Politika zasebnosti

UVOD | PREDGOVOR

Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za spletno stran Akademije Gradido. Zaupanje vseh obiskovalcev in strank ter varnost vaših podatkov in zaščita vaše zasebnosti so nam pomembni.

VSEBINA TE IZJAVE O ZASEBNOSTI

V nadaljevanju vam želimo pojasniti, katere podatke kot ponudnik tega spletnega mesta zbiramo, obdelujemo in uporabljamo, kdaj in v kakšen namen. Razložili vam bomo, kako delujejo naši digitalni izdelki in storitve ter kako je zagotovljeno varstvo vaših osebnih podatkov.

Naš pravilnik o zasebnosti je razdeljen na naslednje dele:

Del 1: SPLOŠNE OPOMBE

Del 2: UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA

3. del: PIŠKOTKI IN Orodja za spletno trženje

Del 4: VKLJUČEVANJE STORITEV IN VSEBIN TRETJIH OSEB (STORITVE IN VSEBINE TRETJIH OSEB)

5. del: DEL SOCIALNIH MEDIJEV BUTTONI

6. del: ČLANSTVO IN PRIJATELJI

Del 7: VARNOST

Del 8: VPLIVNE PRAVICE

DEL 1: SPLOŠNE INFORMACIJE

OBSEG

Ta izjava o varstvu podatkov obiskovalce in uporabnike obvešča o vrsti, obsegu in namenu zbiranja in uporabe osebnih podatkov s strani odgovornega ponudnika tega spletnega mesta na spletnem mestu https://gradido.net (v nadaljevanju "ponudba").

Vaši osebni podatki bodo zaščiteni v okviru zakonskih predpisov o varstvu podatkov in obravnavani v skladu s to izjavo o varstvu podatkov - kot sledi:

Ta izjava o varstvu podatkov vas obvešča o vrsti, obsegu in namenu obdelave osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: podatki) v okviru naše spletne ponudbe in z njo povezanih spletnih mest, funkcij in vsebin ter zunanjih spletnih predstavitev, kot so naši profili na družbenih omrežjih (v nadaljnjem besedilu skupaj: spletna ponudba). Glede uporabljenih izrazov, kot sta "obdelava" ali "upravljavec", se sklicujemo na naslednje opredelitve iz člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Oseba, odgovorna za varstvo podatkov

Bernd Hückstädt

℅ Akademija Gradido - Inštitut za poslovno bioniko

Ustanovitelj in razvijalec podjetja Gradido

Pfarrweg 2

D 74653 Künzelsau

Odtis: https://gradido.de/impressum/

 

OPREDELITVE POJMOV

OPREDELITEV OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki so informacije, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti vašo identiteto, na primer vaše pravo ime, naslov ali telefonska številka.

To so informacije, s pomočjo katerih je mogoče osebo določiti, tj. identificirati.

Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator (npr. piškotek) ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe. Osebni podatki tako vključujejo na primer tudi preference, hobije, članstvo ali spletna mesta, ki si jih je nekdo ogledal.

PROCESIRANJE

"Obdelava" je vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja na osebnih podatkih z avtomatskimi sredstvi ali brez njih. Izraz je širok in zajema praktično vsako ravnanje s podatki.

VRSTE OBDELANIH OSEBNIH PODATKOV

- Podatki o popisu (npr. imena, naslovi).

- Kontaktni podatki (npr. e-pošta, telefonske številke).

- Podatki o vsebini (npr. vnos besedila, fotografije, videoposnetki).

- podatki o uporabi (npr. obiskana spletna mesta, zanimanje za vsebino, čas dostopa).

- Meta/komunikacijski podatki (npr. podatki o napravi, naslovi IP).

KATEGORIJE PRIZADETIH OSEB

Obiskovalci in uporabniki spletne ponudbe

V nadaljevanju zadevne osebe skupaj imenujemo tudi "uporabniki".

NAMEN OBDELAVE

- Zagotavljanje spletne ponudbe, njenih funkcij in vsebine.

- odzivanje na zahteve za stik in komuniciranje z uporabniki.

- Varnostni ukrepi.

- Merjenje dosega/trženje

 

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Kot "Odgovorna oseba" pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Če pravna podlaga v tej izjavi o varstvu podatkov za posamezna orodja ni posebej navedena, vas bomo o pravni podlagi za obdelavo podatkov obvestili v skladu s členom 13 DSGVO - na naslednji način:

  • Pravna podlaga za pridobitev soglasja sta člen 6(1)(a) in člen 7 DSGVO,
  • pravna podlaga za obdelavo za izpolnjevanje naših storitev in izvajanje pogodbenih ukrepov ter za odgovarjanje na poizvedbe je člen 6(1)(b) DSGVO,
  • pravna podlaga za obdelavo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti je člen 6(1)(c) DSGVO in
  • pravna podlaga za obdelavo za zaščito naših zakonitih interesov je člen 6(1)(f) DSGVO.
  • Če je zaradi življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe treba obdelati osebne podatke, je pravna podlaga člen 6(1)(d) DSGVO.

SODELOVANJE S POGODBENIMI OBDELOVALCI IN TRETJIMI OSEBAMI.

Če pri naši obdelavi podatke razkrijemo drugim osebam in podjetjem (obdelovalcem naročil ali tretjim osebam), jim jih posredujemo ali jim kako drugače omogočimo dostop do podatkov, to storimo le na podlagi zakonskega dovoljenja (npr. če je posredovanje podatkov tretjim osebam, kot so ponudniki plačilnih storitev, potrebno za izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1)(b) DSGVO), ste v to privolili, to določa zakonska obveznost ali na podlagi naših legitimnih interesov (npr. pri uporabi zastopnikov, spletnih gostiteljev itd.).

Če tretjim osebam naročimo obdelavo podatkov na podlagi tako imenovane "pogodbe o obdelavi naročila", to storimo na podlagi člena 28 DSGVO.

PRENOS V TRETJE DRŽAVE

Če podatke obdelujemo v tretji državi (tj. zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP)) ali če to počnemo v okviru uporabe storitev tretjih oseb ali razkritja ali prenosa podatkov tretjim osebam, to počnemo le, če je to potrebno za izpolnitev naših (pred)pogodbenih obveznosti, na podlagi vašega soglasja, zaradi pravne obveznosti ali na podlagi naših zakonitih interesov. Na podlagi zakonskih ali pogodbenih dovoljenj obdelujemo ali dovolimo obdelavo podatkov v tretji državi le, če so izpolnjene posebne zahteve iz člena 44 in naslednjih. DSGVO so izpolnjeni. To pomeni, da se obdelava izvaja na primer na podlagi posebnih jamstev, kot je uradno priznana določitev ravni varstva podatkov, ki ustreza ravni varstva podatkov v EU (npr. za ZDA s "ščitom zasebnosti"), ali spoštovanje uradno priznanih posebnih pogodbenih obveznosti (tako imenovane "standardne pogodbene klavzule").

RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI

Ponudnik zbira, uporablja in posreduje osebne podatke tretjim osebam le, če je to dovoljeno z zakonom ali če se kot uporabnik strinjate z obdelavo.

Osebne podatke, kot sta ime in naslov, zbiramo na primer ob nakupu izdelka, da vam lahko izstavimo račun. Ti in drugi osebni podatki se posredujejo tudi tretjim osebam - npr. finančni instituciji - če je izbran ustrezen način plačila, če je to nujno potrebno za obdelavo plačila in izvajanje pogodbe.

Osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam le, če obstaja zakonsko ali sodno pooblastilo ali če za uveljavljanje naših pravic vključimo tretje osebe, ki so zavezane k varovanju poslovne skrivnosti.

OBDELAVA, POVEZANA S POSLOVANJEM.

Dodatno se obdelujejo  - Podatki o pogodbi (npr. predmet pogodbe, rok, kategorija strank). - Plačilni podatki (npr. bančni podatki, zgodovina plačil) naših strank, zainteresiranih strank in poslovnih partnerjev za namene zagotavljanja pogodbenih storitev, storitev in oskrbe strank, trženja, oglaševanja in tržnih raziskav.

2. DEL: UPORABA NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Načeloma lahko naše spletno mesto obiščete, ne da bi posredovali kakršne koli osebne podatke. Poudarjamo, da prenosa podatkov prek interneta ni mogoče v celoti zaščititi pred dostopom tretjih oseb.

PODATKI LOG-A

Samodejno zbiranje in shranjevanje dnevniških podatkov s strani našega ponudnika internetnih storitev (ponudnika) vključuje naslednje informacije:

-datum in obisk URL-ja, na katerem je obiskovalec.

-URL, ki ga je obiskovalec obiskal neposredno pred tem

-Izgledovalnik, ki se uporablja

-Uporabljen operacijski sistem

-IP naslov in ime gostitelja obiskovalca

Posredovanje teh podatkov nam je samodejno. Vaših podatkov ni mogoče dodeliti vaši osebi.

STOPITE V STIK Z NAMI PO E-POŠTI ALI TELEFONU

Ko se obrnete na nas kot ponudnika spletnega mesta (na primer po e-pošti ali telefonu), bodo vaši podatki shranjeni v našem operacijskem sistemu za namen obdelave poizvedbe in v primeru, da se pojavijo nadaljnja vprašanja.

Če je bilo na vaše povpraševanje odgovorjeno ali je bila zagotovljena zahtevana aplikacija ali storitev, bodo vaši podatki izbrisani, ko bo aplikacija ali storitev zaključena, razen če želite od nas prostovoljno pridobiti nadaljnje izdelke ali informacije in se strinjate z nadaljnjo uporabo vaših podatkov v te namene. Tudi če ste dali soglasje, imate pravico kadar koli zahtevati izbris svojih podatkov (glejte del 8 tega pravilnika o zasebnosti).

PRIPOMBE IN PRISPEVKI

Kot uporabnik lahko objavljate komentarje na blogu na našem spletnem mestu. Ko vnesete komentarje v blog, se vaš IP-naslov takoj anonimizira. Vendar je objava prejetih pripomb odvisna od objave pripomb s strani našega upravitelja. Namen tega preverjanja je preprečiti objavo nezakonite vsebine na naših straneh.

Kot avtor komentarjev lahko v polje za ime vpišete svoje pravo ime ali psevdonim. Prav tako lahko imena sploh ne vnesete. Vaš e-poštni naslov ne bo prikazan, ko bo komentar objavljen na našem spletnem mestu.

Podatki, posredovani ob pošiljanju komentarja, kot so vaš e-poštni naslov, ime, ki ga vpišete, in po potrebi URL, ki ga vpišete, ter poslan komentar, so trajno shranjeni na našem strežniku, pri čemer je na naši spletni strani javno viden le objavljeni komentar, po potrebi z imenom. Obdelava teh osebnih podatkov temelji na vaši predhodni privolitvi v smislu člena 6(1)(1)(a). To soglasje lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost (glejte del 8 te izjave o varstvu podatkov).

VKLJUČEVANJE STORITEV IN VSEBIN TRETJIH OSEB.

Lahko se zgodi, da so v to spletno ponudbo vključene vsebine tretjih oseb, kot so videoposnetki iz YouTuba, zemljevidi iz Google Maps, viri RSS ali grafike z drugih spletnih mest. To vedno zahteva, da so ponudniki te vsebine (v nadaljnjem besedilu "tretji ponudniki") seznanjeni z uporabnikovim naslovom IP. Brez naslova IP vsebine ne bi mogli poslati v brskalnik zadevnega uporabnika. IP naslov je zato potreben za predstavitev te vsebine. Prizadevamo si, da uporabljamo samo vsebine, katerih ponudniki uporabljajo naslov IP samo za dostavo vsebine. Vendar pa nimamo vpliva na to, ali tretji ponudniki shranjujejo naslov IP, npr. za statistične namene. Če nam je to znano, o tem obvestimo uporabnike.

UPORABA ZUNANJIH POVEZAV

Na naših spletnih straneh uporabljamo povezave do zunanjih strani, njihova vsebina pa se ne nahaja na našem strežniku. Zunanja vsebina teh povezav je bila preverjena, ko so bile povezave nastavljene. Vendar pa ni mogoče izključiti, da so zadevni ponudniki pozneje vsebino spremenili. Če opazite, da vsebina zunanjih ponudnikov krši veljavno zakonodajo, me o tem obvestite. Ta pravilnik o zasebnosti velja samo za vsebino na strežnikih našega ponudnika spletnega prostora.

DEL 3: PIŠKOTKI IN ORODJA ZA SPLETNO TRŽENJE

Piškotki in merjenje dosega

Piškotki so informacije, ki jih naš spletni strežnik ali spletni strežniki tretjih oseb prenesejo v spletne brskalnike uporabnikov in jih tam shranijo za poznejši priklic. Uporabnike obveščamo o uporabi piškotkov v okviru psevdonimnega merjenja dosega v okviru te izjave o varstvu podatkov.

Ogled te spletne ponudbe je mogoč tudi ob izključitvi piškotkov. Če uporabniki ne želijo, da se piškotki shranjujejo v njihovem računalniku, morajo v sistemskih nastavitvah brskalnika deaktivirati ustrezno možnost. Shranjene piškotke lahko izbrišete v sistemskih nastavitvah brskalnika. Izključitev piškotkov lahko povzroči funkcionalne omejitve te spletne ponudbe.

Številne spletne oglaševalske piškotke podjetij si lahko ogledate na ameriškem spletnem mestu. http://www.aboutads.info/choices ali na strani EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ za upravljanje.

UPORABA POŠILJANJA NOVIC

Za pošiljanje novic, s katerimi vas obveščamo o temah Akademije Gradido in naših ponudbah, uporabljamo platformo za pošiljanje e-novic.

Če se želite naročiti na novice Akademije Gradido in jih redno brati, je potrebna vaša registracija z veljavnim e-poštnim naslovom. Odjava od prejemanja e-novic je mogoča kadar koli. V ta namen uporabite povezavo v glasilu.

Pred pošiljanjem novic nam morate v okviru tako imenovanega postopka dvojne prijave izrecno potrditi, da lahko za vas aktiviramo storitev pošiljanja novic. V ta namen boste od nas prejeli potrditveno in avtorizacijsko e-poštno sporočilo, v katerem vas bomo prosili, da kliknete na povezavo v tem sporočilu in nam tako potrdite, da želite prejemati naše novice. Nadaljnji podatki se ne bodo zbirali. Ta e-poštni naslov uporabljamo izključno za pošiljanje glasila, razen če ste v postopku dvojne prijave ali pozneje izrecno privolili v drugačno uporabo.

Ko se prijavite na e-novice, naš sistem za dostavo e-novic shrani vaš naslov IP in datum prijave. To shranjevanje služi izključno kot dokaz v primeru, da tretja oseba zlorabi e-poštni naslov in se brez vednosti pooblaščene osebe prijavi za prejemanje novic.

Glasilo se pošilja s pomočjo "Click-Tip", platforma za distribucijo novic ponudnika KLICK-TIPP LIMITED, 15 Cambridge Court, 210 Shepherd's Bush Road, London W6 7NJ, Združeno kraljestvo.

E-poštni naslovi prejemnikov naših novic in njihovi drugi podatki, opisani v tem obvestilu, so shranjeni na strežnikih družbe Klick-Tipp. Družba Klick-Tipp te podatke uporablja za pošiljanje in ocenjevanje glasila v našem imenu. Poleg tega lahko družba Klick-Tipp po lastnih podatkih te podatke uporabi za optimizacijo ali izboljšanje svojih storitev, npr. za tehnično optimizacijo pošiljanja in predstavitve glasil ali za ekonomske namene, da ugotovi, iz katerih držav prihajajo prejemniki. Vendar pa družba Klick-Tipp ne uporablja podatkov naših prejemnikov e-novic, da bi jim pisala sama ali jih posredovala tretjim osebam.

Zaupamo v zanesljivost ter informacijsko in podatkovno varnost podjetja Klick-Tipp. Družba Klick-Tipp se zavezuje, da bo upoštevala predpise EU o varstvu podatkov. Poleg tega smo s podjetjem Klick-Tipp sklenili pogodbo o obdelavi naročil. To je pogodba, s katero se družba Klick-Tipp zavezuje, da bo varovala podatke svojih uporabnikov, jih v našem imenu obdelovala v skladu s svojimi predpisi o varstvu podatkov in jih zlasti ne bo posredovala tretjim osebam. Pravilnik o zasebnosti družbe Klick-Tipp si lahko ogledate tukaj: https://www.klick-tipp.com/datenschutzerklärung

UPORABA STATIFY

Da bi lahko izmerili priklic določenih strani in njihovo privlačnost za uporabnika, uporabljamo orodje za analizo Statify, ki ga je kot odprtokodno orodje razvil Pluginkollektiv (https://de.wordpress.org/plugins/statify/).

Statify zagotavlja kompakten pregled števila ogledov strani in ne shranjuje ali obdeluje nobenih osebnih podatkov, kot so naslovi IP. Statifyjeva statistična ocena najpogosteje obiskanih strani se izvaja s štetjem ogledov strani in ne s štetjem obiskovalcev. Poleg tega so ogledi strani shranjeni le za omejeno časovno obdobje (privzeto: dva tedna), ki ga je mogoče individualno prilagoditi.

Z ocenjevanjem števila klikov na naših straneh lahko nenehno izboljšujemo spletno ponudbo za uporabnike.

DEL 4: VKLJUČEVANJE ZUNANJIH STORITEV IN VSEBINE

UPORABA VIDEOPOSNETKOV YOUTUBE

Za vključevanje videoposnetkov med drugim uporabljamo ponudnika YouTube. YouTube upravlja družba YouTube LLC s sedežem na naslovu 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ZDA. YouTube zastopa družba Google Inc. s sedežem na 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Na nekaterih naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike ponudnika YouTube. Ko prikličete spletne strani našega spletnega mesta, ki so opremljene s takim vtičnikom, na primer našo medijsko knjižnico, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube in prikaže se vtičnik. S tem se strežniku YouTube sporoči, katere naše spletne strani ste obiskali. Če ste prijavljeni kot član YouTuba, YouTube te podatke dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu. Ko uporabljate vtičnik, na primer kliknete gumb za zagon videoposnetka, so te informacije prav tako dodeljene vašemu uporabniškemu računu. To dodelitev lahko preprečite tako, da se pred uporabo našega spletnega mesta odjavite iz svojega uporabniškega računa YouTube in drugih uporabniških računov družb YouTube LLC in Google Inc. ter izbrišete ustrezne piškotke družb.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov in opombe o varstvu podatkov v YouTubu (Googlu) so na voljo na spletni strani www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

UPORABA VIDEOPOSNETKOV VIMEO

Za vključevanje videoposnetkov med drugim uporabljamo ponudnika Vimeo. Vimeo upravlja družba Vimeo, LLC s sedežem na 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Na nekaterih naših spletnih straneh uporabljamo vtičnike ponudnika Vimeo. Ko prikličete spletne strani našega spletnega mesta, ki so opremljene s takim vtičnikom, na primer našo medijsko knjižnico, se vzpostavi povezava s strežniki Vimeo in prikaže se vtičnik. S tem strežniku Vimeo posredujete, katere naše spletne strani ste obiskali. Če ste prijavljeni kot član Vimea, Vimeo te podatke dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu. Ko uporabljate vtičnik, na primer kliknete gumb za zagon videoposnetka, so te informacije prav tako dodeljene vašemu uporabniškemu računu. To dodelitev lahko preprečite tako, da se pred uporabo našega spletnega mesta odjavite iz svojega uporabniškega računa Vimeo in izbrišete ustrezne piškotke iz Vimea.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov in opombe družbe Vimeo o varstvu podatkov so na voljo na spletni strani https://vimeo.com/privacy.

5. DEL: GUMBI ZA SKUPNO RABO V DRUŽABNIH MEDIJIH

SPLETNA PRISOTNOST V DRUŽBENIH MEDIJIH

Vzdržujemo spletno prisotnost v družabnih omrežjih in platformah, da lahko komuniciramo s strankami, zainteresiranimi stranmi in uporabniki, ki so tam dejavni, ter jih obveščamo o svojih storitvah. Pri klicih v ustrezna omrežja in platforme veljajo pogoji in smernice za obdelavo podatkov ustreznih upravljavcev.

Če v naši politiki zasebnosti ni drugače navedeno, obdelujemo podatke uporabnikov, če z nami komunicirajo v družabnih omrežjih in platformah, npr. ko pišejo objave na naših spletnih straneh ali nam tam pošiljajo sporočila.

UPORABA FUNKCIJE DELJENJA ZA DRUŽBENA OMREŽJA (SHARIFF)

Na našem spletnem mestu uporabljamo projekt c't "Shariff". "Shariff" nadomešča običajne gumbe za deljenje v družabnih omrežjih in s tem ščiti vedenje pri brskanju.

"Shariff" te gumbe za deljenje družabnih omrežij vključi na našo spletno stran samo kot grafiko, ki vsebuje povezavo do ustreznega družabnega omrežja. S klikom na ustrezno grafiko boste preusmerjeni na storitve ustreznega omrežja. Gumb Shariff vzpostavi neposreden stik med družbenim omrežjem in našimi obiskovalci le, če obiskovalec aktivno klikne na gumb Share. Šele nato bodo vaši podatki posredovani ustreznemu družbenemu omrežju. Če gumba Shariff ne kliknete, med vami in družbenimi omrežji ne pride do izmenjave. Več informacij o projektu c't "Shariff" najdete na spletni strani https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Naslednja družbena omrežja smo integrirali z "Shariffom" na našem spletnem mestu:

  • Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - ZDA)
  • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - ZDA)
  • Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - ZDA)
  • Pinterest (Pinterest Inc. - 635 High Street - Palo Alto - CA, 94301 - ZDA)

DEL 6: OBMOČJA ZA ČLANE IN PARTNERSKI PROGRAM

UPORABA ELOPAGE ZA SKUPNOST GRADIDO

Tistim, ki si želijo podrobneje ogledati koncept Gradido in postati njegov ambasador, ponujamo večstopenjsko članstvo v skupnosti Gradido. Za ponudbo teh članskih območij uporabljamo storitev elopage.

Možna članstva v Gradido-COMMUNITY so opisana na naši strani "Skupnost". Takoj ko kliknete na gumb na tej strani, s katerim se želite registrirati za eno od teh članstev, boste zapustili našo spletno stran in boste preusmerjeni na naše posamezne strani elopage za člane, vzpostavljene v ta namen.

elopage je storitev:

elopay GmbH

Ulica Joachimsthaler 21

10719 Berlin

Vse funkcije na članskih straneh Elopage in s tem povezana obdelava plačil se izvajajo prek elopage. Zato se za te postopke uporabljajo določbe o varstvu podatkov elopage. Izjavo o varstvu podatkov podjetja elopage najdete tukaj: https://elopage.com/privacy

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri posredovanju z našega spletnega mesta na prodajno stran prek portala elopage v tem primeru izhaja iz člena 6(1), stavek 1, črka b).

OBDELAVA PLAČIL IN DOSTAVA DIGITALNIH IZDELKOV PREK NAMOTTO.LAB

Plačila se obdelujejo in digitalni izdelki so dostavljeni prek namotto.lab. Politiko zasebnosti družbe Namotto lahko najdete tukaj: https://namotto.de/privacy

Namotto.lab je storitev:

Namotto.lab

Prebivalec Tolga Oenal

Uhlandstrasse 154

10719 Berlin

S podjetjem namotto.lab kot našim obdelovalcem naročil smo sklenili ustrezno pogodbo v skladu s členom 28 DSGVO. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri posredovanju z našega spletnega mesta na prodajno stran prek portala elopage v tem primeru izhaja iz člena 6(1), stavek 1, črka b).

UPORABA ELOPAGE ZA AFFILIATE PARTNERJE (PARTNERSKI PROGRAM)

Oglaševalskim partnerjem ponujamo tudi partnerski program. Če uspešno oglašujete članstvo v Akademiji Gradido, prejmejo oglaševalski partnerji provizijo.

Da bi vam lahko ponudili ta partnerski program, uporabljamo storitev elopage.   

Partnerski program Gradido je opisan na naši strani "Partnerski program". Ko boste na tej strani kliknili na gumb, s katerim se želite registrirati v partnerski program kot oglaševalski partner, boste zapustili našo spletno stran in boste preusmerjeni na naše posamezne strani Elopage, ki so vzpostavljene v ta namen.

elopage je storitev:

elopay GmbH

Ulica Joachimsthaler 21

10719 Berlin

Vse funkcije na partnerskih straneh Elopage in s tem povezana obdelava plačil se izvajajo prek elopage. Zato se za te postopke uporabljajo določbe o varstvu podatkov elopage. Izjavo o varstvu podatkov podjetja elopage lahko najdete tukaj.  https://elopage.com/privacy

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri posredovanju z našega spletnega mesta na partnersko stran na portalu elopage v tem primeru izhaja iz prostovoljne narave sodelovanja v partnerskem programu in iz člena 6(1), stavek 1, točka f).

DEL 7: VARNOST

VARNOST SISTEMA IN INFORMACIJ.

Svojo spletno stran in druge sisteme s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi varujemo pred izgubo, uničenjem, dostopom, spreminjanjem ali distribucijo shranjenih podatkov s strani nepooblaščenih oseb. Kljub nadzoru pa popolna zaščita pred vsemi nevarnostmi ni mogoča. Samo zaradi povezave z internetom in s tem povezanih tehničnih možnosti ni mogoče jamčiti, da vsebine in pretoka informacij ne bodo videle in snemale tretje osebe.

ŠIFRIRANJE PREK PROTOKOLA SSL

Iz varnostnih razlogov za naše spletno mesto uporabljamo šifriranje SSL (Secure Sockets Layer). S tem so preneseni podatki zaščiteni in preprečeno je, da bi jih prebrale tretje osebe. Uspešno šifriranje prepoznate po tem, da se oznaka protokola v vrstici stanja brskalnika spremeni iz "http://" v "https://" in da je v njej viden simbol zaprte ključavnice.

DEL 8: PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

IZBRIS PODATKOV

Podatki, ki jih obdelujemo, bodo izbrisani ali njihova obdelava omejena v skladu s členoma 17 in 18 DSGVO. Če v okviru te izjave o varstvu podatkov ni izrecno navedeno drugače, bodo podatki, ki jih hranimo, izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za predvideni namen in ko izbris ne bo v nasprotju z zakonskimi obveznostmi hrambe. Če podatki niso izbrisani, ker so potrebni za druge in zakonsko dovoljene namene, se njihova obdelava omeji. To pomeni, da so podatki blokirani in se ne obdelujejo za druge namene. To velja na primer za podatke, ki jih je treba hraniti zaradi poslovne ali davčne zakonodaje.

V skladu z zakonskimi zahtevami v Nemčiji je hramba 6 let v skladu s členom 257(1) HGB (poslovne knjige, popisi, začetna stanja, letni računovodski izkazi, poslovna pisma, računovodski kuponi itd.) in 10 let v skladu s členom 147(1) AO (poslovne knjige, evidence, poslovna poročila, računovodski kuponi, poslovna in poslovna pisma, dokumenti, pomembni za obdavčitev itd.).

PRAVICE ZADEVNIH OSEB

PRAVICA DO INFORMACIJ

V skladu s členom 15 DSGVO imate pravico zahtevati potrditev, ali se zadevni podatki obdelujejo, in informacije o teh podatkih ter dodatne informacije in kopijo podatkov.

PRAVICA DO POPRAVKA

V skladu s členom 16 DSGVO imate pravico zahtevati, da se podatki v zvezi z vami dopolnijo ali da se nepravilni podatki v zvezi z vami popravijo.

PRAVICA DO PREKLICA

Imate pravico preklicati privolitev, podano v skladu s členom 7(3) DSGVO, z učinkom za prihodnost.

PRAVICA DO UGOVORA

V skladu s členom 21 DSGVO lahko kadar koli ugovarjate nadaljnji obdelavi podatkov v zvezi z vami. Ugovarjate lahko zlasti obdelavi za namene neposrednega trženja.

PRAVICE DO ZAKLEPANJA IN SPROSTITVE.

V skladu s členom 17 SUVP imate pravico zahtevati, da se zadevni podatki nemudoma izbrišejo, oziroma zahtevati omejitev obdelave podatkov v skladu s členom 18 SUVP. Uporabnik ima pravico do blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov, če to ni v nasprotju z zakonsko obveznostjo hrambe teh podatkov.

PRAVICA DO PRENOSA

Imate pravico zahtevati, da prejmemo podatke o vas, ki ste nam jih posredovali v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in zahtevati njihov prenos k drugim upravljavcem podatkov.

PRAVICA DO PRITOŽBE

Prav tako imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu v skladu s členom 77 DSGVO.

UVELJAVLJANJE PRAVIC UPORABNIKA

Uporabnik se lahko na nas obrne tudi po elektronski pošti in uveljavlja svoje pravice, npr. prekliče dano soglasje ali ugovarja določeni uporabi podatkov:

akademie@gradido.net

Odgovorno z vidika varstva podatkov:

Bernd Hückstädt

Pfarrweg 2

74653 Künzelsau

E-naslov: support{ät}gradido.net

UGOVARJANJE V SVOJEM IMENU PROTI REKLAMNIM E-SPOROČILOM.

V okviru obvezne identifikacije ponudnika v skladu s členom 5 TMG (nemški zakon o telemedijih) smo v odtisu naše spletne strani objavili splošne kontaktne podatke in e-poštni naslov. S tem nasprotujemo uporabi teh kontaktnih podatkov za nezaželeno pošiljanje informativnega gradiva, oglaševanja ali neželene pošte, ki je nismo izrecno zahtevali.

Za upravljanje uporabljenih piškotkov in podobnih tehnologij (sledilne piksle, spletne svetilnike itd.) ter s tem povezanih soglasij uporabljamo orodje za privolitev "Real Cookie Banner". Podrobnosti o delovanju orodja Real Cookie Banner so na voljo na <a href="/sl/“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“/" rel="“noreferrer“" target="“_blank“">https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v tem kontekstu sta člen 6(1)(c) DS-GVO in člen 6(1)(f) DS-GVO. Naš zakoniti interes je upravljanje uporabljenih piškotkov in podobnih tehnologij ter s tem povezanih soglasij.

Zagotavljanje osebnih podatkov ni niti pogodbeno zahtevano niti potrebno za sklenitev pogodbe. Osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Če osebnih podatkov ne posredujete, ne bomo mogli upravljati vaših soglasij.

Nazadnje posodobljeno na: 2.11.2023

Obvestilo o piškotkih v WordPressu z Real Cookie Banner