Bra samarbete: villkorslöst deltagande för ett hälsosamt liv

Gäst: Prof. Dr Maike Luhmann

Coronakrisen, med sina massiva kontaktbegränsningar, utgör en sorglig grund för forskare från alla discipliner att utforska de ödesdigra effekterna av isolering och ensamhet. Samtidigt ger den nuvarande situationen otaliga nya bevis på att ingenting kan påverka en människas livskvalitet och livslängd så positivt som stabila sociala kontakter, uppskattning och deltagande i samhällslivet. Det lönar sig att utforska orsakerna till ensamhet och skapa hållbara lösningar.

 Maike Luhmann är forskare i ensamhet och professor i psykologisk metodik vid Ruhruniversitetet i Bochum. Hon leder Forskningsenheten "Psykologisk metodik" . Hennes forskning fokuserar på subjektivt välbefinnande, livstillfredsställelse, ensamhet, livshändelser och personlighetsutveckling.

Vänster:

http://www.pml.psy.rub.de/personen/luhmann.html.de

https://twitter.com/maikeluhmann

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies