Stort samarbete: Fred för den mänskliga familjen

Gäst: Dr Daniele Ganser

Den välkända historikern och fredsforskaren Daniele Ganser tar upp de många formerna av krigspropaganda, som framför allt omfattar lögner och förtal. Han har väckt stor uppståndelse i den tyskspråkiga världen eftersom han kritiskt ifrågasätter den gängse uppfattningen i mainstream-medierna. Hans teser om 11 september-attacken i New York har orsakat en hel del kontroverser. Som ett resultat av detta har han fått en del skäll och till och med förlorat sin forskarstol vid ETH i Zürich.

Daniele Ganser är författare till ett stort antal bästsäljare, såsom "Illegal Wars", "NATO Secret Armies", "Europe in the Oil Rush" och "Empire USA", som har sålts över hundratusen gånger och översatts till flera språk.

I det här podcastavsnittet samtalar Wendelin Niederberger med Daniele Ganser och Bernd Hückstädt om de två grundläggande fredsreglerna "mindfulness" och "icke-våld", om det fredliga penningsystemet "Gradido" och om den fredsskapande potentialen i begreppet "mänsklig familj".

Vi är djupt tacksamma för att detta har gett oss ytterligare en pusselbit i det gemensamma stora samarbetet mellan livsbejakande människor - så att alla människor snart kommer att ha möjlighet att leva ett fritt och värdigt liv i välstånd och fred.

Vänster:

Daniele Ganser: Bli en fredsmäklare

Daniele Ganser: Inre frid

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies