Základný príjem namiesto rodinného bonusu

Model Gradido sľubuje bezpečnosť s budúcnosťou

Künzelsau, 17. júna 2020 - Kríza Corona prináša mnohým rodinám aj vážne finančné bremeno. Jednorazový "rodinný bonus" vo výške 300 eur na dieťa môže len ťažko zmierniť ich ťažkú situáciu. Na mieste je skôr rozhodná zmena kurzu a kreatívna rodinná politika. Aktívny základný príjem" evolučného finančného systému Gradido má potenciál zabezpečiť existenciu rodičov a detí. Dnes a v budúcnosti. 

Aktívny základný príjem (AGE) vychádza z myšlienky "nepodmienenej účasti". Tí, ktorí ju chcú využívať, prispievajú do komunity svojím talentom a sklonmi. Na tieto činnosti sa odhaduje maximálne 50 hodín mesačne. Hodinová mzda je 20 "Gradido" (GDD), mesačný základný príjem je teda 1000 GDD. Základné potreby každého človeka by tak boli odteraz zabezpečené.

Výzvy 21. storočia možno zvládnuť len s novým udržateľným hospodárskym a finančným systémom. Akadémia Gradido pre ekonomickú bioniku vyvinula takýto systém za posledných 20 rokov. Vyvažovací systém "Gradido" funguje podľa vzoru prírody a môže nám a budúcim generáciám zabezpečiť trvalú prosperitu a mierové spolužitie.

Viac informácií o "aktívnom základnom príjme" podľa modelu Gradido nájdete na https://gradido.net/de/basic-income/

O akadémii Gradido

Akadémia Gradido pre ekonomickú bioniku vyvinula alternatívnu "menu spoločného dobra", ktorá je vytvorená podľa vzoru prírody. Príroda sa riadi pravidlom, že len tam, kde niečo zaniká, môže vzniknúť niečo nové, a tak je možné dlhodobé zlepšovanie (evolúcia). Jeho receptom na úspech je "kolobeh života". Ak by sa aj naša ekonomika riadila týmto prirodzeným cyklom, vyriešilo by to podľa odborníkov na ekonomickú bioniku prakticky všetky problémy sveta súvisiace s peniazmi. Model Gradido je založený na myšlienke, že nielen každá osoba, ale aj každý štát dostáva príjem vytvorený na kreditnom základe. Vďaka tomu môže plniť všetky svoje úlohy bez výberu daní. Deflácia alebo inflácia sú minulosťou. Hospodárstvo sa oslobodí od neustáleho nutkania k rastu a nebezpečenstvo kolapsu finančného systému je konečne zažehnané. (www.gradido.net)