Polityka prywatności

WSTĘP | PRZEDMOWA

Dziękujemy za zainteresowanie stroną internetową Gradido Akademie. Zaufanie wszystkich odwiedzających i klientów, bezpieczeństwo Państwa danych oraz ochrona Państwa prywatności są dla nas ważne.

TREŚĆ NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, jakie dane zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy jako dostawca tej strony, kiedy i w jakim celu. Wyjaśniono, jak działają oferowane przez nas cyfrowe produkty i usługi oraz jak gwarantowana jest ochrona Państwa danych osobowych.

Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest - jak następuje:

Część 1: UWAGI OGÓLNE

Część 2: UŻYTKOWANIE TEGO MIEJSCA ZIEMNEGO

Część 3: KOKIESY I NARZĘDZIA DO RYNKU JEDNOSTEK

Część 4: INTEGRACJA USŁUGI I ZAWARTOŚCI STRON TRZECICH (USŁUGI I ZAWARTOŚCI STRON TRZECICH)

Część 5: SPOŁECZNE PODMIOTY UDZIELANIA MEDIÓW

Część 6: CZŁONKOWIE I SPRAWODAWCY

Część 7: BEZPIECZEŃSTWO

Część 8: PRAWA DOTYCZĄCE PRAW

CZĘŚĆ 1: INFORMACJE OGÓLNE

ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje odwiedzających i użytkowników o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę tej strony internetowej na stronie internetowej https://gradido.net (zwana dalej "Ofertą").

Państwa dane osobowe będą chronione w ramach prawnych przepisów o ochronie danych osobowych i będą traktowane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych - w następujący sposób:

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności w sieci, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do używanych terminów, np. "przetwarzanie" lub "osoba odpowiedzialna", odnosimy się do następujących definicji w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO).

 

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Bernd Hückstädt

℅ Akademia Gradido - Instytut Bioniki Ekonomicznej

Założyciel i twórca Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Informacja prawna: https://gradido.de/impressum/

 

DEFINICJE TERMINÓW

DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia Państwa tożsamości, takie jak poprawne nazwisko, adres lub numer telefonu.

Są to informacje, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę.

Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Dane osobowe obejmują zatem również np. preferencje, hobby, członkostwo lub które strony internetowe były przez kogoś oglądane.

PROCESOWANIE

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są one wykonywane automatycznie, czy też nie. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie całą obsługę danych.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

- dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).

- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).

- Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo).

- Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

KATEGORIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH

Odwiedzający i użytkownicy oferty online

W dalszej części dokumentu osoby zainteresowane nazywamy zbiorczo "użytkownikami".

CEL PRZETWARZANIA

- Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.

- Reagowanie na zapytania o kontakt i komunikacja z użytkownikami.

- Środki bezpieczeństwa.

- Osiągnięcie Pomiar/marketing

 

ODPOWIEDZIALNY ZA DANE

Jak "Odpowiedzialny" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w odniesieniu do poszczególnych narzędzi nie jest wyraźnie wymieniona podstawa prawna, poinformujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych zgodnie z art. 13 DSGVO - w następujący sposób:

  • Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 DSGVO,
  • Podstawą prawną przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i wdrażania środków umownych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO,
  • podstawą prawną dla przetwarzania w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, oraz
  • Podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
  • W przypadkach, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d FADP.

WSPÓŁPRACA Z PRZETWÓRCAMI I STRONAMI TRZECIMI

Jeżeli w trakcie naszego przetwarzania ujawnimy dane innym osobom i firmom (przetwarzającym lub osobom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób udostępnimy je, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeżeli dane muszą być przekazane osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, jeżeli przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej "umowy o przetwarzaniu danych", odbywa się to na podstawie art. 28 DSGVO.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to miało miejsce w celu wypełnienia naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Za zgodą prawną lub umowną będziemy przetwarzać lub przekazywać dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną szczególne wymagania określone w art. 44 i nast. DSGVO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez "tarczę ochrony prywatności") lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. "standardowych klauzul umownych").

POSTĘPOWANIE Z DANYMI OSOBOWYMI

Dane osobowe będą zbierane, wykorzystywane i przekazywane osobom trzecim przez dostawcę tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy użytkownik jako użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie.

Dane osobowe - np. nazwisko i adres - są zbierane przez nas np. przy zakupie produktu, aby móc wysłać Państwu fakturę. Te i inne dane osobowe są również przekazywane osobom trzecim - np. instytucjom finansowym - jeśli wybierzesz odpowiednią metodę płatności, o ile jest ona niezbędna do obsługi płatności i realizacji umowy.

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest dostępne prawne lub sądowe upoważnienie lub gdy angażujemy osoby trzecie, które są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu egzekwowania naszych praw.

PRZETWARZANIE BIZNESOWE

Przetwarzane są również  - Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta). - Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności) naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i pielęgnacji klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

CZĘŚĆ 2: KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

WIZYTA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zasadniczo można odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie nie może być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

DANE PROTOKOŁOWE

Automatyczne gromadzenie i przechowywanie danych dziennika przez naszego dostawcę usług internetowych (dostawcę) obejmuje następujące informacje:

-data i wizyta adresu URL, pod którym znajduje się gość

-URL że gość odwiedził bezpośrednio przed

-Używana wyszukiwarka

-Użyty system operacyjny

-Adres IP i nazwa hosta gościa

Przesyłanie tych danych do nas jest automatyczne. Twoje dane nie mogą być przypisane do Twojej osoby.

KONTAKT PRZEZ E-MAIL LUB TELEFON

Gdy kontaktują się Państwo z nami jako oferent strony internetowej (np. przez e-mail lub telefon), Państwa dane zostaną zapisane w naszym systemie operacyjnym w celu przetworzenia Państwa zapytania oraz w przypadku pojawienia się pytań uzupełniających.

Jeżeli odpowiedź na Państwa zapytanie zostanie udzielona lub aplikacja lub usługa zostanie udostępniona, Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu aplikacji lub usługi, chyba że zechcą Państwo uzyskać od nas dalsze produkty lub informacje i zgodzą się na dalsze wykorzystanie Państwa danych do tych celów. Nawet jeśli wyrazili Państwo zgodę, mają Państwo również prawo do zażądania usunięcia swoich danych w dowolnym momencie (patrz część 8). niniejszej polityki prywatności).

UWAGI I KOMENTARZE

Możesz pisać komentarze na blogu na naszej stronie internetowej jako użytkownik. Po wprowadzeniu komentarzy na blogu, podany przez użytkownika adres IP jest natychmiast anonimizowany. Jednakże, publikacja przychodzących komentarzy wymaga zgody naszego administratora. Ta kontrola zatwierdzania ma na celu zapobieganie publikowaniu na naszych stronach treści niezgodnych z prawem.

Jako autor komentarzy, możesz wpisać swoje prawdziwe nazwisko lub pseudonim w podanym polu nazwy. Masz również możliwość nie wpisywania imienia i nazwiska w ogóle. Twój adres e-mail nie zostanie wyświetlony, gdy komentarz zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.

Dane przesłane podczas wysyłania komentarza, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, które podałeś i ewentualnie adres URL, który podałeś oraz komentarz, który wysłałeś, są trwale przechowywane na naszym serwerze, przy czym tylko wydany komentarz, ewentualnie z imieniem, jest publicznie widoczny na naszej stronie internetowej. Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się na podstawie wcześniejszej zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a). Mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość (patrz część 8 niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych).

INTEGRACJA USŁUG I TREŚCI STRON TRZECICH

Może się zdarzyć, że w ramach tej oferty online zostaną zintegrowane treści osób trzecich, takie jak filmy wideo z YouTube, materiały mapowe z Google Maps, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych. Zakłada to zawsze, że dostawcy tych treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") znają adres IP użytkowników. Bez adresu IP nie byliby oni w stanie wysłać treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlenia tej treści. Staramy się wykorzystywać wyłącznie takie treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Nie mamy jednak na to wpływu, jeśli na przykład dostawcy zewnętrzni przechowują adres IP do celów statystycznych. O ile się o tym dowiemy, poinformujemy o tym użytkowników.

KORZYSTANIE Z LINKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Na naszych stronach internetowych używamy linków do stron zewnętrznych, a ich zawartość nie znajduje się na naszym serwerze. Zewnętrzna zawartość tych linków została sprawdzona po ich ustawieniu. Nie można jednak wykluczyć, że treści te zostały następnie zmienione przez odpowiednich dostawców. Jeśli zauważyliby Państwo, że treści publikowane przez zewnętrznych dostawców naruszają obowiązujące prawo, proszę mnie o tym poinformować. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie treści znajdujących się na serwerach naszego dostawcy przestrzeni internetowej.

CZĘŚĆ 3: PLIKI COOKIE I NARZĘDZIA MARKETINGU INTERNETOWEGO

Ciasteczka i pomiar zakresu

Pliki cookie to informacje, które są przekazywane z naszego serwera lub serwerów internetowych osób trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i tam przechowywane w celu późniejszego ich pobrania. Użytkownicy zostaną poinformowani o wykorzystaniu plików cookie w ramach pseudonimowego pomiaru zasięgu w zakresie niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Przeglądanie tej oferty online jest również możliwe z wyłączeniem plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, jest proszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do funkcjonalnych ograniczeń tej oferty online.

Istnieje możliwość otrzymywania wielu plików cookie z reklamami internetowymi od firm za pośrednictwem strony internetowej USA. http://www.aboutads.info/choices lub po stronie UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ do zarządzania.

KORZYSTANIE Z WYSYŁANIA BIULETYNU INFORMACYJNEGO

Do wysyłania newsletterów, które informują o tematyce Akademii Gradido i naszej ofercie, wykorzystujemy platformę wysyłania newsletterów pocztą elektroniczną.

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera Gradido Academy i regularnie go czytać, wymagana jest rejestracja z ważnym adresem e-mail. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera. Prosimy o skorzystanie z linku podanego w newsletterze.

Przed wysłaniem newslettera muszą Państwo wyraźnie potwierdzić nam w tzw. procedurze double opt-in, że możemy aktywować usługę newslettera dla Państwa. W tym celu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem i autoryzacją, w której prosimy o kliknięcie na link zawarty w tej wiadomości i tym samym potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać nasz biuletyn. Dalsze dane nie będą zbierane. Tego adresu e-mail używamy wyłącznie do wysyłania newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na inne jego użycie w ramach procedury "double opt-in" lub później.

Podczas rejestracji do newslettera, nasz system wysyłania newslettera zapisuje Twój adres IP oraz datę rejestracji. To przechowywanie służy tylko jako dowód na wypadek, gdyby osoba trzecia nadużyła adresu e-mail i zarejestrowała się do otrzymywania newslettera bez wiedzy osoby uprawnionej.

Wysyłka newslettera odbywa się poprzez "Wskazówka dotycząca kliknięcia", platforma wysyłania newslettera dostawcy CLICK TIP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, United Kingdom.

Adresy e-mailowe naszych odbiorców newslettera, jak również inne dane opisane w niniejszym zawiadomieniu, są przechowywane na serwerach Klick-Tipp. Klick-Tipp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Ponadto Klick-Tipp może wykorzystywać te dane zgodnie z własnymi informacjami w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynów lub w celach ekonomicznych, aby określić kraje, z których pochodzą odbiorcy. Klick-Tipp nie wykorzystuje jednak danych naszych odbiorców newslettera do samodzielnego pisania do nich lub przekazywania ich osobom trzecim.

Wierzymy w niezawodność i bezpieczeństwo IT i danych firmy Klick-Tipp. Klick-Tipp zobowiązuje się zatem do przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy również umowę z Klick-Tipp. Jest to umowa, w której Klick-Tipp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, do przetwarzania ich w naszym imieniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności do nieprzekazywania ich osobom trzecim. Przepisy Klick-Tipp dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

UŻYTKOWANIE STATYFII

Aby móc zmierzyć wywołanie niektórych stron i ich atrakcyjność dla użytkownika, wykorzystujemy narzędzie analityczne Statify, opracowane jako open source przez kolektyw pluginów (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify daje zwarty przegląd liczby odsłon i nie przechowuje ani nie przetwarza danych osobowych, takich jak adresy IP. Statystyka ocenia statystycznie najczęściej odwiedzane strony poprzez liczenie odsłon, a nie odwiedzających. Ponadto odsłony są przechowywane tylko przez ograniczony okres czasu (standardowo: dwa tygodnie), który może być indywidualnie regulowany.

Oceniając liczbę kliknięć na naszych stronach, mamy możliwość ciągłego ulepszania naszej oferty online dla użytkowników.

CZĘŚĆ 4: INTEGRACJA USŁUG ZEWNĘTRZNYCH + ZAWARTOŚĆ

KORZYSTANIE Z FILMÓW NA YOUTUBE

Do integracji filmów wideo wykorzystujemy między innymi dostawcę YouTube. YouTube jest prowadzony przez YouTube LLC z siedzibą przy 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek od dostawcy YouTube. W przypadku wywołania stron internetowych naszej obecności w Internecie wyposażonych w taką wtyczkę - na przykład naszej biblioteki medialnej - następuje połączenie z serwerami YouTube i wyświetlenie wtyczki. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek YouTube, YouTube przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli korzystasz z wtyczki, np. klikając na przycisk start filmu, informacje te są również przypisane do Twojego konta użytkownika. Możesz zapobiec temu skojarzeniu, wylogowując się z konta YouTube i innych kont firm YouTube LLC i Google Inc. przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie tych firm.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez YouTube (Google) można znaleźć na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

KORZYSTANIE Z FILMÓW VIMEO

Do integracji filmów wideo wykorzystujemy między innymi dostawcę Vimeo. Vimeo jest obsługiwane przez Vimeo, LLC z siedzibą przy 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011.

Na niektórych naszych stronach internetowych używamy wtyczek od dostawcy Vimeo. Po wejściu na strony internetowe naszej witryny, które są wyposażone w taką wtyczkę - na przykład naszą bibliotekę multimedialną - następuje nawiązanie połączenia z serwerami Vimeo i wyświetlenie wtyczki. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron internetowych odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany jako członek Vimeo, Vimeo przypisuje te informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, np. po kliknięciu na przycisk start filmu, informacje te są również przypisane do konta użytkownika. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej i usuwając odpowiednie pliki cookie z Vimeo.

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych i ochrony danych przez Vimeo można znaleźć na stronie https://vimeo.com/privacy.

CZĘŚĆ 5: PRZYCISKI DO DZIELENIA SIĘ MEDIAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI

OBECNOŚĆ ONLINE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Utrzymujemy obecność online w sieciach i platformach społecznościowych, aby móc komunikować się z klientami, zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz aby informować ich o naszych usługach. Przy wywoływaniu poszczególnych sieci i platform obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych poszczególnych operatorów.

O ile nasza polityka prywatności nie stanowi inaczej, przetwarzamy dane użytkowników, jeśli komunikują się oni z nami w ramach sieci społecznościowych i platform, np. jeśli piszą artykuły na temat naszych obecności w Internecie lub wysyłają nam tam wiadomości.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI WSPÓŁDZIELENIA DLA SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SHARIFF)

Używamy projektu c't "Shariff" na naszej stronie internetowej. "Shariff" zastępuje zwykłe przyciski akcji w serwisach społecznościowych i chroni zachowania surferów.

"Shariff" umieszcza te przyciski współdzielenia sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej jedynie jako grafikę, która zawiera link do odpowiedniego portalu społecznościowego. Klikając na odpowiednią grafikę, zostaniesz przekierowany do usług danej sieci. Przycisk Shariff nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy serwisem społecznościowym a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie przycisk udostępniania. Tylko wtedy Twoje dane zostaną przesłane do odpowiedniego portalu społecznościowego. Jeśli jednak przycisk Shariff nie zostanie kliknięty, nie będzie miała miejsca wymiana danych między użytkownikiem a portalami społecznościowymi. Więcej informacji na temat projektu c't "Shariff" można znaleźć na stronie https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Integrujemy następujące serwisy społecznościowe z "Shariff" na naszej stronie internetowej:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - USA)

CZĘŚĆ 6: OBSZARY CZŁONKOWSKIE I PROGRAM PARTNERSKI

STOSOWANIE ELIPSY DLA SPOŁECZNOŚCI GRADIDO

Tym, którzy są zainteresowani lepszym poznaniem koncepcji Gradido i zostaniem ambasadorem Gradido, oferujemy wielopoziomowe członkostwo w społeczności Gradido. Aby móc oferować te obszary członkowskie, korzystamy z usługi elopage.

Ewentualne członkostwo w Gradido-COMMUNITY opisane jest na naszej stronie "Community". Jak tylko klikniesz przycisk na tej stronie, za pomocą którego chcesz zarejestrować się do jednego z tych członkostw, opuścisz naszą stronę i zostaniesz przekierowany do naszych indywidualnych stron strefy członkowskiej elopage utworzonej w tym celu.

elopage to usługa:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Wszystkie funkcje na stronach członkowskich Elopage i związane z nimi przetwarzanie płatności są realizowane przez elopage. W związku z tym do tych procesów mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Elopage. Polityka prywatności elopage znajduje się tutaj: https://elopage.com/privacy.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy przekazywaniu ich z naszej strony internetowej na stronę sprzedaży elopage stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b).

PRZETWARZANIE PŁATNOŚCI I DOSTAWA PRODUKTÓW CYFROWYCH PRZEZ NAMOTTO.LAB

Przetwarzanie płatności i dostarczanie produktów cyfrowych jest realizowane przez namotto.lab. Polityka prywatności nazwotto znajduje się tutaj: https://namotto.de/privacy.

Namotto.Laboratorium jest służbą:

Namotto.lab

Właściciel Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

Zawarliśmy odpowiednią umowę z namotto.lab jako naszym przetwórcą kontraktowym zgodnie z art. 28 DSGVO. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przy przekazywaniu ich z naszej strony internetowej na stronę sprzedaży elopage jest w tym przypadku określona w art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b).

KORZYSTANIE Z ZEWNĘTRZNYCH PARTNERÓW (PROGRAM PARTNERSKI)

Oferujemy również partnerski program partnerski dla partnerów reklamowych. Jeśli z powodzeniem zareklamujesz się jako członek Akademii Gradido, partnerzy reklamowi otrzymają prowizję.

Aby móc zaoferować Państwu ten program partnerski, korzystamy z elopage serwisu.   

Program partnerski Gradido jest opisany na naszej stronie "Program partnerski". Jak tylko klikniesz na przycisk na tej stronie, że chcesz zarejestrować się w programie partnerskim jako partner reklamowy, opuścisz naszą stronę i zostaniesz przekierowany do poszczególnych stron Elopage, które zostały utworzone w tym celu.

elopage to usługa:

elopay GmbH

Joachimsthaler Street 21

10719 Berlin

Wszystkie funkcje na stronach partnerskich Elopage oraz związane z nimi przetwarzanie płatności są realizowane przez elopage. W związku z tym do tych procesów mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych Elopage. Znajdziesz tam politykę prywatności elopage tutaj.  https://elopage.com/privacy

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych podczas przekazywania z naszej strony internetowej na stronę partnerską na elopage wynika w tym przypadku z dobrowolnego charakteru uczestnictwa w programie partnerskim, jak również z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f).

CZĘŚĆ 7: BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I INFORMACJI

Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnieniem przechowywanych danych przez osoby nieupoważnione. Jednakże, pomimo kontroli, pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest możliwa. Samo połączenie z Internetem i wynikające z niego możliwości techniczne nie gwarantują, że treści i przepływ informacji nie mogą być przeglądane i zapisywane przez osoby trzecie.

SZYFROWANIE PRZEZ SSL

Ze względów bezpieczeństwa używamy szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer) dla naszej strony internetowej. Chroni to przesyłane dane i uniemożliwia ich odczytanie przez osoby trzecie. Skuteczne szyfrowanie można rozpoznać po tym, że oznaczenie protokołu na pasku stanu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" i widoczny jest tam symbol zamkniętej blokady.

CZĘŚĆ 8: PRAWA, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK

USUWANIE DANYCH

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie zostało to wyraźnie zaznaczone, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie jest ograniczone. Oznacza to, że dane te są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech magazynowanie trwa 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, zapasy, bilanse otwarcia, roczne sprawozdania finansowe, pisma handlowe, bony księgowe itp.) oraz 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, bony księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty dotyczące podatków itp.)

PRAWA ZAINTERESOWANYCH OSÓB

PRAWO DO INFORMACJI

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane oraz do uzyskania informacji o tych danych, a także do otrzymania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Zgodnie z art. 16 DSGVO mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub skorygowania błędnych danych dotyczących Państwa.

PRAWO DO ODMOWY

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość.

PRAWO DO SPRZECIWU

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów reklamy bezpośredniej.

PRAWO DO ZABLOKOWANIA I OCZYSZCZENIA

Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych, lub, zgodnie z art. 18 DSGVO, zażądać ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie stoi to w sprzeczności z jakimkolwiek prawnym obowiązkiem przechowywania danych.

PRAWO DO TRANSMISJI

Mają Państwo prawo zażądać, aby dane, które nam Państwo przekazali, zostały nam udostępnione zgodnie z art. 20 DSGVO i zażądać, aby zostały one przekazane innym odpowiedzialnym osobom.

REKLAMACJE

Zgodnie z art. 77 DSGVO mają one również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

KORZYSTANIE Z PRAW UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby skorzystać z przysługujących mu praw, takich jak cofnięcie udzielonej zgody lub sprzeciw wobec konkretnego wykorzystania danych:

akademie@gradido.net

Odpowiedzialny w zakresie ochrony danych osobowych:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-mail: support{ät}gradido.net

SPRZECIW W SPRAWIE WŁASNEJ PRZECIWKO E-MAILOM REKLAMOWYM

W ramach obowiązkowej identyfikacji oferenta zgodnie z § 5 TMG, opublikowaliśmy ogólne dane kontaktowe oraz adres e-mail w nadruku naszej strony internetowej. Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu tych danych kontaktowych do przesyłania niezamówionych materiałów informacyjnych, reklam lub spamu, o które nie wystąpiliśmy z wyraźną prośbą.

Używamy narzędzia zgody "Real Cookie Banner" do zarządzania plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami. Szczegółowe informacje na temat działania narzędzia "Real Cookie Banner" można znaleźć pod adresem <a href="/pl/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c DS-GVO i art. 6 ust. 1 lit. f DS-GVO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz powiązanymi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie poda danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać jego zgodami.

Ostatnia aktualizacja na: 2.11.2023

Powiadomienie o plikach cookie WordPress przez Real Cookie Banner