Hur kan Gradido-modellen rädda den fria journalistiken?

Gäst: Dr. Uwe Brückner

Vår gäst är tv-journalist, filmare och medieforskare. Sedan 2018 är han sektionstalesman för tv-journalistik vid den tyska akademin för television, grundare av den bayerska akademin för television och ordförande för International Press Club Munich.

Brückner disputerade i medievetenskap vid Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 2018 med en avhandling om trovärdigheten hos TV-program för näringslivet.

Enligt en undersökning från det tyska journalistförbundet gör cirka 50 procent av frilansjournalisterna så stora förluster i år att de inte längre kan försörja sig själva. Var tredje frilansare i skrivargillet får för närvarande inga uppdrag. Bland fotojournalisterna är varannan utan inkomst. Det gamla systemet har inte något slut i sikte på denna utveckling.

I det här avsnittet pratar vi om hur Gradido kan förbättra situationen för journalister som "demokratins väktare" och säkra pressfriheten. [54:25]

Vänster:

Uwe Brückner på WikiPedia

Utskrift (automatiskt översatt)

[00:00:00] Absolut neutralitet är vår yrkesmässiga hedersbetygelse.
[00:00:09] Vi är också konstitutionellt skyddade.
[00:00:12] Vi har också rätt att få information eftersom vi redan är allister.
[00:00:22] Välkommen till Gradido-podden idag, alltid ett mycket aktuellt ämne,
[00:00:28] det tyska medielandskapet Tecken från Corona.
[00:00:34] Vår gäst är tv-journalist, filmare och medieforskare.
[00:00:40] Bästa tiden 2018 sektionstalesman för tv-journalistik vid tyska TV-akademin.
[00:00:48] Grundare av den bayerska akademin för television och ordförande för Münchens internationella pressklubb.
[00:00:57] Uwe Brückner disputerade 2018.
[00:01:02] Vid filmuniversitetet Babelsberg har Konrad Wolf vid institutionen för medievetenskap tagit examen som doktor i filosofi.
[00:01:10] Med en avhandling om trovärdigheten hos TV-sändningar för företag.
[00:01:16] Ett mycket varmt välkomnande till doktor Uwe Brückner från mars, som jag tackar för den röda mattan och jag ser fram emot diskussionen.
[00:01:25] Ja, och från min sida också ett varmt välkomnande från Gradido Academy, käre herr Brückner.
[00:01:32] Enligt en undersökning från det tyska journalistförbundet skriver cirka 50%.
[00:01:40] av frilansande journalister förlorar så mycket pengar i år att de inte längre kan försörja sig,
[00:01:48] Hur bedömer ni den nuvarande situationen för era kolleger, dr Brückner?
[00:01:58] Ja, situationen är dramatisk, som jag sa tidigare skiljer jag mellan de journalister som arbetar som frilansare - det finns fler och fler av dem.
[00:02:10] Och deras verksamhet, som redan är en verksamhet med alla bord, står inför svåra tider i en tid då presskonferenser ställs in, då kommunikation på nätet är en tid då allt fler företag eller föreningar också är på egen hand.
[00:02:25] Emotionella kanaler behöver en regulator, en moderator och forskningsjournalister i mindre utsträckning.
[00:02:34] Det är bara en fas, den andra har pågått länge. För tio år sedan kollapsade den så kallade nya marknaden. 20,10 och en till,
[00:02:45] Det skedde en koncentrationsvåg bland förlagen.
[00:02:54] Poli Monopoly, vilket innebär att allt färre regionala medier är oberoende - de grupperas tillsammans som förlagsföreningar.
[00:03:05] Centrala redaktioner i städerna är vanliga Mindre enheter som kanske har mer personal och en särskild närhet till människorna där.
[00:03:14] Koncentrationen syns alltså i tidningsutgivningen.
[00:03:19] kan ses i radiosändningar i tidningsrapporteringen eftersom mer än hälften av alla heltidsjournalister, låt oss säga alla, som lever av journalistik, arbetar för tidningen.
[00:03:34] Tidningsutgivare som fortfarande följer tidningsreglerna försöker också få fotfäste på nätet.
[00:03:41] Hur många människor finns det i det här området, doktor Brückner, så om du följer Weischenbergs metodik finns det 125 000 människor som arbetar som journalister på heltid.
[00:03:54] eller tjänar sitt dominerande mervärde med fanatism det finns också moderatorer och presentatörer det finns internationella metoder där de är uteslutna det finns också pressansvariga som är uteslutna
[00:04:08] Och av dessa 124 000 eller så arbetar lite mer än hälften för tryckta mediaföretag.
[00:04:18] Nu återspeglas uppsägningsvågen ännu inte i statistiken eftersom motivet för vinterstödet för Corona-stödet för främjandestödet fortfarande försenar vissa oundvikliga drakar.
[00:04:32] Vi här i republikens södra del kan redan se att det bakom kulisserna kommer att ske en massiv nedskärning,
[00:04:40] Ett annat stort tidningsbröllop håller på att förberedas, och på en gång kommer 80 journalister och 120 tryckerier att vara med.
[00:04:48] Det är också en del av det, denna sida av aktualitet, ja, det behövs inte längre.
[00:04:53] Vi står alltså inför ytterligare en statistiskt säkerställd våg inom tidningsjournalistiken och vi har för länge sedan märkt i de privata medierna och i tv-sektorn att den fasta personalen.
[00:05:08] Och kanske finns det fortfarande lite av dem i den privata sektorn.
[00:05:14] Det händer ingenting där heller, så var tredje frilansare i skrivargillet får inga uppdrag enligt vår information, bland fotojournalisterna varannan.
[00:05:29] Utan inkomster kan man enligt dem förutse ett slut på denna sorgliga utveckling.
[00:05:36] Det finns två tendenser Svar ett: Slutet är inte förutsägbart, det kommer att bli värre eftersom,
[00:05:46] genom Corona har väldigt många kommunikationscenter,
[00:05:50] och pressbyråer och PR-ansvariga har lärt sig och också varit,
[De ombads också att förse medierna med eget material, inte bara pressbilder, pressmeddelanden och presstexter, utan även ett videouttalande, vilket är fantastiskt i dessa tider av internet,
[00:06:10] Rörliga bilder är en liten fördel - korta, skarpa rörliga bilder - och det är nu en del av pressbyråernas uppdrag.
[00:06:19] Förr fanns det många bra yrkesmän som åkte till platsen, letade efter det bästa ljuset och ljudet och sedan gjorde sitt klassiska jobb som reporter-reporter-reporter, vilket inte längre behövs för detta.
[00:06:35] Vad värre är är att många aktörer i opinionsbildningen har skapat sina egna medier.
[00:06:42] Det är inte bara industrin som gör det på ett smart sätt Audi TV bmw.tv det är också föreningar vdk-tv citykirchen Kirche fcbayern.tv fcbayern.tv fcbayern.tv Hamburger Sportverein säger för mig mycket överraskande att vi inte är någon idrottsförening.
[00:06:58] Vi ser ett programföretag som verkligen menade att vi är ett medium vi transporterar lycka framgång för våra sponsorer en vacker mångfald publik en målgrupp,
[00:07:09] för att nå en målgrupp med känslor,
[00:07:12] Så detta är de tendenser som å ena sidan ger upphov till denna situation av arbetslöshet inom journalistiken utifrån.
[00:07:20] Men det finns också tendenser eller reaktioner som rör journalisterna själva.
[00:07:26] Naturligtvis märker vi detta också bland våra medlemmar i International Press Club i München, vi är omkring 1000 medlemmar.
[00:07:34] Vi är fortfarande en mycket ung klubb, ni är den äldsta pressklubben i Tyskland och den största, ja, med 70 år den äldsta, men jag är den yngsta när det gäller genomsnittsåldern,
[00:07:41] Vi är inte en klubb av gamla män, vi är mycket unga eftersom vi har tagit 300 medlemmar, den nya generationen är redan alliston i Bayern.
[00:07:49] Vi har grundat den första tyska bloggarklubben under vårt tak, där även privatpersoner är medlemmar,
[00:07:56] men som påverkar opinionsbildningen, som vill säga något och har något att säga och som vi vill tillämpa journalistiska kriterier på.
[00:08:04] från deras uttalande också framföra varför en sådan privatperson inte beter sig som en professionell också två källor princip
[00:08:11] Bevis Bevisa var jag hörde det, som om det är min åsikt eller är det nu allmän information och även separering av reklam och ekonomiska intressen eller inflytande för att åtminstone synliggöra.
[00:08:26] Om sådana saker har nu också antagits nationellt av de andra bloggarklubbarna som inte är de enda under tiden.
[00:08:33] Och det är där den andra punkten kommer in i bilden - journalisterna själva ser att de är...
[00:08:40] De måste lära sig att visualisera sig själva.
[00:08:46] Så varför inte med iPhone down pin och ett huvud där kan du redan gå live på Facebook och på andra ställen.
[00:08:54] Varför inte spela in ett rimligt ljud med en clip-on-mikrofon i 23 samtal för internet?
[00:09:01] Så istället för att skriva lär de sig nu att titta och lyssna och spela in, och å andra sidan märker de också IPR,
[00:09:09] har fortfarande ett ökande behov av journalister som redan har en del av hantverkets verktyg,
[00:09:16] men då inte längre de saker som det gemensamma bästa kräver och det läsarintresse de relevanta saker som också bestämmer alla våra liv men som sedan går runt
[00:09:26] kring mat och fördelar med produkter eller upplevda så detta är andra mästare som du inte har någon kritisk forskning men som kommer från ett företag ja,
[00:09:39] nästan uteslutande positiva budskap - allt handlar om image.
[00:09:43] Så ja, naturligtvis har man nu också upptäckt kritik - det finns företag som forskar med sina kunder, som lyssnar på vad kunden vill ha och vad kunden inte vill ha, och det är så som customer farming fungerar.
[00:09:57] Sedan svarar de också på frågor och tas på allvar, så produktutveckling och att ta kunderna med sig finns inte längre, åtminstone inte i allmänhetens ögon,
[00:10:07] och där odlas också kritik, men i grunden är dessa kritiker också fint utvalda,
[00:10:12] Jag förstår att många journalister utnyttjar det statliga stödet.
[00:10:18] Ja, de har inga ekonomiska reserver alls, vad är deras intryck?
[00:10:26] De använder inte statliga medel, vi märker det i de brev som pressklubbens medlemmar skriver till oss.
[00:10:36] Vi har en chockerande inblick i situationen. Det finns också en hjälporganisation här i Bayern.
[00:10:43] Den är fullt belastad och det finns också några få ideella föreningar som Pressklubben, vi lever av evenemang, så vår klubb är också fullt belastad.
[00:10:54] visar nu din styrka genom lojalitet och genom att vara med när du startar en insamlingskampanj.
[00:11:01] Våra medlemmar har tydligt klargjort hur viktig Pressklubben är för dem och hur viktig denna neutrala röst är för dem, denna plattform där vi kan tänka framåt.
[00:11:13] Ja Bernd.
[00:11:17] Vad kan livets naturliga ekonomi bidra till att göra medielandskapet bättre?
[00:11:28] Ja, naturligtvis frågade vi oss hur en sådan.
[00:11:37] viruspandemi,
[00:11:39] Om du redan var där med alla dessa låsningar och så vidare som jag måste ha först och sedan kan vi gå in i framtiden kunde det ha fångats upp.
[00:11:51] Aldi-problem så vad du talar om nu är det som Dr Brückner just sa att en stor del av journalisterna.
[00:12:00] Deras uppgift är att göra något för det gemensamma bästa.
[00:12:05] Att hindras från att göra sitt jobb, eller om de gör det, tycker jag är bra.
[00:12:14] om de ska blockera länge och engagera sig på olika sätt och sedan förhoppningsvis journalistiskt väl förberedd information,
[00:12:25] och sedan också att göra den tillgänglig för allmänheten,
[00:12:28] men när jag hör 125 000 journalister så säger jag 125 000 bloggar.
[00:12:38] Du kan inte riktigt titta på dem eller så måste de vara väldigt speciella, de säger alltid att du ska leta efter din nisch och så vidare,
[00:12:48] men om nischen i det gamla systemet då journalisterna kunde göra det är en helt annan fråga,
[00:12:55] och om du tittar på Gradido-modellen så sker penningskapandet genom... [00:13:02] prestationer.
[00:13:02] Prestationer för det gemensamma bästa genererar nya pengar och en ekonomisk modell eller ett ekonomiskt system med egen valuta innebär att alla har rätt till det.
[00:13:16] Att bidra till samhället med sina gåvor, så med en sådan lista är det ganska tydligt vilka gåvorna är.
[00:13:26] Denna rätt att bidra är kopplad till vad vi kallar en aktiv basinkomst som innebär att du bidrar till samhället med det du bestämmer dig för att göra,
[00:13:40] du får en aktiv basinkomst och det har flera fördelar,
[00:13:45] Den första är tydlig, så att människor tas om hand för tillfället, så att oavsett om de arbetar i sitt yrke eller inte, så kan alla journalister fortsätta sitt goda arbete, det är viktigt att jag bromsas upp så att de kan göra det,
[00:13:58] En sak är att om du har ett yrke är det också ett kall, det vill säga du vill göra det och å andra sidan,
[00:14:07] Samtidigt är det också ett yrke, så du behöver också pengar för att leva och exakt dessa två saker är redan kopplade till den aktiva basinkomsten och nu finns det en tredje mycket viktig faktor.
[00:14:21] Så att vi även i sådana nödsituationer som vi måste gå igenom världen över just nu,
[00:14:29] Det handlar om att bli sporrad till att prestera sitt bästa, så kallas det,
[00:14:35] Om jag tycker om att göra något och jag får tillåtelse att ta med det in i gemenskapen och jag gör det mer och mer ofta, så kommer jag att bli bättre och bättre, så det är vad som händer nu.
[00:14:43] någon som får utöva sitt yrke ändå ibland gör i en journalist som får utöva sitt yrke blir han bättre och bättre normalt sett eftersom han bara,
[00:14:55] göra sitt arbete och skaffa sig erfarenhet och så vidare.
[00:15:00] Och just detta kan garanteras av en aktiv basinkomst i samband med denna idé om villkorslöst deltagande,
[00:15:09] Då är det inte dåligt om det handlar om att skylla på bloggare, jag säger bara tillfälligt, och först och främst blockera dem för ett regionalt område där de inte får arbeta.
[00:15:19] Enligt konventionell ekonomi finns det kanske ingen finansiell bakgrund där.
[00:15:25] ur den aktiva basinkomstens synvinkel skulle han definitivt få en sådan aktiv basinkomst som skulle kunna överleva oavsett hur länge denna kris pågår.
[00:15:35] Dr Brückner i skulle en aktiv basinkomst också vara fördelaktig för journalister, för medieaktörer, kan du tänka dig det?
[00:15:48] Naturligtvis drivs jakten på historien också av den motsvarande statusen i form av arvode eller lön.
[00:15:58] Kleist som arbetar i ledande positioner krävs det långt mer än åtta timmars arbete.
[00:16:06] Det är så folk finansierar sitt hus, sin familj eller sin semester.
[00:16:12] Jag ser ett stort behov för verkligt viktiga behov i det lokala området.
[00:16:17] Jag började titta på TV på RTL så jag började titta på RTLplus i början av 80-talet.
[00:16:23] Mamma nationell och jag gjorde det i tio år och reste runt i alla möjliga länder också.
[00:16:28] Men i det lokala området har de andra behov, de har andra saker att rapportera, de har mycket fin forskning att göra.
[00:16:35] Jag vet att det har bildats vissa skorpor, som i Bonn på äldre dagar eller i Berlin, men det finns inte mycket att hitta i dagstidningarna.
[00:16:45] Kanske har han en reporter för ett halvt distrikt som också tar bilder och det är allt.
[00:16:52] Men det som faktiskt spelas upp är där korruptionen får fäste.
[00:16:55] När det gäller specialföreningar eller social- och paritetsorganisationer kommer det tyvärr upp bit för bit, eller när det gäller kyrkorna i Gamla Bayern är vi mycket väl förbundna med mycket viktiga kyrkliga organisationer.
[00:17:08] Men alla dessa tysta intriger som sker i hemlighet från allmänhetens ögon.
[00:17:15] De behöver en närmare titt eller i början kan du bara ställa frågor, du behöver inte ha studerat det.
[00:17:27] Så den journalistiska eller modererande medlaren och informationskällan finns inte ännu, det skulle finnas ett behov av att vara listigt aktiv för Shonas gemensamma bästa.
[00:17:41] Absolut neutralitet är vårt yrkesmässiga hedersmärke och vi är konstitutionellt skyddade.
[00:17:50] Vi har också rätt att få information eftersom vi redan är allister som är utbildade allister som identifierar sig själva och som är engagerade i detta,
[00:18:01] de behöver höns saker och brådskande i det lokala området för det gemensamma bästa för blocket av kommunen eller länet eller ett medborgarskap eller ett samhällsinitiativ av ett Gradido-initiativ lokalt eller i regionen.
[00:18:15] Och medborgare som har en åsikt och vill uttrycka den får göra det som kommentatorer, men som forskare och klassisk journalist måste man också göra en liten Gradidoakademi på plats.
[00:18:31] Då måste det gå dit. De små måste nu veta vad de måste akta sig för i en sådan demokrati,
[00:18:38] och resan fortsätter Bernd, det handlar om en långsiktigt solid livs- och arbetsbas.
[00:18:45] Absolut, så vad jag verkligen gillade igen eller vad jag är mycket intresserad av är vad du just sa, doktor Brückner, i det närmaste,
[00:18:55] Vi letar alltid efter möjligheter eller människor frågar hur jag kan engagera mig i samhället och så vidare, och vad som händer är att journalister behövs i det lokala området,
[00:19:09] Frågan är vem som ska betala för det i det gamla systemet, eftersom det handlar om mindre intressegrupper,
[00:19:18] som kan permanentas genom detta erbjudande om ovillkorligt deltagande, t.ex. kan journalister i det lokala området också arbeta för första gången och få betalt för det.
[00:19:29] Gradido fungerar förresten helt utan skatt, vilket innebär att om du byter Gradido mot här får du 1000 euro i månaden i handen, så att säga,
[00:19:39] utan att behöva betala skatt och sjukförsäkring och liknande, då är det redan en superbas,
[00:19:47] och du kan fortsätta utan att behöva bevisa Esgrus.
[00:19:52] Ja, vi kan ta emot beställningar, så när grunden finns där kan vi också göra det som frilansare,
[00:19:59] När det väl är igång så är nästa jobb inte så svårt att få, för då är du närvarande, du syns där och sedan kommer någon och säger: "Men du har gjort ett bra jobb, du kanske kan göra det åt mig också?
[00:20:12] Och det finns bara detta,
[00:20:15] basinkomst i form av en aktiv basinkomst som uppmuntrar, utmanar och hjälper människor att nå en mycket hög nivå i sitt yrke eller i det de gillar att göra,
[00:20:28] en superbas som sedan också skapar en permanent inkomst för ett permanent yrke.
[00:20:38] Kan jag stödja aktiva seniorer här i söder?
[00:20:42] är engagerade i journalistik för det gemensamma bästa det finns ett otroligt antal journalister här du kan inte bara släppa din penna, du måste - det är inte möjligt.
[00:20:51] och i,
[00:20:52] föra saker och ting i ljuset och då också närmar sig eller eller får information gånger när man är bekant när man är känd eftersom man är
[00:21:04] hon var journalist utan vinstsyfte är på vägen som du märker att du ser då.
[00:21:10] Och de har bloggat med oss i Michi och bor nu i distriktet Pfaffenhofen.
[00:21:15] natur och en lokal plats för det så det fungerar bra aktiva seniorer får nu ibland bara betalt om du har ett mandat några går då faktiskt som
[00:21:26] som interimsansvariga i baren leder ja, men de flesta gör det utan pengar.
[00:21:33] Att hjälpa till är mycket.
[00:21:39] Från Uwe Brückner också ordet korgdragning Bernd.
[00:21:46] Skulle det finnas någon som helst korruption i Gradido-systemet på alla områden också.
[00:21:55] Inom mediesektorn har vi att göra med korruption, vad skulle förändras eller göra det svårare för korruptionen att sprida sig?
[00:22:08] Så naturligtvis kommer det att finnas intressen som kommer att uttrycka sig i form av korruption eller lobbying eller vad som helst.
[00:22:19] Det är bara det att när vi är oberoende och fria är vi inte beroende.
[00:22:29] Korruption eller någon annan form av brottslighet kommer inte att vara lika effektiv,
[00:22:36] Om jag ändå är försörjd måste det finnas mycket kriminell energi, oavsett om det är korruption eller andra kriminella saker, [00:22:45] för att vi ska vara fria.
[00:22:45] för att motivera mig att göra något nu, så de korrupta är inte nödvändigtvis onda, men de kan följa en viss logik,
[00:22:55] en del av systemet, ja, naturligtvis finns det då också mindre fattigdom under förhållanden med Gradido och fattigdom leder också mycket ofta till.
[00:23:04] Korg av beteende exakt där ute i grunden så vi har börjat så Gradido som en väg till globalt välstånd och fred i harmoni med naturen som innebär att det finns.
[00:23:16] När Gradido introduceras världen över efter.
[00:23:19] Enligt teorin i Gradido-modellen kommer det definitivt inte att finnas någon fattigdom längre, dvs. alla människor kommer att uppnå en rimlig och hälsosam levnadsstandard,
[00:23:28] välstånd och därför kan man naturligtvis inte tvinga människor att göra saker som de annars skulle göra när de är i nöd.
[00:23:39] Jag vet inte om jag kan kommentera det.
[00:23:42] Jag ser ett steg ett en salamimodell Jag tror inte att man kan förändra det finansiella systemet.
[00:23:52] Att man kan förändra det politiska systemet till en kultur för hur vi behandlar varandra,
[00:23:59] trots denna fruktansvärda utveckling i Corona och trots denna klimatförstärkare ja, det finns en otrolig press på de politiska aktörerna och på medborgarna att fatta ett beslut någonstans Jag tror inte att detta kommer att ske över en natt och inte heller utan betydande motstånd.
[00:24:17] Även om det är i grundligt demokratiskt kultiverade demokratier och medborgarrepubliker.
[00:24:25] Så enligt min åsikt måste du hitta en testmarknad - jag skulle nästan säga en testregion.
[00:24:34] Även där skulle det inte finnas ett 100% jag menar ett gradido finansiellt landskap,
[00:24:40] som förmodligen också kommer att vara nödvändigt att gå en andra väg alternativt liksom de regionala valutor som redan finns i Hallertauer eller Chiemgauer.
[00:24:51] Det finns regioner som plötsligt är öppna för det, jag ska bara nämna Freiburg.
[00:24:56] I republikens södra del finns en upplyst region där medborgarna länge har varit med på Gradido-idén i alla möjliga små initiativ.
[00:25:11] Eller Pfaffenhofen an der Ilm, om du bor där jag bor, det är ett otroligt upplyst modernt samhälle med aktiviteter från medborgarna,
[00:25:21] Den behöver naturligtvis en journalistisk kritisk observation.
[00:25:28] För jag tror att 234 klaner eller internetgrupper skulle hoppa på det och skriva Gedenk gradido på sina flaggor och hüttenthaler Gradido är bra för.
[00:25:43] Grupp X grupp höger Jag vill tala för er nu om färger eller om gamla dagar så.
[00:25:49] Det finns också en risk att du förlorar din respektabilitet eftersom vi Gradido fångades och överspelades av andra Jesus på alla.
[00:25:57] Men det är en spännande uppgift för journalister att se eller följa med när vägen framåt går med sådana idéer som Gradido,
[00:26:09] eller det var en del. Jag gillar också det villkorslösa deltagandet som kommer att kunna ge oss eld på den obrukade marken. Många människor vet inte ens vad gemenskap är längre, de sitter hemma och vrider tummarna.
[00:26:24] Du kan vara aktiv, du kan vara som Gradido Academy här, du kan vara elak, något sådant finns redan, du kan docka där och få många människor ombord,
[00:26:33] och sedan kommer du att se att ett förmodligen växande antal projektgrupper inom gemenskapen kommer att växa under Gradido och vi kommer också att få ersättning någonstans.
[00:26:44] Journalisten måste då verkligen lägga sin hand på etablissemangets hjärta.
[00:26:48] kommer att vara dina vanliga källor där han går press talespersoner presskontor politiska grupper där han först och främst kommer att bli tillfrågad om du frågar något där du frågar mig seriöst så det är den första som du förlöjligar det,
[00:27:03] Den andra saken är att hålla tyst om det, och journalister är särskilt viktiga vid denna tidpunkt,
[00:27:09] Exakt Bernd, så jag tycker att det här är en utmärkt impuls, vi har redan funderat på sådana pilotprojekt flera gånger och jag tycker att det är utmärkt, Dr Brückner, att du nu tar upp det här i diskussionen igen,
[00:27:23] eftersom jag också tror att tiden blir alltmer mogen för detta och att människor i allt högre grad söker efter lösningar.
[00:27:33] Tidigare brukade journalister säga att åtminstone vi journalister brukade säga att endast dåliga nyheter är goda nyheter.
[00:27:41] Under tiden har vi så många dåliga nyheter att jag tror att jag nu också kan vända på detta paradigm, det vill säga att journalister också kan betona detta,
[00:27:52] kan bidra med nya perspektiv och naturligtvis behålla sin neutralitet, så t.ex. gör något sådant här som ett pilotprojekt eller så gör jag det gärna,
[00:28:05] olika pilotprojekt som du säger att en stad provar Gradido-modellen och den andra en [00:28:12] regional modell.
[00:28:12] regional valuta, även om de inte ligger så långt ifrån varandra, så det finns en hel del gemensam grund i det, titta på vilka erfarenheter de har,
[00:28:21] så kan du se exakt hur saker och ting är vid den tidpunkten, så det kan helt enkelt inte bli värre än vad det är just nu, jag menar, vi klarar oss fortfarande relativt bra,
[00:28:31] Jag tror att hon också sade tidigare, ja, för tillfället finns det fortfarande en våg, det kommer att ta ett tag innan den verkligen träffar oss eftersom det fortfarande finns stöd och sedan finns det insolvens.
[Skyldigheten att anmäla insolvens har skjutits upp, men det kommer att bli så svårt för oss nu.
[00:28:52] Att önskan om en lösning blir större och större och jag tror att vi har ett supertidsfönster nu för att göra något som Gradido eller andra saker,
[00:29:02] Så jag tror att varje ekonomisk modell som är baserad på naturen inte nödvändigtvis behöver kallas Gradido, men i slutändan är det också så inom fysiken.
[00:29:12] En sak fungerar bara om den följer naturlagarna.
[00:29:17] Så ett nytt penning- och ekonomiskt system kan bara fungera om det är gjort i enlighet med naturen.Det gamla systemet med pengar på Dodgers pressades på uppifrån och det är därför det har dessa problem hela tiden men denna önskan om en lösning,
[00:29:32] Folk är trötta på negativa exempel och negativa nyheter,
[00:29:37] Lyssna, jag läste nyligen att enligt en studie i Österrike,
[00:29:42] för några månader sedan var 50% av personerna fortfarande ganska säkra på framtiden,
[00:29:49] och nu bara drygt 20%, så de säger att stämningen sjunker mer och mer och det är desto viktigare och det är där jag verkligen ser en uppgift för journalister,
[00:29:59] för att komma med nya lösningar, så att man inte bara glänser på positiva nyheter, det vill säga inte på något sätt glänsa på det som inte är bra, eller att beräkna det, utan att verkligen hålla ögonen öppna för vilka möjliga lösningar som finns.
[00:30:12] Och sedan titta på möjligheten till en laboratorieförsök, låt oss säga, inom ramen för ett pilotprojekt.
[00:30:20] att prova något sådant här och att följa det vetenskapligt,
[00:30:27] och sedan verkligen se vad som fungerar, vad som inte fungerar ännu och var det kan finnas behov av förbättringar.
[00:30:35] Så jag tycker att det är ett bra perspektiv.
[00:30:39] Naturligtvis har det funnits mycket kända ekonomer i Schweiz under lång tid, som jag bara nämner far och son Binswanger.
[00:30:49] Fader avliden där handlar det om.
[00:30:52] Bland annat frågan om betydelsen av gamla pengar eller tvärtom, det finns ett behov av detta ovillkorliga tvång till ekonomisk tillväxt, kritiken av tillväxten.
[00:31:02] Dessa såser växer inte i all oändlighet - resurserna är begränsade, så enligt bioniken är tillväxt också en balans - där något växer finns inte vattnet någon annanstans,
[00:31:13] Detta kan också tillämpas på pengar Binswanger är vansinnigt långt i vetenskaplig jämförelse i underlivet i analysen av vad som redan finns där.
[00:31:22] Irmi Seidl, en professor, är i samma anda. De är pionjärer med otrolig integritet som också går in och ut ur den etablerade politiken och blir hörda.
[00:31:35] Jag hade,
[00:31:36] Jag tror att det var i januari i år som jag modererade en nationell kongress för ÖDP-mötet på temat ekonomisk tillväxt?
[00:31:46] Och där öppnades en dörr från de fåtaliga talarna var med ÖDP vad var bara det var nästan bara katalysatorn ja bara plattformen där jag hade redan en lista på en gång tittade in i korridorer,
[00:31:57] Det fanns något ljust på baksidan, jag kan bara säga där och det borde också finnas Gradido.
[00:32:05] plats och en omröstning folkomröstning eller låt vad är Edmond komma in i sådana högprofilerade frågor bundna och politik fri i den handlade inte om politik eller vad vi nu skulle kalla partipolitik bör det var helt enkelt gånger 1 till 8 perspektiv.
[00:32:21] Jag tycker att det är en bra impuls.
[00:32:25] Det jag tänker på nu är kanske för att hon sa att hon sa att nästa ja till tillväxt på lång sikt kan jag gå eller något liknande.
[00:32:35] Vi har forskat mycket djupt i detta ämne och ser att naturen ständigt växer,
[00:32:41] och därför tror jag att för tillfället är denna posttillväxttanke kanske,
[00:32:46] är ännu inte tillräckligt djup, så naturligtvis ser vi tydligt vad som menas med detta, men vad naturen visar oss är faktiskt permanent tillväxt.
[00:32:57] I samband med permanent förgänglighet, en cykel av tillblivelse och bortgång, och det är det fantastiska med naturen,
[00:33:07] Något nytt kan ständigt dyka upp, så varje vår vet vi hur naturen talar eller på sommaren och hösten kommer frukten.
[00:33:16] Och så att hela jorden inte kvävs av alla naturens frukter, mer och mer phantasya, äpplen, päron och grisar och jag vet inte allt.
[00:33:25] Vi har förgängligheten och denna cykel av tillblivelse och bortgång som vi också känner till som livets ordspråkliga cykel.
[00:33:35] Det är faktiskt det magiska ordet här, livets cykel, cykeln av att bli och försvinna,
[00:33:41] varefter det också bara byggs upp igen, så vi har ett konstant skapande, det skulle aldrig fungera, så om bara pengar per månad skulle bli affärsverksamhet
[00:33:49] då måste den vara flyktig igen vid den tidpunkten och inte planera, för den skulle splittra oss genom ofrivillig flyktighet eftersom flyktighet är naturens lag, som i slutändan också är naturens lag.
[00:34:01] Det som oftast saknas i den ekonomiska teorin hittills är tillväxtens andra sida, nämligen förgänglighet.
[00:34:10] Och jag skulle inte säga att vi rör oss bort från tillväxt i den meningen att vi inte säger att du inte kan växa längre eller något liknande.
[00:34:19] utan att hitta intelligenta sätt att växa och samtidigt integrera det som går bort med det som blir bort, för då blir det också runt,
[00:34:28] och allt kommer att gå smidigt, oavsett om det är motorn eller om det är kvinnorna som känner till Kadi, som känner till sina cykler, som då är mycket mer anslutna.
[00:34:41] Ja, i de österländska kulturerna är cykeln också mycket mer kulturellt förankrad, vilket är bäst när man tänker i en riktning snarare än i hela cykeln.
[00:34:54] Det ger oss möjlighet att ständigt förnya och samtidigt värma naturen eftersom den är naturlig.
[00:35:04] Den cirkulära ekonomin finns även på andra sätt, så den här principen om vagga till vagga går till exempel mycket i den riktningen.
[00:35:14] Här kan du läsa mer om denna cykel som också överförs till det monetära systemet.
[00:35:20] Ju närmare vi kommer verkligt välstånd för alla och ju närmare vi kommer att vara i harmoni med naturen.
[00:35:28] Så bara för att förstå Gradido.
[00:35:32] Är det så att säga så att pengar under året minskar eller förlorar sitt värde med 50%.
[00:35:43] Just det, så det förlorar inte värdet av det så rätt det reduceras.
[00:35:49] Det är relativt lätt att göra med en elektronisk valuta, men det är bara en debitering i bakgrunden idag på ett liknande sätt via en negativ ränta.
[00:35:58] Med kontanter är det lite mer komplicerat, men vi har också en lösning för det.
[00:36:03] Det är en gardino håller värdet av en Gradido det är också viktigt var också den,
[00:36:09] Annars skulle priserna behöva ändras hela tiden om pengarna förlorade i värde,
[00:36:14] eller om det förlorar värde måste priserna justeras Gradido behåller sitt värde,
[00:36:21] men beloppet minskar med 50% per år, samtidigt som det kommer tillbaka genom den månatliga skapelsen, som kan användas av alla, från barn till vuxna,
[00:36:34] vuxen människa lite till den gamla människan i form av en aktiv basinkomst av ett ovillkorligt deltagande.
[00:36:41] Och samtidigt sker det andra och tredje penningskapandet, så att det är samma belopp för varje land eller för den offentliga budgeten, detta penningskapande.
[00:36:50] Och för balansen och miljön, vilket också är viktigt för människor idag.
[00:36:58] När det gäller klimatförändringar, miljöskydd och så vidare behöver vi detta,
[00:37:06] på ett bra sätt behöver vi enorma ekonomiska medel, jorden kan bara läka sig själv, så vi kan inte läka jorden, men vi kan göra vår del.
[00:37:18] och för ekonomin innebär det att vi har en..,
[00:37:22] miljöfond när den rullas ut globalt till ett belopp som motsvarar alla nationella budgetar i världen tillsammans från den största miljösatsning som någonsin har utformats.
[00:37:32] Jag säger att jag är lite säker på att två saker är den största faran är att du lägger undan de stora strukturerna med intressen.
[00:37:44] Det här lilla skimrande skeppet Gradido med det fina namnet som du också kan komma ihåg och med de rimliga orsakstankarna.
[00:37:53] Det är mycket mänskligt, det är omedelbart förståeligt och med de argument som varje dag kommer nya argument för en sådan modell, ja.
[00:38:03] Gradido är kapad.
[00:38:06] Det är den största faran, vi måste hitta mekanismer för beskydd, jag skulle säga att en beskyddare skulle vara någon som Theo Waigel,
[00:38:17] Okej, det är CSU:s far i kur, men en person med en stor horisont, Alois Glück.
[00:38:25] CSU i det djupaste Bayern är en av fyrarna i cäsuren men otroligt öppen eftersom även de som väljs av folket letar efter saker som är vettiga och som också kan förklaras snabbt och om man inte behöver uppfinna det först och det redan finns något.
[00:38:41] Men det är bara en sida av den supporter som skapar fyren, eftersom det naturligtvis måste finnas fyrar i ekonomin.
[00:38:49] Naturligtvis måste det finnas fyrar i det gemensamma bästa Barbara Stamm okej, hon har varit president i det bayerska parlamentet men hon leder kampanjen Lebenshilfe.
[00:38:57] Otroligt många i det politiska systemet söker en sådan lösning och sitter fortfarande i styrelsen för Caritas och liknande i VdK om de är kooperativ.
[00:39:10] Så sökandet efter fyrar som förstår detta är absolut komplext, det måste sägas, och den snabba regissören och läsaren som har bråttom säger Gradido att det också är någon form av Bitcoin igen.
[00:39:24] Det bästa sättet att känna igen konsekvenserna är genom fyrar och människor, och det är vad jag lärde mig på det lokala eller regionala området, vilket i princip kan jämföras med valkampanjen för människor, som inte går lika bra som programmen.
[00:39:37] Märzheuser ingen annan vet det, men här handlar det om trovärdigheten hos huvudpersonerna av människor exakt.
[00:39:46] Nu önskar jag att den här idén smittar de rätta fyrarna som också ser att David nästan kan göras till sin egen.
[00:39:57] Låt oss gå tillbaka till media, doktor Brückner, hur stark är den?
[00:40:05] Är mediernas makt just nu i coronakrisen ibland har man intrycket.
[00:40:13] Medierna är den första makten i staten.
[00:40:16] Ja, medierna är alltid den snabbaste och bästa informationskällan när det är kris och alla påverkas.
[00:40:27] Jag vill inte göra några jämförelser med någon annans mottagare Nessim, snälla du, jag sa inte det.
[00:40:33] Men det är viktigt, dagstidningen är också viktig, elektroniska medier, radio, naturligtvis, ändra inte ordet display i en musikstation.
[00:40:43] Man måste se var sändningstiderna och formatet är, där jag inte bara får kabaré, inte bara kritik i form av parenteser, utan där jag kan hitta åtta journalister som tydligt säger varför en åtgärd är för kortsiktig,
[00:40:59] även med den dagliga Corona-rapporteringen, också uppfattar medborgarnas reaktioner och det händer nu med ganska många.
[00:41:06] Under Coronas första månader såg vi regeringens agerande varje dag i en ny situation.
[00:41:12] Det tog oss två månader att sätta upp allt detta och nu kommer reaktionerna.
[00:41:17] och de är många och det finns förslag och det finns också välgörenhetsutbyten vad är allt att rapportera som också är styrkan och medborgarstyrd television.
[00:41:30] Jag är ett barn av privat television som måste vara så, vi är inte skyldiga enligt offentlig lag att informera om man skulle vilja, men vi är medborgarnas television, ja.
[00:41:40] Jag var ännu inte finansierad av intäkter eller GEZ-avgifter orange jämförelseflugor så behovet,
[00:41:47] att informera snabbt och klokt är större än någonsin.
[00:41:51] Jag ser också att det vid sidan av de etablerade mediehusen, radio- och tv-bolagen, de privata radio- och tv-bolagen och de regionala radio- och tv-bolagen finns ett otroligt antal journalistiskt skapade block,
[00:42:02] det finns också nya startups unga journalister som erbjuder sina historier som är mer uppdaterade vad man kan sälja till alla medier för små pengar så en sorts direktförsäljning hantverkssaker har blivit riktigt stora på plattformarna för tre, fyra, fem år sedan i alla fall.
[00:42:17] och det finns redan nu en lista över varor som är tillgängliga för små pengar, så att säga, uppdaterade och professionella, så att säga, i direktförsäljning, utan att gå via mejeriet.
[00:42:26] Så mjölkbonden kan nu också föra sin finevare direkt till kunden, så sådana modeller finns i ekonomin, några av framgångsmodellerna är stjärnorna missar en sådan stor framgångsmodell.
[00:42:37] lantbrukare som de har byggt upp sina mejerier själva har slagit ner som en bomb och konsumenterna är entusiastiska och till och med lite mer
[00:42:44] och så typ av vårt hus som alla redan ser eller plattformen som vi läser eller ser väldigt mycket.
[00:42:51] Och där har vi de lokala journalisterna, lokala och regionala tv-stationer som växer mer än oss i användning just nu.
[00:42:59] Redan förra året hade vi 20% marknadsandelar vid 18.00.
[00:43:04] Allt som visas på TV klockan 18.00 tog vi 20% av det ska jag gå ut och säga att vi just nu ligger strax under 30,
[00:43:14] med den fina fördelen att de regionala stationerna här, åtminstone i Bayern men även på andra håll, upprepar sina nyheter tio gånger, 20 gånger, upp till en timme, från en penetration av högsta kvalitet,
[00:43:26] och det är något som du inte kan uppnå på nätet, så många dagstidningar är beroende av denna närhet.
[00:43:32] och även om pålitlighet och förtroende för den här faktorn.
[00:43:37] Men klassisk tv har fortfarande den här gamla kanalbonusen, så många regionala tv-apparater har funnits i 30 år.
[00:43:46] Människorna där tycker om mig, de känner mig eftersom de har tittat på lokal-TV i 30-35 år och det är det som gör att förtroende är äkthet,
[00:43:57] krävs också av oss eftersom vi är transparenta av naturen och alla lokala medborgare kan kontrollera oss omedelbart.
[00:44:04] Lokal-tv eftersom läsarna i värsta eller bästa fall känner medborgarna där mycket bättre än vi gör senare eftersom de bor där eftersom de är grannar eftersom de sitter vid stammisbordet.
[00:44:15] Så det finns en möjlighet och ett ansvar som de lokala regionala medierna nu ber om och tar på sig.
[00:44:25] Det är enormt att de växer just nu i denna kris.
[00:44:28] Så vår tanke i Gradido var att fyrarna skulle vara regionala, men de finns också där.
[00:44:36] blir starkare och starkare i det regionala området, ja, det finns faktiskt en slående skillnad mellan privata och offentliga programföretag i deras rapportering,
[00:44:47] rapportering när det gäller viktning.
[00:44:51] Jag säger nej och jag bevisar detta med många erfarenheter, jag har varit i Moskva många gånger, i andra östeuropeiska länder, i Bryssel, i Strasbourg, där följande händer
[00:45:04] Det finns ett beslut om relevans och sedan har de korrespondentklubben.
[00:45:11] De är alla privata offentliga programföretag, det finns Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Sat1 och motsvarande icke-tyska programföretag.
[00:45:22] Och sedan sitter du efteråt och samlar in och i det mest uppenbara fallet säger du: "Nej, så vad skriver vi nu?
[00:45:27] Hur ser du på att det värsta för en korrespondent är att ha en ensam syn på denna nya internationella situation?
[00:45:36] som inte täcks eller stöds av massan av korrespondens inom detta område eller från detta rapporteringsområde, säg vad rapporterade du där att du är den enda som är en sådan unik försäljningspunkt för den blyga stjärnan?
[00:45:49] Hur mår du, särskilt utrikeskorrespondenten?
[00:45:52] Och det känns som om han har fått dig att rapportera om Ryssland Jag är ingen vän av Ryssland, men jag var där och jag var mycket förvånad över hur det jag såg eller hörde, alla 50 av oss journalister, och hur annorlunda det togs emot i Tyskland.
[00:46:08] Så det är verkligen så att man verkligen behöver fyrar som har integritet, och sedan ser man att Gradido kan vara en möjlighet,
[00:46:20] att det skulle kunna finnas mer mångfald och pluralism i mediernas rapportering.
[00:46:28] Ja, jag är bara den som du förde in i världen, det finns automatiskt eller säger så då är det gynnat för ja,
[00:46:36] Ingen är tvungen att rapportera på det sätt som arbetsgivaren vill.
[00:46:44] Då har han alltid möjlighet att säga ja, ja, så jag är försörjd i varje fall antingen genom min basinkomst,
[00:46:52] och snedstreck eller med mitt jobb eller min kund eller min arbetsgivare som också kan kombineras i alla fall.
[00:47:01] Om jag har då bara introducerat om är ingen mer existentiell rädsla det kan tvinga mig så ingen mer och det är jag tror bara för yogalistor ganska viktigt.
[00:47:12] Du kan inte tvinga en journalist att säga eller skriva något som strider mot hans inre övertygelse.
[00:47:21] Vilket du kanske gör eftersom det är vad hans arbetsgivare vill att han ska göra, som Brückner var en sista fråga.
[00:47:31] Vad tycker du?
[00:47:33] Hur kommer medielandskapet att se ut om ett år, om vi antar att Corona-krisen fortsätter?
[00:47:44] tyvärr kommer åtgärderna att fortsätta begränsningarna begränsningarna för oss alla.
[00:47:50] och naturligtvis för journalisterna, vad tror du, kan du titta i kristallkulan, ja ja.
[00:48:00] Så det är verkligen så att vi har analyserat de här ämnena mycket intensivt i Pressklubben och därefter i den tyska TV-akademin.
[00:48:10] Den offentliga televisionen står inför en eftersläpning i reformarbetet.
[00:48:15] Och man kan hoppas att fler och fler kvinnliga regissörer kommer att ta sig an denna fråga och införa en ny kultur.
[00:48:22] Men faktum är att vi har en vansinnigt pressad finansiell situation i det offentliga tjänstesystemet,
[00:48:28] Det finns fler och fler kända röster som ifrågasätter det konstitutionella mandatet för public service-systemet överhuvudtaget.
[00:48:36] Det här föddes när tv-licenserna var knappa och dyra och folk ville hålla det offentligt och inte låta vissa djur få det.
[00:48:47] Så denna utveckling sker samtidigt som stora industriföretag driver på för att skapa egna plattformar och vansinnigt mycket pengar satsas på nya tjusiga plattformar som Vienna Netflix som Magenta som Amazon.
[00:49:02] Jag blev nyligen inbjuden till stamgästerna på Amazon Resi - varför bjöd du in mig?
[00:49:08] Ja, vi letar efter människor som är kopplade till scenen som levererar lokalt innehåll så att dessa nya aktörer som inte betalar skatt här som vi vet,
[00:49:18] men de är mycket välbesökta, de äter lokalt innehåll eller något innehåll överhuvudtaget,
[00:49:25] Marknaden förändras mycket och redan och nu kommer jag till en mycket intressant vision som också föddes vid Filmuniversitetet Babelsberg och den tyska akademin för television, stiftelsen television.
[00:49:38] Låt aldrig dig själv bli underexponerad av alla ämnen, så att du inte behöver leta efter kvoter, du behöver inte ge Tatorte mer och mer.
[00:49:48] Kommissionärerna ska själva bli förövare, då har du uttömt det här blodet, det finns alltid svårare manuskript som kräver uppmärksamhet.
[00:49:57] Så stiftelse-tv är frågan om vilka är dina stiftelser och bra kvinna, var kommer pengarna ifrån, extrem försiktighet där också.
[00:50:05] Utan ett mycket brett och smart medborgardeltagande och som också är ett deltagande och som också har en inflytande röst eller program rådgivande nämnder dessa.
[00:50:14] Ordet är så otydligt eftersom programråden, förutom lunchen en gång om året, vanligtvis inte var någonting.
[00:50:21] Måste vara väldigt försiktig och komma till saken, ja.
[00:50:24] Stiftelsen television måste medborgarna ta mycket mer av vården och profylaxen i egna händer.
[00:50:32] Och där är vi återigen mycket starkt knutna till Gradido-idén eller till idén om medborgar-tv.
[00:50:40] Det är inte bara förläggare som har köpt radiostationer eller förvärvat licenser.
[00:50:48] Det finns också ekonomiskt fattiga men mycket engagerade medborgargrupper som vill tämja frågor som är underexponerade i det lokala området.
[00:50:57] Frågor barnhospice så saker som är otroligt viktiga hur går vi runt med de förtjänta äldre människorna civic cafe är reparationscaféer swap meets.
[00:51:08] energiförsörjning blockvärme- och kraftverk i grannskapets bråkdelar löner som de inte ens kommer att få lyssna på på offentlig tv om 20 år.
[00:51:18] Det är just dessa strukturer som medborgarna måste ta i egna händer.
[00:51:23] Å ena sidan för att det inte finns något alternativ, å andra sidan för att vi ser det själva.
[00:51:29] Att vi behöver ett verkligt och mer direkt medborgardeltagande i medierna är en sak, om du har tur kommer du att bli tryckt.
[00:51:38] Klockan för kommunikation tillsammans i ett rum unikt vi är skyddade av en stadsmur och kommunicerar alla vet vad den andra sa alla vet vem som sa det.
[00:51:49] Alla talar, han har chansen att höra eller motverka tal av det ja massmedia vår offentliga vår privata nationella,
[00:51:57] De har inget med dialog att göra, det är en högtalare lyssnaren hör och är tyst läsaren läser och är tyst han ser och kanske är han glad och slår på igen.
[00:52:07] Men en dialogisk form av kommunikation, som det är brådskande att ha på klockterminen, är inte längre given.
[00:52:14] Och särskilt med diversifieringen av källor för varje vy finns det redan former av publikationer och chattgrupper i mängden.
[00:52:24] Därför är det desto starkare att medborgaren nu ingriper, han skickar tillbaka.
[00:52:30] Det kommer att ta 2 år eller 5 år men det händer redan nu vi är mitt i denna process och kvotens försvinnande ProSieben är redan nöjd om kvoten är nu och då i tvåsiffriga tal en de hade redan helt andra mål också på RTL.
[00:52:46] De kommer att förstå varför de måste baka mindre rullar.
[00:52:49] Och då måste den gamla frågan omdefinieras: varför smakar inte den här masken bra för fisken längre?
[00:52:59] fisken är en reklamfilm av Helmut Thoma, grundaren, den mycket framgångsrika grundaren av RTL under de tidiga åren.
[00:53:07] Så maskarna smakar inte längre bra för oss på tyska, men de finns där.
[00:53:13] I slutet av vår podcast har vi på ett underbart sätt byggt en bro till livets naturliga ekonomi.
[00:53:23] Och människan är naturen.
[00:53:27] Naturen behöver inte oss, men vi behöver naturen. Tack till doktor Uwe Brückner.
[00:53:37] Ja, vad skulle vårt land vara utan pressfrihet och journalister som modigt agerar som demokratins väktare.
[00:53:47] Ni gör ert arbete, tack så mycket från oss båda, det var en ära, tack så mycket Helsted och tack herr Märzheuser.
[00:53:57] Mer information om Gradido den naturliga ekonomin för livet på Gradido. Netto.
[00:54:05] Vi hör er snart igen i nästa podcast, hälsningar Michael och.
[00:54:12] Musik.
WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies