På väg mot ett samhälle efter tillväxten

Gäst: Prof. Irmi Seidl

Den höga resursförbrukningen och utsläppen från vår ekonomi överskrider planetens gränser. Trots detta är det många inom politik, näringsliv och samhälle som håller fast vid målet att ytterligare öka den ekonomiska produktionen. Ett viktigt skäl till detta är att den ekonomiska tillväxten bör skapa tillräckligt med arbetstillfällen.

Irmi Seidl är en tysk tillväxtkritisk ekonom.
Som universitetslektor leder hon forskningsenheten "Ekonomisk och social vetenskap" vid det schweiziska federala institutet för skogs-, snö- och landskapsforskning (WSL) i Birmensdorf. Hon är intresserad av utmaningen med en ekonomi som tillhandahåller varor och de ekologiska konsekvenserna av ekonomisk tillväxt, markanvändning och förnybar energi. Andra forskningsområden är bevarande av natur och biologisk mångfald samt regional utveckling av perifera områden. Ekonomen är professor vid universitetet i Zürich och undervisar vid det schweiziska federala tekniska institutet (ETH) i Zürich.

Vänster:

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies