Nyheter
och saker att veta

22 september 22 - 22 % mer på alla GDT-konton

Gradido är gratis över hela världen, så att även de fattigaste av de fattiga har tillgång till Gradido. För att finansiera detta och förbli oberoende erbjuder vi dig vår generösa stödplan, där du är med och skapar en barnbarnsvänlig framtid för alla och åtnjuter flera fördelar samtidigt.

Läs mer

Gradido - en ekonomi som bygger på tacksamhet

Margret Baier och Bernd Hückstädt i en intervju med Cornelius Braitmaier från some1.tv - En rättvis ekonomi, en rättvis valuta, ett system där pengarna tjänar människorna igen och inte människorna tjänar pengarna.

Läs mer

Gradido - tacksamhet med ett system

Partiet dieBasis bjöd in till en Zoom-föreläsning om penningsystemet Gradido med Bernd Hückstädt den 24 augusti 2022. I motsats till det gamla skuldpengssystemet skapas pengar med Gradido av varje människa.

Läs mer

Grateful September 22 - 22 % mer på alla GDT-konton

Den 22 september 2022 kommer vi att öka alla GDT-konton med ytterligare 22%. Med detta finansieringskoncept tackar vi i särskilt hög grad de fantastiska människor som stöder Gradido i projektets tidiga skeden och därmed ger sitt förtroende.

Läs mer

Vad är det gemensamma bästa?

Bidrag till det allmännas bästa är allt det som man med sunt förnuft skulle kalla frivilligt arbete, volontärarbete osv. - till skillnad från individuella bidrag från en person till en annan.

Läs mer

Medvetandeskala (1): Gradido långt över

Skalan omfattar alla mänskliga medvetandetillstånd och sorterar dem i värden från 0 (död) till 1000 (högsta grad av upplysning), där livskvaliteten och den upplevda frihetsgraden ökar uppåt.

Läs mer

Tacksamhetens konst + Documenta Kassel

Vi är mycket glada över att ha blivit inbjudna att delta i det gemensamma konstprojektet TRANSIT, som kommer att äga rum under Documenta 15 i 100 dagar från och med den 18 juni på Kultur- und Hauptbahnhof Kassel.

Läs mer

Gradido främjar samstämmighet mellan hjärta och hjärna

Till skillnad från det gamla systemet med skuldpengar som sprider rädsla och girighetens sjuka vibrationer främjar Gradido samstämmighet mellan hjärta och hjärna. Med varje transaktion stimuleras avsändare och mottagare att komma in i detta sunda, fredliga och lösningsorienterade tillstånd.

Läs mer

Intervju med Gradido i WALNUSSblatt

Det aktuella numret handlar om det stora ämnet: "Vägen till fred: kärleken". Med titeln "Gradido - den nya valutan heter tacksamhet" ger Pedro här en läsvärd intervju med Bernd om den nya inriktningen och Gradidos nuvarande status som ett elementärt fredsverktyg.

Läs mer

Skicka Gradido via Telegram & Co

Ja, vi kan enkelt skicka Gradido via Telegram! Med Gradido-länken är det lika enkelt att skicka Gradido som att skicka ett vanligt textmeddelande. Dina mottagare behöver inte ens ha ett Gradido-konto.

Läs mer

Nytt: Skicka Gradido live från person till person - med QR-kod

Förutom banköverföring och Gradido-länken kan du nu också skicka Gradidos med en QR-kod. I direkt personlig kontakt från person till person förmedlar du visionen om ett nytt system för livspengar som har utvecklats enligt naturens framgångskoncept som har visat sig fungera under miljarder år.

Läs mer