Poprzedni
Następny

Ekonomia wdzięczności:
Rozwój potencjału, dobrobytu i pokoju poprzez gospodarkę cyrkularną w harmonii z naturą

Stary, konkurencyjny system pieniądza dłużnego załamuje się, czemu towarzyszy inflacja, bankructwa, bezrobocie, ubóstwo i wojny. Dzięki systemowi opartemu na wdzięczności i uznaniu Pieniądze na życie rodzina ludzka ma duże szanse na opanowanie wyzwań XXI wieku. Na stronie Akademia Gradido Bioniki Biznesu testuje taki model.

Po prostu podziękuj wszystkim

Gradido rozpoczyna się jako projekt artystyczno-badawczy z "rachunkiem wdzięczności" i punktami bonusowymi.

Aktualności

Sztuka wdzięczności + Dokumenta Kassel

Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do udziału we wspólnym projekcie artystycznym "TRANSIT", który odbędzie się w ramach Dokumenta 15 przez 100 dni od 18 czerwca na dworcu kolejowym Kultur- und Hauptbahnhof w Kassel.

Przeczytaj więcej

Grateful 22 czerwca - 22 % więcej na wszystkich kontach GDT

Gradido jest bezpłatna na całym świecie, dzięki czemu dostęp do niej mają nawet najbiedniejsi z biednych. Aby móc to sfinansować i zachować niezależność, oferujemy Wam nasz hojny plan wsparcia, w ramach którego współtworzycie przyszłość przyjazną wnukom dla wszystkich i jednocześnie korzystacie z wielu przywilejów.

Przeczytaj więcej

Bionika ekonomiczna
opiera się na walucie wdzięczności

W ciągu ostatnich 20 lat eksperci Akademii w dziedzinie bioniki ekonomicznej opracowali koncepcję waluty wdzięczności. Jest on wzorowany na naturze i może rozwiązać wszystkie problemy związane z pieniędzmi na świecie. Gradido podąża za naturalnym prawem stawania się i przemijania: cyklem życia.

Stabilna podaż pieniądza
utrzymuje równowagę

W systemie Gradido pieniądze są tworzone w oparciu o rozwój populacji. Bezgraniczne pomnażanie pieniędzy z książek należy więc do przeszłości. W przeciwieństwie do obecnego systemu, pieniądze są tworzone na zasadzie kredytu, bez zaciągania długów. Zamiast tego, 50 procent utworzonych pieniędzy wygasa w ciągu każdego roku. Ten planowany cykl stawania się i przemijania utrzymuje stabilną podaż pieniądza i system w równowadze.

Błędy śmiertelne
obecnego systemu finansowego

Biolodzy ekonomiczni zidentyfikowali trzy główne przyczyny ubóstwa, wyzysku, głodu, wojen, uchodźców, chorób, zniszczenia środowiska i związanych z nimi klęsk żywiołowych.

1.
Tworzenie pieniędzy poprzez zadłużenie: Ponad 95 % światowych pieniędzy jest tworzonych przez zadłużenie. W związku z tym, każdy kredyt z jednej strony skutkuje taką samą kwotą zadłużenia z drugiej strony.

2.
Poprzez odsetki i odsetki składane powiększa się przepaść między aktywami i długami, bogactwem i ubóstwem.

3.
Lekceważenie cyklu stawania się i przemijania prowadzi do tego, że to prawo natury łamie swoją własną drogę. Fatalne formy "ulotności" to kryzysy finansowe, inflacja, wojny, niszczenie środowiska naturalnego i inne katastrofy.

Aktywny dochód podstawowy

Pieniądze są rozdzielane według zasady trzech filarów: na każdą osobę na świecie przypada co miesiąc 3.000 "Gradido" (GDD). Jedna trzecia trafia do każdego obywatela jako aktywny dochód podstawowy, druga jedna trzecia jest przekazywana państwu za jego usługi na rzecz społeczności, a trzecia część trafia do funduszu kompensacyjnego i środowiskowego, aby umożliwić uporządkowanie spuścizny gospodarczej i ekologicznej.

"Potrójne dobre".
chroni ludzi i przyrodę

Podstawowa zasada etyczna Gradido opiera się na godzeniu dobra jednostki z dobrem wspólnoty i całości - w interesie natury i środowiska. Jednostka jest częścią wspólnoty, stanu, a stan jest częścią "całościowego obrazu", ekosystemu. Jeśli jeden z tych trzech aspektów zostanie zaniedbany, cały system zostanie zachwiany.

O wszystkich aspektach modelu Gradido możesz dowiedzieć się z naszej książki lub audiobooka. Możesz pobrać oba pobierz tutaj bezpłatnie.