Föregående
Nästa

Tacksamhetens ekonomi:
Utveckling av potential, välstånd och fred genom en cirkulär ekonomi i harmoni med naturen.

Det gamla konkurrenskraftiga skuldpengssystemet håller på att kollapsa, vilket åtföljs av inflation, fattigdom och krig. Med ett nytt ekonomiskt system som bygger på tacksamhet och främjande av det gemensamma bästa kan den mänskliga familjen ha goda möjligheter att möta 2000-talets utmaningar. Gradido Academy for Business Bionics undersöker en sådan modell.

Bara tacka alla

Gradido börjar som ett konst- och forskningsprojekt med ett "tacksamhetskonto" och vanliga bonuspoäng.

Nyheter

22 september 22 - 22 % mer på alla GDT-konton

Gradido är gratis över hela världen, så att även de fattigaste av de fattiga har tillgång till Gradido. För att finansiera detta och förbli oberoende erbjuder vi dig vår generösa stödplan, där du är med och skapar en barnbarnsvänlig framtid för alla och åtnjuter flera fördelar samtidigt.

Läs mer

Gradido - en ekonomi som bygger på tacksamhet

Margret Baier och Bernd Hückstädt i en intervju med Cornelius Braitmaier från some1.tv - En rättvis ekonomi, en rättvis valuta, ett system där pengarna tjänar människorna igen och inte människorna tjänar pengarna.

Läs mer

Affärsbionik
är beroende av tacksamhetsvaluta

Under de senaste 20 åren har akademins experter på ekonomisk bionik utvecklat konceptet för tacksamhetsvalutan. Den är baserad på naturen och har potential att lösa alla världens penningrelaterade problem. Gradido följer den naturliga lagen om att bli till och försvinna: livets kretslopp.

Stabil penningmängd
upprätthåller balansen

I Gradido-systemet skapas pengar på grundval av befolkningstillväxten. Den obegränsade förökningen av bokpengar hör därmed till det förflutna. I motsats till det nuvarande systemet skapas pengar på grundval av kreditsaldon utan att skuldsättning sker. Istället upphör 50 procent av de skapade pengarna att gälla varje år. Denna planerade cykel av skapande och nedbrytning håller penningmängden stabil och systemet i balans.

Dödliga fel
av det nuvarande finansiella systemet

Forskare inom ekonomisk bionik har kunnat identifiera tre viktiga orsaker till fattigdom, exploatering, hunger, krig, flyktingströmmar, sjukdomar, miljöförstöring och relaterade naturkatastrofer.

1.
Penningskapande genom skuldsättning: Mer än 95 % av världens tillgängliga pengar skapas genom skulder. Varje kredit på den ena sidan resulterar alltså i lika mycket skuld på den andra sidan.

2.
På grund av ränta och sammansatt ränta ökar klyftan mellan tillgångar och skulder, rikedom och fattigdom.

3.
Om man inte tar hänsyn till cykeln av tillblivelse och förgång leder det till att denna naturlag bryter igenom av egen kraft. Fatala former av "föränderlighet" är finansiella kriser, inflation, krig, miljöförstöring och andra katastrofer.

Aktiv basinkomst

Pengarna fördelas enligt en princip med tre pelare: Totalt 3 000 Gradido (GDD) skapas varje månad för varje person i världen. En tredjedel går till varje medborgare som en aktiv basinkomst, den andra tredjedelen går till staten för dess tjänster till samhället och den tredje delen går till en kompensations- och miljöfond för att möjliggöra en sanering av det ekonomiska och ekologiska arvet.

Den tredubbla brunnen
skyddar människor och natur

Gradidos etiska grundprincip bygger på att harmonisera individens välbefinnande med gemenskapens och den större helhetens välbefinnande - i betydelsen natur och miljö. Individen är en del av samhället, staten, som i sin tur är en del av den "stora bilden", ekosystemet. Om en av dessa tre aspekter försummas, blir hela systemet lidande.

Du kan läsa om alla aspekter av Gradido-modellen i vår bok eller ljudbok. Du kan ladda ner båda Ladda ner här gratis.

Bra samarbete: Fri energi från kuben

Redaktörerna för NET Journal, Inge och Adolf Schneider, har ägnat sig åt forskning och spridning av fri energi i över 30 år. De anses vara de ledande experterna i den tyskspråkiga världen och har ett mycket bra nätverk över hela världen. [48:33]

Lyssna