Predchádzajúci
Ďalšie

Ekonomika vďačnosti:
Rozvoj potenciálu, prosperity a mieru prostredníctvom obehového hospodárstva v súlade s prírodou

Starý konkurenčný systém dlhových peňazí sa rúca a sprevádza ho inflácia, chudoba a vojna. S novým hospodárskym systémom založeným na vďačnosti a podpore spoločného dobra by ľudská rodina mohla mať dobrú šancu čeliť výzvam 21. storočia. Stránka Gradido Academy for Business Bionics skúma a rozvíja hospodársky systém pre celosvetovú prosperitu.

Staňte sa súčasťou výskumného projektu a Zaregistrujte sa teraz Váš bezplatný* "účet vďačnosti" !

*Dank unseren großzügigen Förderinnen und Förderern ist Gradido weltweit kostenfrei. Tausend Dank dafür!

Novinky

Obchodná bionika
sa spolieha na menu vďačnosti

Za posledných 20 rokov vypracovali odborníci Akadémie na ekonomickú bioniku koncepciu meny vďačnosti. Je vytvorená podľa prírodného vzoru a má potenciál vyriešiť všetky problémy sveta súvisiace s peniazmi. Gradido sa riadi prirodzeným zákonom stávania sa a zanikania: kolobehom života.

Stabilná ponuka peňazí
udržiava rovnováhu

V systéme Gradido sa peniaze vytvárajú na základe rastu populácie. Neobmedzené množenie knižných peňazí je tak minulosťou. Na rozdiel od súčasného systému sa peniaze vytvárajú na základe kreditných zostatkov bez zadlžovania. Namiesto toho 50 % vytvorených peňazí vyprší v priebehu každého roka. Tento plánovaný cyklus tvorby a zániku udržiava stabilnú peňažnú zásobu a rovnováhu systému.

Fatálne chyby
súčasného finančného systému

Výskumníci v oblasti ekonomickej bioniky dokázali identifikovať tri významné príčiny chudoby, vykorisťovania, hladu, vojen, pohybu utečencov, chorôb, zhoršovania životného prostredia a súvisiacich prírodných katastrof.

1.
Tvorba peňazí prostredníctvom dlhu: Viac ako 95 % dostupných peňazí na svete je vytvorených dlhom. V dôsledku toho každý úver na jednej strane vedie k rovnakej výške dlhu na druhej strane.

2.
V dôsledku úrokov a zloženého úročenia sa prehlbuje rozdiel medzi majetkom a dlhmi, bohatstvom a chudobou.

3.
Nedodržiavanie cyklu stávania sa a pominutia vedie k tomu, že sa tento prirodzený zákon sám prelomí. Fatálnymi formami "pominuteľnosti" sú finančné krízy, inflácia, vojny, ničenie životného prostredia a iné katastrofy.

Aktívny základný príjem

Peniaze sa rozdeľujú podľa trojpilierového princípu: mesačne sa vytvorí 3 000 "Gradido" (GDD) pre každého človeka na svete. Jedna tretina pripadne každému občanovi ako aktívny základný príjem, druhá tretina pripadne štátu za jeho služby pre komunitu a tretia časť pôjde do kompenzačného a environmentálneho fondu, ktorý umožní odstránenie hospodárskeho a ekologického dedičstva.

Trojitá studňa
chráni ľudí a prírodu

Základný etický princíp "Gradido" je založený na harmonizácii blaha jednotlivca s blahom spoločenstva a väčšieho celku - v zmysle prírody a životného prostredia. Jednotlivec je súčasťou spoločenstva, štátu, ktorý je zasa súčasťou "veľkého obrazu", ekosystému. Ak sa jeden z týchto troch aspektov zanedbá, celý systém sa pokazí.

O všetkých aspektoch nášho modelu Gradido sa môžete dozvedieť z našej knihy alebo audioknihy. Oba súbory si môžete stiahnuť Stiahnite si tu bezplatne.

Dotýkajúc sa navzájom srdca smiechom

Smiech je zdravý a čoraz častejšie sa využíva aj v terapii. Smiech môže dokonca zachrániť život. "Ale ak je smiech pre ľudí taký dobrý, potom sa ľudia málo smejú - najmä v podnikaní," hovorí podnikateľská ekonómka a trénerka smiechu Susanne Klausová.

Počúvajte