Projekt badawczy Gradido - system monetarny na miarę przyszłości dla wnuków

W jakim świecie powinny żyć nasze dzieci? Dzięki niemu obecny system finansowy załamuje się na całym świecie, czemu towarzyszą masowe bankructwa, rekordowe bezrobocie, bieda i wojny.

Tylko z nowym systemem monetarnym opartym na życiu, miłości i współczuciu ludzkość może sprostać tym wyzwaniom z korzyścią dla wszystkich. Akademia Bioniki Ekonomicznej Gradido opracowała taki system w ciągu dwudziestu lat badań: Gradido, Naturalna Ekonomia Życia, podąża za sprawdzonymi przez miliardy lat modelami sukcesu natury i ma potencjał, by położyć kres ubóstwu, głodowi, wojnom i niszczeniu środowiska. Razem tworzymy przyszłość odpowiednią dla wnuków w pokoju i harmonii z naturą.

Nazwa "Gradido" oznacza Wdzięczność, Godność i Darowiznę. Dzięki Gradido, wszystkie wspaniałe projekty i inicjatywy, które wcześniej były tłumione przez stary system finansowy, stają się możliwe. Podstawą etyczną jest potrójne dobro jednostki, wspólnoty i większej całości.

Potrójna kreacja pieniądza przez całe życie

W przeciwieństwie do starego systemu pieniądza dłużnego, w systemie Gradido kreacja pieniądza odbywa się przez wszystkich:

Gradido =
Gratitude - Wdzięczność
Dignity - Godność
Donation - podarunek

1
Aktywny dochód podstawowy oparty na bezwarunkowym uczestnictwie

Każdy człowiek ma prawo do wnoszenia wkładu do wspólnoty w ramach swoich zdolności i umiejętności, a tym samym do otrzymania swojego Aktywnego Dochodu Podstawowego w wysokości 1000 GDD (równowartość 1000 euro) miesięcznie. Ludzie, którym pozwala się wnosić swoje dary i tworzyć korzyści, rozwijają w pełni swój potencjał, zyskują radość, wzmacniają poczucie dobrostanu i zdrowie. Są w swojej mocy i razem mogą sprostać małym i dużym wyzwaniom. Bezwarunkowe uczestnictwo jest dobrowolne, dochód podstawowy jest kwotą podstawową. Możliwy jest dodatkowy dochód.

3
Fundusz Odszkodowawczy i Środowiskowy (AUF) na rzecz rekultywacji zanieczyszczonych terenów

Trzecie 1000 GDD przeznaczone jest na przywrócenie naszej pięknej ziemi do raju jakim zapewne kiedyś miała być. Wprowadzony na całym świecie AUF stanowi dodatkową pulę środków na ochronę środowiska równą wszystkim budżetom krajowym razem wziętym.

2
Nieopodatkowany budżet państwa dla każdego kraju

Druga kreacja pieniądza w wysokości 1.000 GDD per capita miesięcznie wpływa do budżetu publicznego, który jest tym samym tak duży jak obecnie w Niemczech, włączając w to służbę zdrowia i usługi socjalne. Ponieważ odbywa się to już poprzez kreację pieniądza, nie ma potrzeby nakładania podatków, obowiązkowych ubezpieczeń i innych opłat.

Stabilna podaż pieniądza dzięki
naturalny cykl stawania się
i wykroczenia

Miesięczna kreacja pieniądza w wysokości 3 000 GDD na mieszkańca wraz z ciągłą miesięczną Transience (ujemna stopa procentowa) w wysokości 5,6% system samoregulujący, który utrzymuje podaż pieniądza, a tym samym stabilne ceny.

Łagodna pokojowa transformacja z korzyścią dla wszystkich

Gradido może być wdrażane wszędzie: w społecznościach, poszczególnych krajach i/lub na całym świecie. Wprowadzenie może odbywać się krok po kroku, równolegle do starego systemu. Umożliwia to pokojową transformację bez przegranych, na której korzystają wszyscy ludzie i przyroda.

Wspaniała współpraca -
razem jest lepiej

Gradido wywodzi się z zasady plussum w przyrodzie, która pokazuje nam jak działa współpraca (symbioza). Dlatego zapraszamy do "Wielkiej Współpracy" wszystkich afirmujących życie pozytywnych ludzi, instytucje i projekty. Razem tworzymy wspaniałą przyszłość wartą przeżycia dla wszystkich - dla dobra naszych dzieci i ich dzieci.

Szczegóły dotyczące modelu Gradido, "Wielkiej Współpracy" oraz ogólnoświatowego, darmowego konta Gradido na www.gradido.net.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress przez Real Cookie Banner