Föregående
Nästa

Tacksamhetens ekonomi:
Utveckling av potential, välstånd och fred genom en cirkulär ekonomi i harmoni med naturen.

Det gamla konkurrenskraftiga skuldpengssystemet håller på att kollapsa, vilket åtföljs av inflation, fattigdom och krig. Med ett nytt ekonomiskt system som bygger på tacksamhet och främjande av det gemensamma bästa kan den mänskliga familjen ha goda möjligheter att möta 2000-talets utmaningar. Gradido Academy for Business Bionics forskar om och utvecklar ett ekonomiskt system för globalt välstånd.

Bli en del av forskningsprojektet och registrera dig nu Ditt kostnadsfria* "tacksamhetskonto"!

* Tack vare våra generösa supportrar är Gradido gratis i hela världen. Tusen tack för det!

Nyheter

Ett bra samarbete - Gradido och entreprenörsnätverk

Nu när de ödesdigra konsekvenserna av skuldpengssystemet blir uppenbara, vaknar allt fler människor upp och börjar bilda alternativa strukturer. I de samhällen som växer fram på detta sätt har vi en historisk möjlighet att tillsammans skapa ett nytt monetärt system som bygger på uppskattning, tacksamhet och kärlek.

Läs mer

10 veckor fulla av tacksamhet

Varje gång du skickar Gradidos till andra människor ger du dem tacksamhet i deras liv och även i ditt eget. Tacksamhet är en underbar känsla. Genom att dagligen åberopa, vårda och njuta av den stärker vi vårt välbefinnande och vår kreativa kraft.

Läs mer

Gradido potentiell utveckling hösten 2022

På grund av den stora framgången fortsätter vi: På allmän begäran fortsätter nu utvecklingen av Gradido-potentialen. Investera 2 timmar i veckan i dig själv - och du kommer att se vilka positiva förändringar du kommer att uppleva inom 12 veckor.

Läs mer

Affärsbionik
är beroende av tacksamhetsvaluta

Under de senaste 20 åren har akademins experter på ekonomisk bionik utvecklat konceptet för tacksamhetsvalutan. Den är baserad på naturen och har potential att lösa alla världens penningrelaterade problem. Gradido följer den naturliga lagen om att bli till och försvinna: livets kretslopp.

Stabil penningmängd
upprätthåller balansen

I Gradido-systemet skapas pengar på grundval av befolkningstillväxten. Den obegränsade förökningen av bokpengar hör därmed till det förflutna. I motsats till det nuvarande systemet skapas pengar på grundval av kreditsaldon utan att skuldsättning sker. Istället upphör 50 procent av de skapade pengarna att gälla varje år. Denna planerade cykel av skapande och nedbrytning håller penningmängden stabil och systemet i balans.

Dödliga fel
av det nuvarande finansiella systemet

Forskare inom ekonomisk bionik har kunnat identifiera tre viktiga orsaker till fattigdom, exploatering, hunger, krig, flyktingströmmar, sjukdomar, miljöförstöring och relaterade naturkatastrofer.

1.
Penningskapande genom skuldsättning: Mer än 95 % av världens tillgängliga pengar skapas genom skulder. Varje kredit på den ena sidan resulterar alltså i lika mycket skuld på den andra sidan.

2.
På grund av ränta och sammansatt ränta ökar klyftan mellan tillgångar och skulder, rikedom och fattigdom.

3.
Om man inte tar hänsyn till cykeln av tillblivelse och förgång leder det till att denna naturlag bryter igenom av egen kraft. Fatala former av "föränderlighet" är finansiella kriser, inflation, krig, miljöförstöring och andra katastrofer.

Aktiv basinkomst

Pengarna fördelas enligt en princip med tre pelare: Totalt 3 000 Gradido (GDD) skapas varje månad för varje person i världen. En tredjedel går till varje medborgare som en aktiv basinkomst, den andra tredjedelen går till staten för dess tjänster till samhället och den tredje delen går till en kompensations- och miljöfond för att möjliggöra en sanering av det ekonomiska och ekologiska arvet.

Den tredubbla brunnen
skyddar människor och natur

Gradidos etiska grundprincip bygger på att harmonisera individens välbefinnande med gemenskapens och den större helhetens välbefinnande - i betydelsen natur och miljö. Individen är en del av samhället, staten, som i sin tur är en del av den "stora bilden", ekosystemet. Om en av dessa tre aspekter försummas, blir hela systemet lidande.

Du kan läsa om alla aspekter av Gradido-modellen i vår bok eller ljudbok. Du kan ladda ner båda Ladda ner här gratis.

Bra samarbete: Fri energi från kuben

Redaktörerna för NET Journal, Inge och Adolf Schneider, har ägnat sig åt forskning och spridning av fri energi i över 30 år. De anses vara de ledande experterna i den tyskspråkiga världen och har ett mycket bra nätverk över hela världen. [48:33]

Lyssna