Det stora samarbetet: Manifest för den nya jorden

Gäst: Catharina Roland och Coco Tache

Våra gäster i dag är Catharina Roland och Coco Tache, initiativtagare till "The New Earth Manifesto". 

Catharina Roland blev känd genom sina två filmer "Awake" och "Awake2Paradise". Coco Tache grundade bland annat projektet "7sky.life". Hennes mål är att förvandla världen med kärlek.

Den nya jorden, detta vackra paradis, finns redan där - djupt i våra hjärtan. 

Låt oss därför börja lyssna på vårt hjärta och utifrån denna nya medvetenhet skapa nya strukturer som följer naturlagarna.

Manifestet för den nya jorden är fullt av positiva visioner från alla områden i livet. Många smarta människor har bidragit till den och bidragit med sin expertis.

Tillsammans, i ett stort samarbete, kommer vi att stiga upp till ett högre utvecklingsstadium som mänsklig familj enligt plussumprincipen.

Det är så lysande, och det händer nu!

Vänster:

Manifestet

Coco Tâche-Berther

 

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies