Wood Wide Web: Bra samarbete i naturen

Gäst: Dr. Rita och Frank Lüder

Rita Lüder har studerat biologi och arbetar sedan flera år tillbaka självständigt som illustratör, författare och föreläsare. Sedan 2012 har Rita och hennes man Frank varit aktivt engagerade i det tyska mykologisällskapet, där Rita nu är vice ordförande. Bland annat har de också lanserat utbildningen MushroomCoach där.

I det här avsnittet pratar vi om

  • på Wood Wide Web - varför det stora samarbetet definitivt är att föredra framför den stora återställningen.
  • Naturen har länge fungerat som en modell för människan - och det är därför som en hel vetenskapsgren har uppstått, nämligen bioniken, som hämtar inspiration från naturen som en modell för framsteg,
  • hur demokratin fungerar när bin väljer den optimala livsmiljön för kolonin.

I naturen blir ett vackert budskap tydligt:
Allt är sammankopplat och saker och ting fungerar bättre tillsammans. Skogen är ett exempel på ett kollektiv där otaliga varelser har levt tillsammans i ett nätverk i miljontals år, stöttat varandra och utvecklats tillsammans under evolutionens gång.

Varför inte också leva i ett nätverk som människor och ömsesidigt inspirera och berika varandra i en "naturlig livsekonomi"?

Vänster:
http://www.kreativpinsel.de/
https://www.dgfm-ev.de/
Demokrati för bin 
Upptäckaren av mikrokosmos

Intressant podcastintervju:

Världen vid dina fötter": Intervju om "Kraut im Ohr" - 1 april 2022

 

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies