Ett gott samarbete: att forma framtiden tillsammans

Gäst: Matthias Horx

Matthias Horx är grundare av Zukunftsinstitutet i Frankfurt. Han anses vara en inflytelserik trend- och framtidsforskare, särskilt när det gäller sociala, tekniska, ekonomiska och politiska omvälvningar. Han är övertygad om att Corona-krisen är en drastisk påminnelse om att vi länge har befunnit oss i en välståndskris. Ett välstånd som inte har någon annan inriktning än det ständiga "mer". Men i krisen uppstår plötsligt en längtan efter skogen, landskapet, en djup hunger efter mossa och stjärnor. Aldrig tidigare har så många människor varit villiga att samarbeta med varandra på nya sätt och återuppfinna världen. Därför ser visionären för närvarande särskilt goda möjligheter att förändra världen till det bättre.

Zukunftsinstitutet grundades 1998 och har från början spelat en viktig roll i utformningen av trend- och framtidsforskning i Tyskland. I dag anses institutet vara en av de mest inflytelserika tankesmedjorna inom europeisk trend- och framtidsforskning och är en central källa till information och inspiration för alla beslutsfattare och framåtsträvare. 

Vänster:
https://www.zukunftsinstitut.de/ueber-uns/
https://www.horx.com/

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies