Samarbete: Gradido-kontot - ett gemensamt verktyg för att utforma den nya jorden

Gäst: Claus-Peter Hübner och Ulf Gebhardt

"Man skapar aldrig förändring genom att bekämpa det som redan finns. För att förändra något bygger man modeller som gör det gamla föråldrat."
- Richard Buckminster Fuller

Som vi vet är tacksamhet och uppskattning starka fredsenergier som ökar när vi delar dem med andra människor. Med en våg av tacksamhet skulle vi komma ett stort steg närmare den urgamla mänskliga drömmen om hållbar fred på jorden.

I det här avsnittet av Gradido Podcast ställer vi oss därför frågan:

"Hur kan vi skapa en sådan 'våg av tacksamhet'? Ett "lyckovirus" som sprider sig exponentiellt, ger leenden åt alla som det "infekterar" och övervinner alla motsättningar? Hur kan vi skapa ett "fredligt" monetärt system som möjliggör en "fredlig" värld för hela den mänskliga familjen?"

Tyvärr har den "mörka sidan av kraften" en annan agenda: den stora återställningen med

total digital övervakning, upprustning - och krig. Kan vi människor åstadkomma någon förändring alls för att skapa en bättre framtid för alla?

I det här avsnittet pratar vi med vår mjukvaruarkitekt Claus-Peter Hübner och vår ledare för utvecklingsteamet Ulf Gebhardt om ett kraftfullt verktyg för att forma framtiden tillsammans: det decentraliserade och globalt skalbara Gradido-kontot, som vårt team av programmerare utvecklar med stort fokus, iver och entusiasm.

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies