Sociale participatie voor een gezond leven

Gradido strategie na lockdown

Künzelsau, 24.02.2021 - De Corona-crisis, met zijn massale contactbeperkingen, biedt onderzoekers uit alle disciplines de perfecte basis om de fatale effecten van isolement en eenzaamheid te onderzoeken. Tegelijkertijd levert de huidige situatie talloze nieuwe bewijzen voor het besef dat niets de levenskwaliteit en de levensduur van een persoon zo positief kan beïnvloeden als stabiele sociale contacten, waardering en deelname aan het gemeenschapsleven. De onderzoekers van de Gradido Academie voor Economische Bionica zien dan ook een dringende noodzaak om het toekomstige samenleven te hervormen op een manier die zorgzaam en levendig samenzijn mogelijk maakt en bevordert. Onvoorwaardelijke participatie is een van de hoekstenen van hun Gradidomodel voor een gezond en zinvol leven.

Sociale relaties zijn de sleutel tot een lang en gelukkig leven

Een van de bekendste langetermijnstudies over de vraag welke criteria bepalend zijn voor een lang en gelukkig leven is uitgevoerd aan de Harvard-universiteit in de Verenigde Staten. Sinds 1938 worden het gezins- en beroepsleven, alsmede de gezondheid en de psychologische toestand van de deelnemers gedocumenteerd voor de "Grant Study". Zestig van de oorspronkelijke 724 mannen, die in gelijke aantallen werden gerekruteerd uit eerstejaarsstudenten van de befaamde Harvard Universiteit en uit zeer arme families uit Boston, zijn vandaag de dag nog beschikbaar. Het indrukwekkende resultaat van deze longitudinale studie over de doorslaggevende factoren voor geluk en gezondheid: "Een van de belangrijkste sleutels tot een lang en gezond leven zijn sociale relaties".

Mensen hebben behoefte aan saamhorigheid

De genezende kracht van goede sociale contacten wordt ook bevestigd door psychoneuro-immunoloog Joachim Bauer. "Sociale verbondenheid en ervaringen activeren de zogenaamde beloningssystemen in de hersenen en maken de feel-good boodschappers dopamine en oxytocine vrij. We hebben het gevoel dat anderen ons accepteren en ons welwillende aandacht geven. Het vermindert angst en stress."

Eenzame mensen sterven eerder

"Permanent sociaal isolement is een van de grootste gevaren voor onze gezondheid," waarschuwt gezondheidspsycholoog prof. Sonia Lippke. Volgens haar bevindingen worden de gebieden in de hersenen die ook verantwoordelijk zijn voor pijn, actief tijdens dergelijke stress. Daarnaast is er sprake van slapeloosheid, een verzwakt immuunsysteem en afnemende cognitieve prestaties, die zelfs tot dementie kunnen leiden. Andere verwoestende gevolgen: "Er is een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker of het krijgen van een beroerte of hartaanval, zelfs een vroegere dood door de verschillende ziekten is mogelijk".

Groeiende eenzaamheid is slecht neveneffect van opsluiting

Eenzaamheidsonderzoeker Marcus Mund bevestigt: "De eenzaamheidscijfers stegen tijdens de lockdown," en zijn collega, Maike Luhmann van de Ruhr Universiteit Bochum, waarschuwt: "In principe zouden we er als maatschappij een algemeen belang bij moeten hebben om ervoor te zorgen dat mensen niet lijden. Dat betekent dat we, al was het maar uit humanitaire overwegingen, moeten proberen eenzaamheid te bestrijden."

Roddelaarskassa's, subsidiesoftware, gezinnen te huur en een dienst tegen eenzaamheid

Op allerlei niveaus worden al creatieve maatregelen genomen om de fatale gevolgen van sociaal isolement te verlichten. In Nederland heeft een supermarktketen in 2019 zogenaamde "chatkassa's" geïntroduceerd: In de 'Kletskassa' ligt de nadruk op kletsen in plaats van snel inchecken. Op het gebied van de kunstmatige intelligentie zijn robots met aandachtsprogrammering ontwikkeld. Online portaalsites bieden "vrienden" te huur aan en het Japanse bedrijf "Hagemashi Tai" maakt het mogelijk hele families als gezelschap te boeken. De Britten hebben sinds 2018 zelfs hun eigen 'Ministerie van Eenzaamheid'.

Er is een oplossing nodig voor de samenleving als geheel

De Belgische psychoanalyticus en boekauteur professor Paul Verhaeghe adviseert om het huidige systeem niet langer als zonder alternatief te beschouwen, maar in plaats daarvan een op waarden gebaseerde samenleving te ontwerpen waarin de voorwaarden voor ondernemen, werken, onderwijs en leven minder op winst gericht zijn. Anders ziet hij het gevaar dat de diep menselijke behoeften aan liefde, saamhorigheid en nabijheid worden vergeten.

Het Gradido model is gebaseerd op de diepste menselijke behoeften

De onderzoekers van de Gradido Academie voor Economische Bionica zien de bevrijding van eenzaamheid dan ook als een van de centrale uitdagingen voor een sociaal model van de toekomst. "We hebben isolement, met zijn ernstige psychologische en fysieke gevolgen, al lang bestempeld als een van de ergste kwaden van onze tijd," benadrukt Bernd Hückstädt, economisch bionicus en medeoprichter van het onafhankelijke onderzoeksinstituut. "De wetenschap dat het mensen niet alleen gezonder maakt, maar ook de sleutel is tot een gelukkig leven als ze deelnemen aan het gemeenschapsleven, was onze drijfveer om een model te ontwikkelen dat mensen van alle leeftijden in staat stelt hun leven lang actief deel te nemen aan de samenleving. Volgens ons principe van "Onvoorwaardelijke Deelname" kan iedereen met zijn individuele vaardigheden en talenten echt een bijdrage leveren aan de gemeenschap. Dit is de ontwikkeling van het potentieel voor iedereen. Met 'Onvoorwaardelijk Meedoen' creëren we voor ieder individu de mogelijkheid om nieuwe talenten te ontwikkelen en vaardigheden te verbeteren, zodat iedereen steeds meer plezier kan beleven aan de bijdrage die hij levert".

De financiële basis voor deze liefdadigheidsactiviteiten wordt gelegd door het "Actief Basisinkomen", dat in een maximumbedrag van 1.000 Gradido (GDD) per maand wordt uitgekeerd voor bijdragen aan het algemeen welzijn. Bovendien bepaalt het concept voor de munt van algemeen belang dat per hoofd van de bevolking ook 1.000 Gradido (GDD) per maand voor de staatsbegroting en 1.000 Gradido (GDD) voor een natuur- en milieufonds worden opgeschept.

Leenend van de miljoenen jaren oude succesmodellen van de natuur, hebben de onderzoekers van de economische bionica aldus een model gecreëerd dat een nieuwe vorm van samenleven en samenwerken mogelijk zou kunnen maken, waarbij er geen verliezers zijn. "Door de nieuwe vorm van schuldvrije geldcreatie en de stimulans om via het 'Actief Basisinkomen' actief bij te dragen aan de gemeenschap voor de eigen basiszekerheid, zouden we de weg terug kunnen vinden naar een manier van leven die zowel de ellebogenmaatschappij als het sociale isolement tot het verleden doet behoren en daarmee de beste basis biedt voor een vervuld leven", verklaart Margret Baier, eigenaresse van de Gradido Academie. Baier en Hückstädt zien daarom een dringende noodzaak voor een vreedzame transformatie van het huidige economische en financiële systeem - ten behoeve van een gelukkiger, gezonder en zinvoller beroeps- en privéleven - en nodigen alle levensbevestigende mensen, bedrijven en organisaties uit om te netwerken in een 'Grote Samenwerking' met de Gradido Academie.

Details over de "Grote Samenwerking", het "Gradido-Model" en de Gradido-Podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner