Persoverzicht

Nummer 5: Mei 2022

WALNotenblad

De nieuwe munt heet "dankbaarheid

Gradido Interview Interview met Bernd Hückstädt
De grondslagen van het "levensgeldsysteem" Gradido komen niet van ons, maar van het grootste genie aller tijden: onze Schepper, die het universum schiep samen met de natuur die wij kennen. Wij mensen zijn er maar een klein deel van.

Het interview werd afgenomen door Pedro Kraft

Nummer 109: 2e kwartaal 2022

Zeitschrift

Gezond geld voor een nieuwe wereld
Ons huidige monetaire systeem is gecreëerd door schuld. Hierdoor wordt niet alleen de crash voorgeprogrammeerd, maar ook armoede, honger en oorlog. Het financiële en economische model van Gradido wil hierin verandering brengen en wereldwijde welvaart en vrede creëren door het voorbeeld van de natuur te volgen.

Door Sandra Wyss

Nummer 132: Januari 2022

GardenWEden

Interview met Margret Baier en Bernd Hückstädt
Het is voor ons een grote vreugde hier te kunnen spreken en schrijven tot zeer wakkere mensen - mensen die reeds het brandend verlangen naar een beter leven in zichzelf voelen en ja - dromen van het nieuwe paradijs dat wij samen in de wereld brengen door onze gedachten, woorden en daden.

Het interview werd afgenomen door Marie-Luise Stettler

Winter 2021

UNIversalis Krant

De uittocht uit het kapitalisme

- Perspectieven op nieuwe economische concepten en het zoeken naar betekenis

De Academie ziet de oplossing voor de wereldwijde crises in niets minder dan een internationale herinrichting van het monetaire systeem ... "De kern en de basis voor het Gradido-Model is de natuurlijke cyclus van worden en vergaan." ... Steady is het nieuwe principe van geld dat als een afstand doen van het principe van schuld ziet, in feite. 

Door Fabian Lutz

06.12.2021

Anticyclische marktbrief

Monetaire hervorming: Gradido - een rechtvaardig monetair stelsel

Wij spraken met Gradido oprichter Bernd Hückstädt over de huidige stand van zaken. Deze keer ging onze belangstelling vooral uit naar de vraag hoe de huidige ontwikkelingen met betrekking tot de opkomst van digitaal centralebankgeld moeten worden beoordeeld. En welke rol het Gradido natuurlijke geldsysteem zou kunnen spelen in dergelijke overwegingen.

Door Andreas Hoose

21.11. 2021

Wekelijks uitzicht

Gradido: Grote Samenwerking in plaats van Grote Reset

"Onze wereld is ziek omdat het monetaire systeem ook ziek is", analyseert Gradido-oprichter Bernd Hückstädt. "We lijden er allemaal onder, maar er is een eenvoudige oplossing: gezond geld voor een gezonde wereld". Het Gradidomodel is gebaseerd op het voorbeeld van de natuur en wil het schuldgeldsysteem afschaffen.

Door Christoph Uhlmann

Oktober 2021

Gemeentelijke Aankoopdienst

Gemeenschappelijke goede punten voor de burgers

Steeds meer mensen op alle gebieden nemen hun verantwoordelijkheid en denken na over een goede toekomst waarin niet alleen onze generatie, maar ook latere generaties gelukkig kunnen leven in welvaart en een gezond milieu. Ondanks alle rampscenario's dromen zij van een "ideale wereld" waarin alle mensen in vrede samenleven.

Het interview werd afgenomen door Florian Peter

19.08.2021

nnz-online

GEDACHTEN OVER EEN ECONOMISCH SYSTEEM GESCHIKT VOOR KLEINKINDEREN
Jeugd zonder politieke relevantie?

Heeft onze jeugd geen lobby? In de aanloop naar de federale verkiezingen beklagen steeds meer jongeren zich erover dat de gevestigde partijen hun geen overtuigend toekomstperspectief bieden. Dit is het uitgangspunt van de Gradido Academie, waarvan wij de ideeën voor de toekomst hier aan u willen voorstellen...

Nr. 2-21 | Augustus 2021

tHeViER.

Gradido - een monetair systeem voor een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen

Systemisch gezien stort het huidige financiële systeem wereldwijd in, gevolgd door massale faillissementen, recordwerkloosheid en abjecte armoede. Alleen met een nieuw monetair systeem, gebaseerd op leven, liefde en mededogen, kan de mensheid deze uitdagingen overwinnen ten bate van allen. De Gradido Academie voor Economische Bionica heeft in twintig jaar onderzoek een dergelijk systeem ontwikkeld.

Door Uwe Strachau

Nummer 127: Augustus 2021

GardenWEden

Waardig leven met Gradido
Het andere economische systeem

Vele jaren geleden heb ik letterlijk 'gedroomd' van een leven waarin we gelukkig zijn, waarin we zelfredzaam, vrij en onafhankelijk zijn. De meesten van ons leven in gemeenschappen, wij doen goed voor elkaar, wij waarderen elkaar als mens, wij waarderen onze vaardigheden en talenten en onze acties....

Door Theodora Mis

18.06.2021

Radio LORA München

Interview met Bernd Hückstädt in de LORA MAGAZINE

Het huidige LORA MAGAZINE is een dagelijks redactioneel met veel interviews, Commentaren en opnames.

Het interview werd afgenomen door Andrasch Neunert

2e kwartaal 2021

Forum Duurzaam Beheer

GEZOND GELD VOOR EEN NIEUWE WERELD

Actief basisinkomen in plaats van reddingsfondsen van miljarden dollars

Er gaan steeds meer stemmen op voor een herschikking van het mondiale economische en financiële systeem. De Gradido Academie wil de weg daarheen verkennen en neemt de organisatieprincipes van de natuur als model. Het doel: een systeem voor wereldwijde welvaart in harmonie met de natuur.

Door Alrun Vogt en Fritz Lietsch

03.05.2021

Anticyclische marktbrief

Interview met Gradido oprichter Bernd Hückstädt

Wat is de stand van zaken? Wat zou er moeten gebeuren opdat de mensen de noodzaak van een monetaire hervorming zouden inzien? En is de invoering van Gradido überhaupt realistisch in de nabije toekomst?

Door Andreas Hoose

12.03.2021

Gemeentelijke Aankoopdienst

Geen alternatief voor de ouderen tegen de jongeren?

De gemeenschappelijke munt Gradido is gebaseerd op het voorbeeld van de natuur om kinderen en kleinkinderen een schuldenvrije toekomst te bieden die het waard is om in te leven. Het vorige conflict, dat het gevolg was van het feit dat de huidige generaties bergen schulden opstapelden voor de toekomstige generaties, is dus verleden tijd.

10.03.2021

Hohenloher Zeitung en Stimme.de

Denk groot, begin klein

De in Künzelsau gevestigde Gradido Academie voor Economische Bionica werkt aan een nieuw geld- en muntsysteem dat is geïnspireerd door de natuur.

Door Armin Rößler

24.01.2021

Northwest Sunday Paper

Common good concept tegen schokbestendigheid
Economische bionica experts waarschuwen voor lockdown lethargie  

Al meer dan 20 jaar onderzoeken de deskundigen op het gebied van bedrijfsbionica van de Gradido Academy manieren om een beter economisch en financieel systeem. De basis van hun ontwikkelingen zijn de succesmodellen van de natuur.

20.12.2020

AGORA 105|5

Gradido - een nieuwe vorm van geld

In dit gesprek wagen wij ons in de wondere wereld van Bernd Hückstädt en Margret Baier - zij spreken over de vooruitzichten van een nieuw geld, de Gradido, dat gebaseerd is op de natuur.

Door Sabrina Schifrer

01.12.2020

NEXUS MAGAZINE

Gradido: Het meest complete monetaire systeem ter wereld - of alleen maar sociale romantiek?

Onvoorwaardelijk basisinkomen, fiatgeld, geldschepping zonder banken - het concept van het Gradido-monetaire systeem combineert veel van de dingen die critici van het huidige monetaire systeem al lange tijd bekritiseren. Als we het willen uitvoeren, moeten we er nog eens goed over nadenken.

Door Max Kuhlmann

27.11.2020

kerkelijk tijdschrift van München

Geld en liefdadigheid
Bernd Hückstädt wil met het alternatieve Gradido-geldsysteem een eerlijker wereld creëren.

Door Gabriele Riffert

02.11.2020

business-on.com

Komt er een tsunami van psychische aandoeningen?
Het begrip openbaar welzijn tart een epidemie van eenzaamheid

(redactie)

26.10.2020

Westerwaldse krant

Dietmar Kasper is ambassadeur voor het nieuwe systeem en bevordert het basisinkomen.
Gradidomunt volgt de cyclus van de natuur

Door Nadja Hoffmann-Heidrich

Uitgave #25 | Oktober 2020

Optie Nieuws

Gradido streeft naar een nieuw concept voor een mogelijk toekomstig economisch systeem.
Gradido: De economie vormgeven volgens de natuur?

Interview: Helmut Melzer

02.10.2020

Beierse staatskrant

Economische bionica-experts van Künzelsau hebben een nieuw financieel systeem ontwikkeld
Versterking van het algemeen belang met een actief basisinkomen

Van Ralph Schweinfurth

14.09.2020

ORF / Ö1

Rekenen op de natuur
Benaderingen van de economische bionica
Door Sabrina Adlbrecht

"...En sommige economen gaan nog verder: ze denken globaal en richten zich op een nieuw economisch systeem dat gericht is op de cyclus van het leven, dat welvaart voor iedereen moet creëren en een vreedzaam samenleven moet garanderen. Dit concept omvat een maandelijks basisinkomen voor elke persoon, een toereikende nationale begroting voor elk land en een extra compensatie- en milieufonds voor de sanering van verontreinigde terreinen".

augustus 2020

Protestantse radio-omroeporganisatie

"Gradido" - nieuwe munt wil een eerlijker wereld creëren...
Verdeling van het geld naar dankbaarheid, waardigheid en gift

Veel mensen twijfelen er al enige tijd aan dat ons economisch systeem nog lang zal standhouden. Op de een of andere manier kan bankieren op voortdurende groei niet goed zijn. En dus zijn er al een tijdje mensen die alternatieven overwegen. Een van hen is een valuta die "Gradido" heet, wat staat voor dankbaarheid, waardigheid en geven. We hebben de denkers achter de zaak ontmoet.

Auteur: Elke Zimmermann
Lengte: 2:20