Poprzedni
Następny

Ekonomia wdzięczności:
Rozwój potencjału, dobrobytu i pokoju poprzez gospodarkę cyrkularną w harmonii z naturą

Stary konkurencyjny system pieniądza dłużnego upada, czemu towarzyszy inflacja, bieda i wojna. Z nowym systemem gospodarczym zbudowanym na wdzięczności i promowaniu wspólnego dobra, rodzina ludzka mogłaby mieć duże szanse na sprostanie wyzwaniom XXI wieku. Na stronie Akademia Gradido Bioniki Biznesu bada i rozwija system gospodarczy dla globalnego dobrobytu.

Stań się częścią projektu badawczego i zarejestrować się teraz Twoje darmowe* "konto wdzięczności" !

*Dzięki naszym hojnym zwolennikom, Gradido jest bezpłatne na całym świecie. Tysiące podziękowań za to!

Aktualności

Bionika ekonomiczna
opiera się na walucie wdzięczności

W ciągu ostatnich 20 lat eksperci Akademii w dziedzinie bioniki ekonomicznej opracowali koncepcję waluty wdzięczności. Jest on wzorowany na naturze i może rozwiązać wszystkie problemy związane z pieniędzmi na świecie. Gradido podąża za naturalnym prawem stawania się i przemijania: cyklem życia.

Stabilna podaż pieniądza
utrzymuje równowagę

W systemie Gradido pieniądze są tworzone w oparciu o rozwój populacji. Bezgraniczne pomnażanie pieniędzy z książek należy więc do przeszłości. W przeciwieństwie do obecnego systemu, pieniądze są tworzone na zasadzie kredytu, bez zaciągania długów. Zamiast tego, 50 procent utworzonych pieniędzy wygasa w ciągu każdego roku. Ten planowany cykl stawania się i przemijania utrzymuje stabilną podaż pieniądza i system w równowadze.

Błędy śmiertelne
obecnego systemu finansowego

Biolodzy ekonomiczni zidentyfikowali trzy główne przyczyny ubóstwa, wyzysku, głodu, wojen, uchodźców, chorób, zniszczenia środowiska i związanych z nimi klęsk żywiołowych.

1.
Tworzenie pieniędzy poprzez zadłużenie: Ponad 95 % światowych pieniędzy jest tworzonych przez zadłużenie. W związku z tym, każdy kredyt z jednej strony skutkuje taką samą kwotą zadłużenia z drugiej strony.

2.
Poprzez odsetki i odsetki składane powiększa się przepaść między aktywami i długami, bogactwem i ubóstwem.

3.
Lekceważenie cyklu stawania się i przemijania prowadzi do tego, że to prawo natury łamie swoją własną drogę. Fatalne formy "ulotności" to kryzysy finansowe, inflacja, wojny, niszczenie środowiska naturalnego i inne katastrofy.

Aktywny dochód podstawowy

Pieniądze są rozdzielane według zasady trzech filarów: na każdą osobę na świecie przypada co miesiąc 3.000 "Gradido" (GDD). Jedna trzecia trafia do każdego obywatela jako aktywny dochód podstawowy, druga jedna trzecia jest przekazywana państwu za jego usługi na rzecz społeczności, a trzecia część trafia do funduszu kompensacyjnego i środowiskowego, aby umożliwić uporządkowanie spuścizny gospodarczej i ekologicznej.

"Potrójne dobre".
chroni ludzi i przyrodę

Podstawowa zasada etyczna Gradido opiera się na godzeniu dobra jednostki z dobrem wspólnoty i całości - w interesie natury i środowiska. Jednostka jest częścią wspólnoty, stanu, a stan jest częścią "całościowego obrazu", ekosystemu. Jeśli jeden z tych trzech aspektów zostanie zaniedbany, cały system zostanie zachwiany.

O wszystkich aspektach modelu Gradido możesz dowiedzieć się z naszej książki lub audiobooka. Możesz pobrać oba pobierz tutaj bezpłatnie.

Od oddzielenia do połączenia

Karolin Schönemann i Eugen Litwinenko o "uczciwym dzieleniu się". Koncepcja rozwiązywania traum jest kolejnym cennym elementem układanki naszej wspólnej dobrej przyszłości - dla nas samych, naszych dzieci i wszystkich dzieci świata.

Posłuchajcie

Dotykając się nawzajem sercami ze śmiechem

Śmiech jest zdrowy i coraz częściej wykorzystywany również w terapii. Śmiech może nawet uratować życie. "Ale jeśli śmiech jest tak dobry dla ludzi, to ludzie nie śmieją się wystarczająco - zwłaszcza w biznesie" - mówi ekonomistka biznesu i trenerka śmiechu Susanne Klaus.

Posłuchajcie