Alleen de "Natuurlijke Economie van het Leven" kan armoede verslaan

Begrip, gebruik en bescherming van de natuur

Künzelsau,17.06.2021 - Toen reizen, restaurantbezoek, theateravonden en sociale bijeenkomsten werden verboden, vonden veel mensen een geheel nieuwe benadering van de natuur en een gezondere levensstijl. Kooklessen namen een hoge vlucht tijdens de Lockdowns, net als het kweken van je eigen kruiden en groentetuinen. Wandelingen in de omgeving gaven ontroerende indrukken van de schoonheid, de rijkdom en de vele verborgen schatten om ons heen. Deze ervaringen houden niet alleen de kans in op meer voorzichtigheid bij het omgaan met de hulpbronnen van de aarde en onze eigen behoeften. In de meer dan miljarden jaren beproefde succesrecepten van de natuur ligt ook de sleutel tot de wereldwijde overwinning op honger en armoede. De Gradido Academie voor Economische Bionica heeft in meer dan twintig jaar onderzoekswerk een systeem ontwikkeld van de "Natuurlijke Economie van het Leven" op basis van de natuurlijke cyclus van worden en vergaan. Dit "Gradidomodel" heeft het potentieel om wereldwijd een einde te maken aan armoede, honger, oorlogen en milieuvernietiging.

Wetenschappers roepen op tot heroverweging

Meer en meer mensen worden zich bewust van de noodzaak van een koerscorrectie. Ter gelegenheid van de publicatie van zijn nieuwe boek "Mensch, Erde! We kunnen het zo mooi hebben": "Langzaam dringt het tot ons door: gezondheid is meer dan pillen en apparaten. Om gezond te zijn, is het allereerste wat wij mensen nodig hebben iets te eten, te drinken en te ademen. En een verdraaglijke temperatuur buiten. Gezonde mensen bestaan alleen op een gezonde aarde." Ook junior professor Dr. Verena Seufert, die van de Robert Bosch Stiftung een miljoen euro heeft gekregen om onderzoek te doen naar het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan de Universiteit van Hohenheim, eist: "We moeten duurzame manieren vinden om voedsel te produceren, zodat we op de lange termijn iedereen op deze aarde kunnen voeden." Margret Baier, de eigenares van de Gradido Academie voor Economische Bionica, gaat nog een beslissende stap verder: "Wij moeten de natuur als voorbeeld nemen. Alleen met een nieuw monetair systeem, gebaseerd op leven, liefde, mededogen en symbiose, kan de mensheid de uitdagingen aangaan ten bate van allen. We hebben gezond geld nodig voor een gezonde wereld."

Gradido wil de hele mensheid voeden en de aarde beschermen

Economische bionica-experts hebben in het Gradidomodel de oplossing gevonden om alle mensen op aarde te voeden en de natuur te beschermen. Dit nieuwe economische en financiële systeem werd gedurende meer dan twee decennia in het gelijknamige onafhankelijke onderzoeksinstituut ontwikkeld op basis van de meest nauwkeurige waarnemingen van de natuur. In de traditie van Leonardo da Vinci hebben de deskundigen op het gebied van de economische bionica een systeem gecreëerd dat de potentie heeft om honger en armoede voor eens en voor altijd te overwinnen. Medeoprichter van de academie, Bernd Hückstädt, legt uit: "Nu al zou tweemaal de wereldbevolking kunnen worden voorzien van biologisch hoogwaardig voedsel. Maar dit mislukt vanwege het oude schuldgeld systeem. Zolang de rijkdom van de één onvermijdelijk leidt tot de schuld van de ander, zullen mensen in arme landen nooit voldoende toegang hebben tot vitale middelen".

Nieuwe geldschepping leidt eindelijk tot wereldwijde rechtvaardigheid

De invoering van het Gradidomodel daarentegen zou kunnen leiden tot een evenwicht tussen de arme landen en de rijke industrielanden. In feite zou dit worden bereikt door de drievoudige schepping van geld voor ieder mens op aarde, hetgeen zou zorgen voor financiële welvaart voor ieder land in de wereld. Tenslotte zouden de landen die al tientallen jaren zonder succes strijden tegen armoede en honger, zich de technologieën en know-how kunnen veroorloven die onontbeerlijk zijn voor een duurzame voedselproductie.

Het "drievoudig welzijn" voor levenskwaliteit en ontspannen ontwikkeling

De kostbare kern van het Gradidomodel is het "Drievoudig Goed". Op basis van dit ethische beginsel dient het systeem in gelijke mate het welzijn van het individu, het welzijn van de gemeenschap en het welzijn van het grotere geheel. Het individu heeft de mogelijkheid om maandelijks 1000 Gradido (GDD) te ontvangen als actief basisinkomen en in ruil daarvoor bij te dragen aan de gemeenschap met activiteiten die hij graag doet of bijzonder goed doet. Creativiteit en ontplooiingspotentieel moeten iedereen toekomen dankzij deze financiële basiszekerheid en zorgen voor een gezonde ontwikkeling en levenskwaliteit. Voor de gemeenschap wordt ook 1000 Gradido (GDD) per persoon en per maand geschept. Belastingen en reddingsparachutes van miljarden worden overbodig. Bevrijd van de constante groeidruk krijgt het financiële stelsel de nodige stabiliteit.

Bescherming van natuur en milieu is het programma

Het Compensatie- en Milieufonds (AUF) is in het Gradidomodel opgenomen als een extra pot in het bedrag van de staatsbegroting. Het wordt uitsluitend gebruikt voor het herstel en het behoud van de natuur en het milieu. In totaal omvat het evenveel Gradido (GDD) als de nationale begrotingen van alle aan het Gradidomodel deelnemende landen samen en zou het dus de grootste milieupot zijn die ooit in de geschiedenis van de mensheid is bedacht. Zo zou de natuur de best mogelijke bescherming krijgen, zonder financiële lasten voor het individu.

Wereldwijde welvaart als basis voor duurzame vrede

Volgens het onderzoek van de economische bionica veroorzaakt het oude schuld-geld systeem conflicten en oorlogen met bijna mathematische consistentie. De vreedzame overgang naar een "Natuurlijke Levenseconomie" zou de belangrijkste oorzaak van oorlogen wegnemen. Bernd Hückstädt legt uit: "Als mensen over de hele wereld eindelijk kunnen deelnemen aan en gezond kunnen leven van alles wat onze aarde ons te bieden heeft, wordt de basis gelegd voor wereldwijde welvaart en vrede."

Tijd voor de fusie

Volgens de deskundigen op het gebied van de economische bionica heeft de crisis van de afgelopen jaren de tekortkomingen van het heersende economische en financiële systeem op grote schaal zichtbaar gemaakt, als onder een brandend glas. "Veel mensen hebben begrepen dat de tijd is gekomen voor een koerscorrectie," benadrukt Margret Baier: "Steeds meer gelijkgestemden melden zich bij de Gradido Academie om de transformatie naar een betere wereld te bevorderen." In de geest van een "Grote Samenwerking" streven denkers en onderzoekers uit de meest uiteenlopende disciplines ernaar samen de weg te effenen voor een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen in vrede en harmonie met de natuur. Veel van deze strijdmakkers maken ook van de gelegenheid gebruik om hun ideeën en visies uit te werken in de Gradido Podcast - om de Grote Samenwerking voor de verwezenlijking van het Gradido-model nog verder te doen groeien.

Details over het Gradido model en de Gradido podcast op www.gradido.net

Over de Gradido Academie
De Gradido Academy for Economic Bionics heeft een alternatieve 'common good currency' ontwikkeld op basis van de modellen van de natuur. De natuur volgt de regel dat alleen daar waar iets overlijdt iets nieuws kan ontstaan, en dus op lange termijn verbetering (evolutie) mogelijk is. Het recept voor succes is de 'cyclus van het leven'. Als onze economie ook deze natuurlijke cyclus zou volgen, dan zouden volgens de beoordeling van de Economische Biologen vrijwel alle monetaire problemen van de wereld kunnen worden opgelost. Het Gradido-model is gebaseerd op het idee dat niet alleen elke persoon, maar ook elke staat inkomsten ontvangt die op kredietbasis worden gegenereerd. Zij kan dus al haar taken vervullen zonder belastingen te moeten innen. Deflatie of inflatie behoren tot het verleden. De economie wordt bevrijd van de voortdurende drang om te groeien, het gevaar van een ineenstorting van het financiële systeem wordt eindelijk afgewend. (www.gradido.net)