Integrerad samarbetsplattform väntas i maj

Vi planerar att lansera vår nya samarbetsplattform i maj 2024. Den är integrerad i Gradido-kontot. Efter en testfas i Gradido Academy kommer den att bli en fast komponent i alla decentraliserade Gradido-servrar.

Favoritstad 14 - Trots lärarbrist: elever blir genier

Det råder brist på lärare i Tyskland. Enligt PISA-studien kan en fjärdedel av eleverna inte läsa, skriva och räkna ordentligt. Detta märks även i Lieblingsstadt. För Michael Miteinand, stadens engagerade borgmästare, är detta en outhärdlig situation. Favoritstadsbor hittar lösningen.

Favoritstad 10 - Staden blir säker igen

Uppmuntrad av framgången med det "stora samarbetet mellan klubbar" föreslår borgmästare Michael Miteinand ett "stort samarbete för säkerhet". Polis, säkerhetsföretag, idrottsklubbar, fitnessstudior, motorcykelklubbar och intresserade medborgare kommer samman.

Vad är det gemensamma bästa?

Bidrag till det allmännas bästa är allt det som man med sunt förnuft skulle kalla frivilligt arbete, volontärarbete osv. - till skillnad från individuella bidrag från en person till en annan.

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies