Gradido in Lieblingsstadt - Pioniers van een nieuw tijdperk in vrijwilligerswerk

"Maak van je gemeenschap de favoriete plek van de mensen - met Gradido, het beloningssysteem voor vrijwilligerswerk!"

Beste lezer,

Welkom bij onze nieuwe serie over Gradido als beloningssysteem voor vrijwilligerswerk. Gradido heeft het potentieel om onze gemeenschappen te veranderen in plaatsen waar mensen graag wonen en zich graag inzetten.

Ga met ons mee op deze spannende reis en ontdek hoe Gradido een nieuw tijdperk van vrijwilligerswerk kan inluiden.

Huidige uitdagingen van Duitse steden

Sinds Corona zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan voor steden en gemeenten en voor individuen, en zijn bestaande uitdagingen aanzienlijk toegenomen. Ze zijn waarschijnlijk niet op te lossen met conventionele methoden. In dit artikel behandelen we drie belangrijke problemen en leiden we naar de veelbelovende oplossing, waarvan we de veelzijdige aspecten in de volgende artikelen zullen behandelen.

Schuldencrisis

Het jaar 2023 bleek een 'noodlottig jaar' voor veel Duitse steden met schulden, en er is nog steeds geen uitzicht op verbetering in 2024. Zowel in Noordrijn-Westfalen (NRW) als in veel andere deelstaten dreigen enorme financiële uitdagingen door miljoenentekorten. Dalende inkomsten uit handelsbelastingen en stijgende sociale uitgaven leggen een enorme druk op de begrotingen, terwijl tegelijkertijd lokale overheden, vooral kleine en middelgrote, worstelen met de gevolgen van de coronaviruscrisis en stijgende kosten voor infrastructuurprojecten en in de sociale sector.

De schuldencrisis is geen regionaal fenomeen maar een landelijke uitdaging. De komende jaren zal blijken of de getroffen steden erin slagen hun begrotingsproblemen op te lossen.

Uitsterven van de binnensteden

Er ligt nog een andere verontrustende uitdaging in het verschiet: het uitsterven van stadscentra. Door de voortschrijdende digitalisering en de opkomst van e-commerce lopen traditionele winkels steeds minder vaak binnen. De Corona-crisis heeft deze trend versterkt met de opkomst van het thuiskantoor.

Deze ontwikkelingen leiden tot de sluiting van winkels, cafés en restaurants. De leegstand neemt toe. Stadscentra verliezen hun aantrekkingskracht. Dit leidt tot banenverlies en tast het sociale weefsel aan.

Sociale vervreemding

Steden staan voor de uitdaging om de toenemende gevoelens van vervreemding onder hun inwoners tegen te gaan. Deze vervreemding heeft verschillende oorzaken, waaronder anonimiteit, sociaaleconomische ongelijkheden en verlies van gemeenschapszin.

Vrijwilligerswerk 2.0 - met de kracht van Gradido

Een fundamentele opwaardering en modernisering van het vrijwilligerswerk zou de sleutel kunnen zijn om de bestaande uitdagingen te veranderen in wat ze zijn: Kansen voor een geweldige toekomst. Hier springt het Gradido-model er bijzonder veelbelovend uit, omdat het vrijwillige inzet beloont door bedankpunten toe te kennen.

In de volgende artikelen lichten we het innovatieve model toe in de vorm van inspirerende voorbeeldverhalen.

Blijf kijken voor volgende berichten en laten we samen meer leren over de mogelijkheden van Gradido in vrijwilligerswerk.

Vriendelijke groeten

Met vriendelijke groet

Margret Baier en Bernd Hückstädt
Gradido oprichter en ontwikkelaar

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner