Nyheter
och saker att veta

Gradido 2.0 - Decentraliserad Gradido Server

Gradido blir decentraliserat! Med Gradido 2.0 kan vi nu uppfylla många deltagares önskan om att organisera sin community självständigt. Detta tar oss ett stort steg närmare drömmen om ett mänskligt, decentraliserat ersättningssystem.

Läs mer

Favoritstad 14 - Trots lärarbrist: elever blir genier

Det råder brist på lärare i Tyskland. Enligt PISA-studien kan en fjärdedel av eleverna inte läsa, skriva och räkna ordentligt. Detta märks även i Lieblingsstadt. För Michael Miteinand, stadens engagerade borgmästare, är detta en outhärdlig situation. Favoritstadsbor hittar lösningen.

Läs mer

Favoritstad 10 - Staden blir säker igen

Uppmuntrad av framgången med det "stora samarbetet mellan klubbar" föreslår borgmästare Michael Miteinand ett "stort samarbete för säkerhet". Polis, säkerhetsföretag, idrottsklubbar, fitnessstudior, motorcykelklubbar och intresserade medborgare kommer samman.

Läs mer

Favourite City 8 - Rädda stadens sjukhus

Lieblingstadt-kliniken tillhandahöll inte bara medicinsk vård till invånarna, utan var också en viktig arbetsgivare. Höga personalkostnader och dyr medicinsk utrustning ledde till att klinikoperatören var tvungen att ansöka om konkurs. Men invånarna i Lieblingstadt hittade en lösning.

Läs mer

Favourite City 1 - Borgmästarens djärva plan

När det gäller framtiden har Michael en djärv plan för att införa Gradidos belöningssystem för samhällsnyttiga insatser. Detta innovativa poängsystem belönar volontärarbete med Gradido tackpoäng och skapar en kultur av erkännande och uppskattning.

Läs mer

Webbinarium: Välstånd och fred för den mänskliga familjen

Det legendariska webbinariet med Gradidos grundare: Du kommer att få djupgående kunskap om det gamla penningsystemets fatala misstag, den enda vettiga lösningen baserad på naturens modell och den perfekta guiden till hur du aktivt och med glädje formar framtiden. - DET FINNS NYA DATUM!

Läs mer

Praktisk Gradido-räknare App

Alla beräkningsfunktioner som behövs för Gradido i en app. Kalkylatorn beräknar automatiskt brutto- och nettobeloppet i euro, Gradido-rabatt, Gradido-belopp och DankBar enligt dagskursen. Knappen "DankBar till GDD" omvandlar ett DankBar-belopp till GDD.

Läs mer

GradidoCafé

Gillar du också att gå ut med vänner, t.ex. på restaurang, ölträdgård eller café? Hur skulle det vara att kunna tacka dem i slutet med Gradido eller DankBar? Det är tanken med GradidoCafés.

Läs mer

Gradido marknad+gemenskap med radie sökning

Gradido Markt+Community är en plattform där du kan hitta andra Gradido-vänner i ditt område, lägga upp erbjudanden och förfrågningar, organisera mötesplatser, äta tillsammans, fira och kommunicera projekt.

Läs mer

Utforma dina egna "tackcheckar

Tänk om du helt enkelt kunde ge dina medmänniskor en "tackcheck" med en QR-kod? De kan lösa in den nu eller senare och Gradidos kommer automatiskt att överföras till deras Gradido-konto.

Läs mer

Beställ "DankBar" - så här fungerar det

Tillsammans med Gradido-kontot, som snart kommer att möjliggöra decentraliserade nätverkssamhällen, kommer DankBar att förse den mänskliga familjen med alla betalningsalternativ eller "tackalternativ".

Läs mer

Gradido-konto: den nya designen är online

Vi har precis lanserat den nya designen för Gradido-kontot. Detta är en av de största uppgraderingarna under de senaste månaderna, och förutom att den har ett modernt utseende utgör den grunden för många kommande funktioner.

Läs mer

DankBar är på väg - Gradido i anteckningar

Kontanter står för frihet utan kontroll från myndigheterna. När Gradido införs behöver staten inte längre kontrollera medborgarnas ekonomi, eftersom den offentliga budgeten då finansieras - helt utan skatter - genom den andra penningskapelsen.

Läs mer

Ett bra samarbete - Gradido och entreprenörsnätverk

Nu när de ödesdigra konsekvenserna av skuldpengssystemet blir uppenbara, vaknar allt fler människor upp och börjar bilda alternativa strukturer. I de samhällen som växer fram på detta sätt har vi en historisk möjlighet att tillsammans skapa ett nytt monetärt system som bygger på uppskattning, tacksamhet och kärlek.

Läs mer

10 veckor fulla av tacksamhet

Varje gång du skickar Gradidos till andra människor ger du dem tacksamhet i deras liv och även i ditt eget. Tacksamhet är en underbar känsla. Genom att dagligen åberopa, vårda och njuta av den stärker vi vårt välbefinnande och vår kreativa kraft.

Läs mer

Gradido potentiell utveckling hösten 2022

På grund av den stora framgången fortsätter vi: På allmän begäran fortsätter nu utvecklingen av Gradido-potentialen. Investera 2 timmar i veckan i dig själv - och du kommer att se vilka positiva förändringar du kommer att uppleva inom 12 veckor.

Läs mer

PreNow - spelet som tänker och skapar kreativa lösningar

Brainstorming var igår! I dag får alla i gruppen göra något på egen hand och visa vilka möjligheter de har. På fredag startar Gradido PreNow Café på Zoom - tema: Gradido-gemenskapen och dess möjligheter - Fler PreNow Caféer varje fredag kl. 16.00 (Zoom).

Läs mer

Gradido - en ekonomi som bygger på tacksamhet

Margret Baier och Bernd Hückstädt i en intervju med Cornelius Braitmaier från some1.tv - En rättvis ekonomi, en rättvis valuta, ett system där pengarna tjänar människorna igen och inte människorna tjänar pengarna.

Läs mer

Gradido - tacksamhet med ett system

Partiet dieBasis bjöd in till en Zoom-föreläsning om penningsystemet Gradido med Bernd Hückstädt den 24 augusti 2022. I motsats till det gamla skuldpengssystemet skapas pengar med Gradido av varje människa.

Läs mer

Vad är det gemensamma bästa?

Bidrag till det allmännas bästa är allt det som man med sunt förnuft skulle kalla frivilligt arbete, volontärarbete osv. - till skillnad från individuella bidrag från en person till en annan.

Läs mer

Medvetandeskala (1): Tacksamhet högt upp

Skalan omfattar alla mänskliga medvetandetillstånd och sorterar dem i värden från 0 (död) till 1000 (högsta grad av upplysning), där livskvaliteten och den upplevda frihetsgraden ökar uppåt.

Läs mer

Tacksamhetens konst + Documenta Kassel

Vi är mycket glada över att ha blivit inbjudna att delta i det gemensamma konstprojektet TRANSIT, som kommer att äga rum under Documenta 15 i 100 dagar från och med den 18 juni på Kultur- und Hauptbahnhof Kassel.

Läs mer

Tacksamhet främjar sammanhållningen mellan hjärta och hjärna

Till skillnad från det gamla systemet med skuldpengar som sprider rädsla och girighetens sjuka vibrationer främjar Gradido samstämmighet mellan hjärta och hjärna. Med varje transaktion stimuleras avsändare och mottagare att komma in i detta sunda, fredliga och lösningsorienterade tillstånd.

Läs mer

Intervju med Gradido i WALNUSSblatt

Det aktuella numret handlar om det stora ämnet: "Vägen till fred: kärleken". Med titeln "Gradido - den nya valutan heter tacksamhet" ger Pedro här en läsvärd intervju med Bernd om den nya inriktningen och Gradidos nuvarande status som ett elementärt fredsverktyg.

Läs mer

Skicka Gradido via Telegram & Co

Ja, vi kan enkelt skicka Gradido via Telegram! Med Gradido-länken är det lika enkelt att skicka Gradido som att skicka ett vanligt textmeddelande. Dina mottagare behöver inte ens ha ett Gradido-konto.

Läs mer

Nytt: Skicka Gradido live från person till person - med QR-kod

Förutom banköverföring och Gradido-länken kan du nu också skicka Gradidos med en QR-kod. I direkt personlig kontakt från person till person förmedlar du visionen om ett nytt system för livspengar som har utvecklats enligt naturens framgångskoncept som har visat sig fungera under miljarder år.

Läs mer
WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies