Självförtroende, trygghet och perspektiv

Gäst: Prof. Dr. Gerald Hüther

Prof. Dr. Gerald Hüther är direktör för akademin för potentialutveckling i Göttingen och en av Tysklands mest kända hjärnforskare. I praktiken arbetar han med neurobiologisk forskning om förebyggande åtgärder inom ramen för olika initiativ och projekt.

I sitt PR-arbete ägnar han sig åt att sprida och tillämpa resultaten från modern hjärnforskning. Han ser sig själv som en "brobyggare" mellan vetenskapliga rön och social eller individuell praxis. Målet med hans verksamhet är att skapa gynnsammare förutsättningar för att utveckla den mänskliga potentialen.

Vänster:

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies