Öppna och använd ett Gradido-konto
Så här gör du:

Registrera dig och ta del av det

Kreditering av bidrag till det gemensamma bästa

Skicka Gradido

Gradido skickas till alla personer över hela världen