Gradido onderzoeksproject - monetair systeem voor een toekomst geschikt voor kleinkinderen

In wat voor wereld moeten onze kinderen leven? Het huidige financiële systeem stort wereldwijd in, wat gepaard gaat met massale faillissementen, werkloosheid, armoede en oorlog.

Alleen met een nieuw monetair systeem, gebaseerd op leven, liefde en mededogen, kan de mensheid deze uitdagingen aangaan ten bate van allen. De Gradido Academie voor Economische Bionica heeft in twintig jaar onderzoek een dergelijk systeem ontwikkeld: Gradido, de Natuurlijke Economie van het Leven, volgt de bewezen succesmodellen van de natuur gedurende miljarden jaren en heeft het potentieel om een einde te maken aan armoede, honger, oorlogen en de vernietiging van het milieu. Samen creëren wij een toekomst die geschikt is voor kleinkinderen, in vrede en harmonie met de natuur.

De naam "Gradido" staat voor Dankbaarheid, Waardigheid en Donatie. Met Gradido worden alle prachtige projecten en initiatieven die voorheen door het oude financiële systeem werden onderdrukt, mogelijk. De ethische basis is het drievoudige goed van het individu, de gemeenschap en het grotere geheel.

Drievoudige geldschepping door het leven

In tegenstelling tot het oude schuldgeldsysteem, wordt bij Gradido geld gecreëerd door iedereen:

Gradido =
Gratitude - Dankbaarheid
Dignity - Dignity
Donation - gift

1
Actief basisinkomen gebaseerd op onvoorwaardelijke deelname

Elke persoon heeft het recht om met zijn of haar neigingen en capaciteiten bij te dragen aan de gemeenschap en zo zijn of haar Actief Basisinkomen van 1.000 GDD (gelijk aan 1.000 euro) per maand te ontvangen. Mensen die de kans krijgen hun gaven in te brengen en voordelen te creëren, ontwikkelen hun volledige potentieel, verwerven vreugde, versterken hun gevoel van welzijn en hun gezondheid. Zij staan in hun kracht en samen kunnen zij de kleine en grote uitdagingen aan. Onvoorwaardelijke deelname is vrijwillig, het basisinkomen is een basisbedrag. Extra inkomsten zijn mogelijk.

3
Compensatie- en Milieufonds (AUF) voor de sanering van verontreinigde terreinen

De derde 1000 GDD is bestemd voor het herstel van onze mooie aarde tot het paradijs dat zij waarschijnlijk ooit bedoeld was te zijn. Het AUF, dat wereldwijd is ingevoerd, is een extra milieupot die gelijk is aan alle nationale begrotingen samen.

2
Belastingvrije staatsbegroting voor elk land

De tweede geldschepping van 1.000 GDD per hoofd van de bevolking per maand vloeit naar de overheidsbegroting, die daarmee even groot wordt als thans in Duitsland het geval is, met inbegrip van gezondheidszorg en sociale diensten. Aangezien dit al gebeurt door geldschepping, zijn er geen belastingen, verplichte verzekeringen en andere heffingen nodig.

Stabiele geldhoeveelheid als gevolg van de
natuurlijke cyclus van worden
en overtredingen

De maandelijkse geldschepping van in totaal 3.000 GDD per hoofd van de bevolking vormt, samen met een voortdurende maandelijkse bederfelijkheid (negatieve rentevoet) van 5,6%, een zelfregulerend systeem dat de geldhoeveelheid en dus de prijzen stabiel houdt.

Zachte vreedzame transformatie voor het welzijn van allen

Gradido kan overal worden toegepast: in gemeenschappen, afzonderlijke landen en/of wereldwijd. De invoering kan stap voor stap gebeuren, parallel met het oude systeem. Dit maakt een vreedzame transformatie zonder verliezers mogelijk, die alle mensen en de natuur ten goede komt.

Geweldige samenwerking -
het is beter samen

Gradido vindt zijn oorsprong in het plussum-principe van de natuur, dat ons laat zien hoe samenwerking (symbiose) werkt. Daarom nodigen wij uit tot de "Grote Samenwerking" van alle levensbevestigende positieve mensen, instellingen en projecten. Samen creëren we een grote toekomst die voor iedereen de moeite waard is - in het belang van onze kinderen en hun kinderen.

Details over het Gradidomodel, de "Grote Samenwerking" en de wereldwijde gratis Gradidorekening op www.gradido.net.

Jij ook, steun
de vreedzame transformatie voor een betere wereld:

WordPress Cookie kennisgeving door Real Cookie Banner