Kalkylator för transiens

Beräkna transiensen för vilken tidsperiod som helst!

I Gradido hålls penningmängden stabil genom cykeln av tillblivelse och förfall. Övergången är 50% per år. Den beräknas kontinuerligt på sekunden i Gradido-kontot.

För att få en känsla för det kan du själv testa beräkningen av övergående perioder här.

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies