Skvelá spolupráca - od kolísky ku kolíske

Hosť: Prof. Dr. Michael Braungart

Príroda nás učí spolupráci: odpad jedných je surovinou pre druhých. O tomto cykle "od kolísky ku kolíske" hovorí Prof. Dr. Michael Braungart, náš dnešný hosť. Rodák zo Švábska je spoluautorom projektu "Cradle to Cradle" a spoluautorom knihy "Intelligent Waste" s podtitulom "Towards a New Abundance Society". Je zakladateľom a vedeckým riaditeľom spoločnosti EPEA GmbH v Hamburgu, kolísky spoločnosti Cradle Cradle.

Michael Braungart je tiež profesorom programu Cradle to Cradle na Erasmus University Rotterdam a hosťujúcim profesorom na University of Virginia. Od roku 1994 prednáša a publikuje na témy realizácie inteligentných výrobkov budúcnosti, vývoja a implementácie koncepcií ochrany životného prostredia, environmentálne kompatibilných výrobných procesov a hodnotenia životného cyklu komplexného spotrebného tovaru.

Cieľom spoločnosti Gradido je prosperita pre všetkých v súlade s prírodou. To sa najlepšie dosiahne, keď sa odkloníme od orientácie na rast založený na efektívnosti a prejdeme na efektívnu ekológiu inteligentného odpadu.

Vľavo:

Michael Braungart na EPEA-Hamburg

Michael Braungart na Wikipédii

Kniha: Inteligentný odpad

Prepis ( automaticky preložené)

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner