Bra samarbete: Friska pengar för en sund värld

Gäst: Dr Mariana Bozesan

"Det gamla systemet är föråldrat och kan inte längre lösa våra existentiella globala problem. Vår banksaldo säger ingenting om hur många barn som har lyfts ur fattigdom, hur många träd som har planterats och hur mycket plast som har fiskats upp ur havet.

Siffran säger bara att det enda som räknas i vårt system är vinstmaximering. Det betyder i sin tur att vi gör allt för att öka denna summa på bekostnad av människor och vår moder jord."

Det säger Mariana Bozesan, medgrundare och styrelseledamot i AQAL AG¸ och medlem av International Club of Rome. Hon är den ledande auktoriteten när det gäller integrerade hållbarhetsinvesteringar och är en global förespråkare för att ta bort den konstgjorda separationen mellan människor, jorden och ekonomisk avkastning.

Bozesan är medlem i nätverk för affärsänglar i Tyskland och USA och investerare i olika riskkapitalfonder. Hon är författare till flera böcker, ordförande för AQAL Foundation och sitter i styrelsen för ett antal företag och organisationer som arbetar för hållbarhet.

Vänster:

Mariana Bozesan AQUAL Group:

Hemsidan

Film:
Johan Rockström Brytande gränser

https://www.google.com/search?q=Breaking+Boundaries&oq=Breaking+Boundaries

 

Institutet för livets framtid:

Öppet brev från AI

 

ASILOMAR AI PRINCIPER

AI-principer Tyska

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies