Forum Seitenstetten - Ett stort samarbete mellan experter på pengar

Att göra synergieffekterna konkreta

Vår gäst i dag är Rudolf Kulovic, medinitiativtagare till "Forum Seitenstetten", som årligen samlar monetära och ekonomiska experter, förändringsaktörer och tankeledare på temat "ny monetär ordning".

Det uttalade målet med forumet är att konkretisera synergieffekterna. Under processen ska kort-, medel- och långsiktiga lösningar på den monetära och ekonomiska kris som förvärrats av Corona-åtgärderna göras tillgängliga för en bred allmänhet.

Detta ligger helt i linje med det "stora samarbete" som Gradido Academy föreslår, eftersom det är bara tillsammans som vi som mänsklig familj kan göra vår underbara jord till det paradis som den ursprungligen var tänkt att vara.

Vänster:

https://www.forum-seitenstetten.net/forum-seitenstetten-2021/  

 

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies