Bra samarbete - från vagga till vagga

Gäst: Prof. Dr Michael Braungart

Naturen lär oss att samarbeta: vissa människors avfall är råmaterial för andra. Denna cykel "från vaggan till vaggan" är vad professor Dr. Michael Braungart, vår gäst i dag, handlar om. Han är född i Schwaben och är medutvecklare av "Cradle to Cradle" och medförfattare till boken "Intelligent Waste" med undertiteln "Towards a New Abundance Society". Han är grundare och vetenskaplig vd för EPEA GmbH i Hamburg, Cradle Cradle Cradles vagga.

Michael Braungart är också professor i Cradle to Cradle-programmet vid Erasmus University Rotterdam och gästprofessor vid University of Virginia. Sedan 1994 har han föreläst och publicerat om ämnen som framtidens intelligenta produkter, utveckling och genomförande av miljöskyddskoncept, miljövänliga produktionsprocesser och livscykelbedömningar av komplexa konsumtionsvaror.

Gradidos mål är välstånd för alla i harmoni med naturen. Detta uppnås bäst när vi övergår från en effektivitetsdriven tillväxtorientering till en effektiv ekologi av intelligent avfall.

Vänster:

Michael Braungart vid EPEA-Hamburg

Michael Braungart på Wikipedia

Bok: Intelligent avfall

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies