Samarbete: ren energi för decentraliserad självförsörjning

Gäst: Harald Reichl

Strömavbrott och strömavbrott är ämnen som får allt större uppmärksamhet i media. Många av oss frågar oss hur livet skulle se ut i en sådan nödsituation och hur vi kan skydda oss mot de allvarliga konsekvenserna. Hur kan vi göra oss oberoende av centraliserade strukturer och därmed närma oss drömmen om ett fritt liv?

De stora och komplexa energinäten blir alltmer en akilleshäl för hela civilisationen. Är vi som enskilda människor överhuvudtaget kapabla att frigöra oss från beroendet av sådana mäktiga strukturer? Skulle en decentraliserad energiförsörjning kanske möjliggöra en mycket rättvisare värld för alla människor?

Vår gäst i dag, Harald Reichl, arbetade tidigare inom finansbranschen och var en entusiastisk beundrare av snabba bilar med hög bränsleförbrukning. Under tiden ägnar han sitt liv helt och hållet åt produktion av ren energi. Precis som Gradido gör på området för pengar och ekonomiska system stöder han människors oberoende med sitt forskningsinstitut Plasmatec. Den ideella föreningen har satt som mål att ge tillgång till billig självförsörjande energi för en bred grupp människor genom innovativ upparbetning av uppladdningsbara batterier.

Harald Reichl insåg tidigt hur mycket el och pengar som slösas bort på oljeproduktion och bränsleproduktion och grundade sitt första företag för förnybar energi 2012. Han sköter sitt eget hushåll nästan energimässigt självförsörjande. Han var med och startade Österrikes största system för delning av elbilar, som vann handelskammarens klimatpris för energi i Wien.

I sitt forskningsinstitut Plasmatec ger Harald workshops om hur man bygger egna lagringsenheter för hemmet av återvunna batterier, som kan kompletteras med solpaneler för att producera egen el. Detta gör det möjligt att producera oberoende energi under en stor del av året.

Ett samarbete mellan forskningsinstitutet Plasmatec och Gradido-gemenskapen skulle kunna ge stor potential, eftersom vi i ett sådant stort samarbete med det monetära systemet och energiförsörjningen täcker två av de viktigaste pelarna för en mänsklig framtid i harmoni med naturen.

Elektricitet är något som många människor respekterar och föredrar att överlåta åt experter. I dessa fall tar Plasmatec Research Institute över projektet. De som samarbetar själva minskar sina kostnader och får samtidigt värdefull kunskap.

Nätverket av visionärer och designers av en framtid som passar barnbarnen är enormt viktigt i en tid då institutionella krafter försöker kväva människors självständighet på ett repressivt sätt. Vem vill senare behöva svara på sina barns och barnbarns frågor om varför de inte har skapat nätverk och bidragit till att befria den mänskliga familjen? Tillsammans i ett "stort samarbete av livsbejakande människor och krafter" skapar vi en fredlig omvandling till en hälsosam, ren och beboelig värld - för oss själva och framtida generationer.

Vänster:
Plasmatec-institutet
Plasfour

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies