basiszekerheid en biedt het ook de mogelijkheid om het eigen potentieel te erkennen en te ontwikkelen.

De Corona maatregelen ontnemen niet alleen jongeren de mogelijkheid om met hun leeftijdsgenoten te vieren of de wereld rond te reizen. Ze brengen ook talrijke bestaansmiddelen en toekomstige modellen in gevaar. Door de annulering van veel stages hebben schoolverlaters geen toekomstperspectief. Het verlies van talloze deeltijdbanen berooft studenten van hun financiële basis. Ook de annulering of schorsing van stages, werkstudentenjobs en vrijwillig sociaal werk in het buitenland beperkt de mogelijkheden om zich te oriënteren en uit te proberen alvorens een carrière te kiezen.

De afgestudeerden worden geconfronteerd met het feit dat 40 procent van de banen voor jonge academici op dit moment al wordt geschrapt. In de culturele sector en in de wetenschap is de crisis nog dramatischer. Meer dan ooit hebben 20.000 studenten in de afgelopen weken een studentenlening aangevraagd bij de Kreditanstalt für Wiederaufbau (Kreditanstalt für Wiederaufbau) om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien zonder een parttime baan aan te hoeven nemen. Dus ze zullen hun professionele toekomst al beginnen met een berg schulden. Niet alleen de toeristische industrie, de gastronomie en de detailhandel hebben enorme verliezen geleden als gevolg van de lockdown. De economie heeft het moeilijk - en veel leerlingplaatsen vallen aan de kant.

"In deze crisissituatie is ons nieuwe economische en financiële model vooral toekomstgericht voor jongeren", benadrukt Bernd Hückstädt, een van de oprichters van de Gradido Academie voor Economische Bionica. "We moeten jonge mensen die zo graag willen leren en presteren dat ze een aantrekkelijke basiszekerheid in het beroepsleven duwen, die hen niet het gevoel geeft nutteloos te zijn of zelfs al gefaald te hebben, maar - integendeel - ervoor zorgt dat ze de kans krijgen om hun individuele potentieel, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen en te gebruiken", legt de economische bioloog uit, waarbij hij een van de basisideeën van het 'Gradido'-principe uitlegt.

Actief basisinkomen in plaats van een studentenlening

Volgens het Gradido-model zijn er elke maand 1.000 Gradido (GDD) van de gemeenschappelijke munt beschikbaar voor elke persoon als basisinkomen. Dit bedrag is een basisbedrag, naast andere inkomstenbronnen. Het zou een stabiele financiële basis kunnen vormen voor jongeren die een opleiding of studie volgen. Dit "actief basisinkomen" verschilt aanzienlijk van het veel besproken "onvoorwaardelijk basisinkomen". Degenen die er gebruik van maken, dragen in ruil daarvoor hun talenten en capaciteiten bij aan de gemeenschap. Er wordt maximaal 50 uur per maand betaald met 20 GDD per stuk.

Onvoorwaardelijke deelname" voor testen en ontwikkelen

Het 'Actief Basisinkomen' zorgt dus voor 'onvoorwaardelijke deelname' aan het maatschappelijk leven. Concreet betekent dit dat iedereen zijn of haar neigingen en vaardigheden kan gebruiken waar het hem of haar het beste uitkomt. Naast professionele vaardigheden zijn praktische, artistieke en creatieve activiteiten welkom. Ook de aanname van sociale taken om het dramatisch groeiende verpleegtekort, de knelpunten in de kinderopvang en het isolement van de ouderen te verlichten. Het basisidee van Onvoorwaardelijke Participatie is dat iedereen met zijn eigen persoonlijke talenten kan bijdragen aan het versterken van de gemeenschap. Dit helpt om het eigen potentieel beter te herkennen en de best mogelijke weg te vinden in het professionele leven of voor een koerswijziging. Het moet ook uitdrukkelijk dienen voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën, visies en vaardigheden. Hückstädt voegt hieraan toe: "Het is in het eigen belang van de gemeenschap om elk lid individueel en intensief te ondersteunen. Onvoorwaardelijke deelname legt zo de basis voor het grootst mogelijke succes van de hele menselijke familie in het licht van de gigantische uitdagingen van onze tijd".

Een einde maken aan bergen schulden

In 20 jaar onderzoek aan de Gradido Academie voor Economische Bionica is het solide en duurzame economische en financiële systeem met dezelfde naam ontwikkeld. Het is gebaseerd op de fundamentele succesmodellen van de natuur. Volgens de oprichter van de academie, Hückstädt, is een van de doorslaggevende voordelen van het Gradido-model ten opzichte van het heersende economische en financiële systeem dat "de geldschepping van onze gemeenschappelijke goede munt Gradido plaatsvindt zonder dat er schulden ontstaan, omdat er in de natuur geen schulden zijn".

De 'levensloop' zorgt voor stabiliteit

Voor elke persoon ter wereld wordt een totaal van 3.000 'Gradido' (GDD) ter waarde van 3.000 euro per maand geschat. Een derde gaat naar elke burger als 'actief basisinkomen', het tweede derde wordt door de staat ontvangen voor zijn diensten aan de gemeenschap en het derde deel gaat naar een schadevergoedings- en milieufonds om de sanering van de economische en ecologische vervuilde terreinen mogelijk te maken. Al met al zou er meer geld beschikbaar zijn voor de overheidsdiensten en de gezondheidszorg dan voorheen - zonder schulden en zonder belastingen. De geplande bederfelijkheid houdt de geldhoeveelheid constant en de prijzen stabiel. Een duurzaam model met toekomst.

Details van het 'Gradido-model' in het gratis e-boek op https://gradido.net/de/book/

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)