Jedlé divorastúce rastliny: hospodárstvo kulinárskych darov prírody

Hosť: Dr. Markus Strauß

Dr. Markus Strauß je autorom mnohých publikácií na tému jedlých divorastúcich rastlín, ako aj iniciátorom a vedúcim univerzitného certifikačného kurzu "Odborný poradca pre sebestačnosť s jedlými divorastúcimi rastlinami".

V roku 2015 založil nadáciu Edible Wild Plant Parks, skrátene Ewilpa®. Jeho cieľom je vytvoriť novú a modernú formu poľnohospodárstva. Dosiahne sa to vytvorením parkovej krajiny, v ktorej sa usadia jedlé divoké rastliny a nechajú sa voľne rásť kontrolovaným spôsobom.

V tejto epizóde hovoríme o

  • záchrannú sieť, ktorú nám poskytuje príroda,
  • čo by sme sa mali naučiť od prírody pre hospodárstvo a spoločný život, ak chceme prežiť,
  • chvíľkové napätie, ktoré pociťujeme, a prečo je to dôležité pre náš vývoj,
  • Ako zmeniť svoje myslenie a vrátiť sa k svojmu tvorivému potenciálu, aby sme pozitívne prispeli k transformácii.

 

Ponorme sa do poznatkov z 2,5 milióna rokov ľudskej histórie a získajme z nich podnety, ako môžeme spoločne uspieť v evolučnom skoku.

Vľavo:

www.dr-strauss.net
https://www.ewilpa.net

Prepis ( automaticky preložené)

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Banner