Wereldbevolking: Wij zijn met velen. Dat is goed.

"De wereldbevolking zal in 2022 ongeveer 8 miljard mensen tellen. Dat zijn genoeg mensen voor het "menselijke systeem" om naar het volgende niveau te springen.
Dat is sensationeel. Dit is baanbrekend."

- Karl Gamper
Auteur van "Together we are brilliant

Beste lezer,

als verantwoordelijk, geïnformeerd en mededogend mens weet u dat wij drie of meer keer de wereldbevolking van biologisch waardevol voedsel kunnen voorzien en tegelijkertijd onze aarde kunnen steunen in haar genezingsproces. Als wij in harmonie met de natuur leven en beheren, kunnen wij als mensenfamilie een paradijs op aarde scheppen.

Aan de andere kant zijn er machtige economische en geopolitieke belangen die ons willen doen geloven dat wij overbevolkt zijn en dat wij de wereldbevolking zogenaamd moeten terugdringen. Hun macht is gebaseerd op het oude noodlijdende monetaire en economische systeem. Kunnen wij mensen een vreedzame wereld scheppen in het belang van onszelf, onze kinderen en alle kinderen van de wereld?

Natuurwetenschap geeft antwoorden

In de Gradido Academie doen we al tientallen jaren onderzoek naar de ingenieuze succeswetten van de natuur. Samen met u, beste medemensen, vormen wij het internationale onderzoeksproject Gradido - een groeiende beweging. Ons gemeenschappelijk doel is welvaart en vrede mogelijk te maken voor alle mensen wereldwijd. Steeds weer komen nieuwe wetenschappelijke bevindingen op ons pad die dit doel binnen bereik brengen.

8 miljard mensen zijn de oplossing

Een dergelijk inzicht werd ons aangereikt door de bekende copywriter, coach en boekauteur Karl Gamper, die verwijst naar het onderzoek van de Russische chemicus en Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine. Deze zeggen niets minder dan dat een systeem een bepaald aantal afzonderlijke onderdelen nodig heeft om naar het volgende hogere organisatieniveau te springen. Kaarsvlammen, wolkenstructuren, tornado's, mierentoestanden... het zijn allemaal voorbeelden van hoe nieuwe structuren van orde worden gevormd zodra een bepaalde hoeveelheid is bereikt. De verandering komt van de hoeveelheid van de afzonderlijke delen.

Voor de menselijke familie is dat ongeveer 8 miljard. Met andere woorden, bevolkingsgroei is niet het probleem, maar de oplossing. Laten we ons dus niet ongerust maken over de chaotische gebeurtenissen die met deze verandering gepaard gaan!

Verandering van waarden in de richting van vrede en liefde

Hoe laat de verandering zich voelen? Op het niveau van de geest is het het besef dat de grote problemen van onze tijd alleen samen kunnen worden opgelost. Als we de milieuproblemen willen oplossen, kunnen we dat alleen samen doen. Armoede en honger kunnen ook alleen samen worden opgelost. En vrede kan toch alleen samen bereikt worden. De toekomst zal vreedzaam zijn of het zal niet gebeuren.

Op het niveau van het hart is het de wending naar de liefde. Steeds meer mensen beseffen dat wij allen deel uitmaken van het geheel - een menselijke familie, geïntegreerd in de ons omringende natuur.

Duizend maal dank omdat je bij ons bent 

We weten nu dat de 8 miljard mensen de oplossing zijn, niet het probleem. Ja, wij kunnen ieder mens dankbaar zijn omdat hij of zij bijdraagt tot het vermogen van de mensheid om naar het volgende hogere stadium van evolutie te gaan.

In plaats van de wereldbevolking te willen verminderen, wat zou overeenstemmen met het dogma van schaarste van de oude economie, danken wij bij Gradido ieder mens voor zijn bestaan. Met het Actief Basisinkomen van 1000 Gradido per maand = 'Duizendmaal dank', zeggen wij tegen u en elke andere burger van de aarde: "Duizendmaal dank, omdat u bij ons bent!"

Dankbaarheid en waardering helpen ons om ons volledige potentieel te ontwikkelen. Zij brengen ons in liefde, innerlijke vrede, zorg en mededogen.

De nieuwe munteenheid is dankbaarheid

Door Gradido in de wereld te brengen, werken wij actief aan vrede. Dit is nu heel eenvoudig:

  1. U registreert uw gratis Gradidorekening en het ledengedeelte, als je dat nog niet hebt.
  2. In de ledenruimte/module "Onvoorwaardelijke participatie en actief basisinkomen" schrijft u in de betreffende maand een opmerking over alles wat u in de afgelopen maand voor het algemeen belang heeft gedaan, en krijgt u uw Gradido basisinkomen bijgeschreven.
  3. Nu heb je Gradidos op je account en kun je Gradidos naar iedereen ter wereld sturen via een link of QR-code om hem of haar je dankbaarheid en waardering te tonen.

Het werkt alleen samen

In deze hobbelige tijden van verandering is het belangrijk dat we elkaar steunen. Blijf daarom in contact met de mensen die uw Gradidos hebben geadopteerd. Ze denken waarschijnlijk hetzelfde als jij. Samen bouw je aan een netwerk van gelijkgestemden die steeds meer kunnen delen met Gradido en elkaar ook op andere manieren veiligheid en zekerheid kunnen bieden. U kunt ook gebruik maken van onze Telegram groepen om te ruilen en/of je eigen groep te maken.

Bedankt om deel uit te maken van de Gradido beweging! Samen leveren wij onze bijdrage aan vrede en welvaart voor de hele menselijke familie in harmonie met de natuur. We mogen deze kostbare kennis niet achterhouden. Samen met 8 miljard mensen is de menselijke familie rijp om de sprong naar de volgende fase van de evolutie te maken en een paradijs te scheppen waar we samen leven in vreugde vanuit het hart.

Uit het hart

Met vriendelijke groet

Margret Baier en Bernd Hückstädt
Gradido oprichter en ontwikkelaar

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner