Gradido interview in "WALNUSSblatt

"Hoe meer ik bereid was me mentaal en emotioneel los te maken van het fiatgeldsysteem dat ons domineert, hoe opwindender en samenhangender Gradido werd."

- Pedro Force
Uitgever van het WALNUSSblatt

Beste lezer,

Wij noemen al deze mensen "helden van de transformatie" die nu hun zeer bijzondere gaven gebruiken om Gradido te verspreiden, omdat zij de droom uitdragen van een betere wereld waarin alle mensen een waardig leven hebben, in welvaart, vrede en harmonie met de natuur.

Het is bekend dat dit wordt tegengewerkt door het "fiat-geldsysteem", dat het leven vijandig gezind is. De enige vraag is of wij er als mensenfamilie op tijd in zullen slagen om voor onszelf een goede toekomst vorm te geven waarin wij allen met plezier leven.

Het is des te verheugender wanneer journalisten met hun hart zien en schrijven over Gradido - de valuta gebaseerd op dankbaarheid en waardering die de natuurwetten volgt die al miljarden jaren succesvol zijn. Zo'n journalist met pit, hart en geest is Pedro Kraft, die zijn "WALNUSSblatt" heeft gecreëerd als communicatieplatform om mensen die zelf nadenken met elkaar in contact te brengen en de veranderingsprocessen te begeleiden.

Het huidige nummer behandelt het grote thema: "De weg naar vrede: de liefde". Onder de titel "Gradido - de nieuwe munt heet dankbaarheid" brengt Pedro hier een lezenswaardig interview met Bernd over de nieuwe oriëntatie en de huidige stand van Gradido als elementair vredesinstrument.

Naar het interview (PDF download)

Mis de interessante lectuur niet. Het pad dat voor ons ligt wordt duidelijker en duidelijker. Samen overspoelen we het web met golven van dankbaarheid totdat dankbaarheid en waardering uiteindelijk de nieuwe wereldmunt worden en wij als menselijke familie samen de nieuwe - vreedzame - aarde creëren.

Met liefde en dankbaarheid

Met vriendelijke groet

Margret Baier en Bernd Hückstädt
Gradido oprichter en ontwikkelaar

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner