Otwórz i korzystaj z konta Gradido
Oto jak:

1. rejestr

1.2 Obszar rejestracji członków

2. dochód podstawowy i przekazy pieniężne

2.1 Tworzenie aktywnego dochodu podstawowego
2.2 Transfer Gradido

Sprostowanie: możesz wpisać swój wkład w dobro wspólne za bieżący i poprzedni miesiąc (nie za ostatni i przedostatni).