Öppna och använd ett Gradido-konto
Så här gör du:

1. registrera

1.2 Registrera medlemsområdet

2. basinkomst och penningförsändelser

2.1 Skapa en aktiv basinkomst
2.2 Överföring Gradido

Rättelse: kan du ange dina bidrag till det gemensamma bästa för den aktuella och föregående månaden (inte för den sista och näst sista).