Gradido geeft "Generatie Reset" een toekomst vol leven

Veiligheid en perspectief in plaats van angst en eenzaamheid

Künzelsau,11.05.2021 - De 'Generation Reset' is verenigd door de ervaring dat hun dromen aan diggelen zijn geslagen. Hun leven is binnen een jaar fundamenteel veranderd. Jongeren staan nu voor een uitdaging van historische proporties: zij moeten hun eigen toekomst en die van de samenleving na de crisis vormgeven. Om de moed en de kracht op te brengen om een nieuwe visie te ontwikkelen en hun eigen waarden in vraag te stellen, hebben zij behoefte aan veiligheid, perspectief en steun. De Gradido Academy heeft in de afgelopen 20 jaar al het juiste model voor deze nieuwe start ontwikkeld. Rond de munt van het algemeen welzijn "Gradido" presenteert de economische bionica het kaderprogramma voor een vervuld leven in een levendige gemeenschap. En de deuren van het vrije onderzoeksinstituut staan wijd open voor allen die de weg willen inslaan naar een leefbare toekomst.

Gedwarsboomd bij de start

De term "Generatie Reset" is bedacht door de jeugdonderzoeker Simon Schnetzer. Het omvat adolescenten en jonge volwassenen die verstoord zijn in een gevoelige fase van hun persoonlijkheidsontwikkeling. Velen hebben de controle over hun leven verloren: "Corona komt en gaat uiteindelijk, wat overblijft is de levensveranderende reset". Sociale en economische ontwrichtingen hebben het leven en de biografieën van de jongere generatie fundamenteel en blijvend veranderd. Zij moeten het vertrouwen in elkaar, de economie, de politiek en de toekomst nog zien terug te winnen. De auteur van de onlangs gepubliceerde studie "Jonge Duitsers 2021" concludeert: "Wat jongeren het meest nodig hebben, is een perspectief. Dat zij niet langer slachtoffer zijn van de crisis en het systeem, maar deel uitmaken van de oplossing als vormgevers van de toekomst".

Digitale knowhow is geen manusje-van-alles

Volgens de gerenommeerde futuroloog Klaus Hurrelmann zijn de vooruitzichten voor een succesvolle doorstart van de "Generation Reset" helemaal niet slecht. De hoogleraar volksgezondheid en onderwijs aan de Hertie School of Governance heeft de studie geadviseerd. Hij gaat ervan uit dat goed opgeleide en digitaal vaardige jongeren in de toekomst nog meer het hof zullen worden gemaakt door bedrijven, "omdat alles verschuift naar deze manier van productiviteit". Volgens Schnetzer kan "digitaal onderwijs echter niet vervangen wat deze maatschappij op dit moment het hardst nodig heeft: Participatie en cohesie. Volgens de resultaten van de huidige studie zijn de dringendste wensen van jongeren voor de politiek: meer mogelijkheden om zich in te zetten, een beter onderwijssysteem, doortastender optreden op het gebied van klimaatbescherming, versterking van de sociale cohesie, en een meer sociale en ecologische oriëntatie van het economisch systeem.

Sociale media vervangen het samenwonen niet

"We willen alle jongeren een goede toekomst geven. Voor velen is de bescherming van onze natuurlijke levensbasis van groot belang," waarschuwt ook Margret Baier, de eigenares van de Gradido Academie: "Ons sociale leven nog verder naar het digitale verschuiven zou de volstrekt verkeerde weg zijn. De natuurlijke staat is symbiose. We hebben een nieuwe saamhorigheid nodig - samen in plaats van eenzaam." Dit wordt ook bevestigd door een recent verslag van het NDR-cultuurtijdschrift. Daar rapporteren goed verbonden en professioneel succesvolle jonge mensen tussen 20 en 40 jaar op zeer indrukwekkende wijze over de kwellende eenzaamheid in hun leven. In haar gelijknamige boek "Die neue Einsamkeit" ("De nieuwe eenzaamheid") beschrijft de jonge auteur Diana Kinnert ook: "Alle studies zeggen dat alle jonge generaties extreem eenzaam zijn, hoewel wij eigenlijk de meest toegankelijke en genetwerkte generatie aller tijden zijn. En ik interpreteer dat als een terugtrekking. En dat komt door te hoge eisen, complexiteit, versnelling en fragmentatie."

Jongeren hebben recht op verlangen en een levende ontwikkeling

De gerenommeerde hersenonderzoeker Prof. Dr. Gerald Hüther zou ook zeker een einde maken aan deze trend. In de podcast van Gradido over "Vertrouwen, veiligheid en perspectief" zei hij: "Het zou een ramp zijn als we een generatie kinderen opvoeden om hun eigen levensbehoeften te onderdrukken - om als robots te functioneren." (https://gradido.net/de/episode-15) Kinnert geeft de economie de schuld van de "epidemie van de nieuwe eenzaamheid": "Jonge mensen nomadiseren tegenwoordig van baan naar baan. Er is geen beveiliging. Vertrouwen en intimiteit worden ondernemingen." En ook Bernd Hückstädt, medeoprichter van de Gradido Academy for Economic Bionics, pleit voor een transformatie van het heersende economische en financiële systeem: "We moeten het vertrouwen van jongeren terugwinnen door zekerheid, gelijke kansen en de mogelijkheid tot ontplooiing te bieden. En absoluut rekening houden met ieders behoefte aan uitwisseling, nabijheid en gemeenschap."

Het Gradidomodel, dat gedurende meer dan twintig jaar door deskundigen op het gebied van de economische bionica is ontwikkeld op basis van de miljard jaar oude succesmodellen van de natuur, kan aan deze wensen voldoen. Dankzij een "Actief Basisinkomen" heeft ieder mens de mogelijkheid tot "Onvoorwaardelijke Participatie". Hij kan bijdragen tot de gemeenschap met activiteiten die hij vrij kiest en zo zijn levensonderhoud veilig stellen. De best mogelijke ontwikkeling van het individu wordt het verklaarde doel van allen, want alleen op die manier kan iedereen de grootst mogelijke bijdrage leveren aan de gemeenschap. Een billijk onderwijssysteem is daarvan een verplicht onderdeel. Afzonderlijke fondsen voor staats- en milieu-uitgaven zorgen voor de bevoorrading van de gemeenschap en de bescherming van de natuur. Bovendien is het model rond de munt van algemeen belang gebaseerd op het loslaten van het schuldgeldbeginsel. In plaats daarvan worden er per hoofd van de bevolking 3000 Gradido (GDD) gecreëerd, die in gelijke delen worden gebruikt voor het Actieve Basisinkomen, het Staatsfonds en het Milieufonds. Een geschenk voor de jeugd, die zo verlost wordt van de angst om onoverkomelijke bergen schulden te erven. En een geheel nieuwe kans voor het vreugdevol en vertrouwend samenleven van verschillende generaties.

De behoefte aan nabijheid is systemisch relevant

Aan het eind van haar indrukwekkende boek zegt Diana Kinnert: "De behoefte aan nabijheid is systemisch relevant." De deskundigen op het gebied van de bedrijfsbiologie van de Gradido Academie hebben hun model eveneens op dit inzicht gebaseerd en aldus de basis gelegd voor een vorm van samenleven die rekening houdt met deze elementaire behoefte en met het grote verlangen naar een vertrouwensvol samenleven en persoonlijke ontplooiing door ontwikkeling. "Dit klinkt misschien als een utopie", zegt economisch bioloog Hückstädt, "maar nu de recente crisis de vele gebreken van het heersende systeem zo overduidelijk heeft gemaakt, zou dit het ideale moment zijn om als alternatief de weg te proberen die de natuur zo gewillig voor ons uitstippelt - zodat we eindelijk allemaal verzorgd en voldaan samen kunnen leven. Onze kinderen verdienen deze kans, en hopelijk grijpen ze die."

Details over het Gradido-model en interessante afleveringen van de Gradido-podcast op www.gradido.net.

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)