Bra samarbete: Fri energi från kuben

Gäst: Inge och Adolf Schneider

I det här avsnittet av Gradido Podcast talar vi om den goda nyheten att mänsklighetens dröm om gratis decentraliserad energi nu uppenbarligen är inom räckhåll och dessutom har blivit överkomlig.

Det gamla systemet har dock andra intressen. I det aktuella numret av NET Journal kan vi läsa att den ryske uppfinnaren dr Marukhin presenterade sin autonoma energimaskin för den ryska regeringen redan 2006. Men regeringen var inte intresserad på grund av dess olje- och gasintäkter.

Detta bekräftar vårt påstående att fri decentraliserad energi endast är möjlig med ett fritt decentraliserat penningsystem som Gradido.

I dag har vi NET Journals redaktörer Inge och Adolf Schneider som gäster. I mer än 30 år har de båda ägnat sig åt forskning och spridning av fri energi. Journalisten och ingenjören har publicerat många böcker och anordnat över 60 kongresser. Inom området fri energi anses de vara de ledande experterna i de tysktalande länderna och har ett mycket bra nätverk över hela världen.

Nu ser vi äntligen ljus vid horisonten. Banbrytande teknik håller på att nå marknadsmognad - från stora industrianläggningar i megawattklassen ner till Andrea Rossis lilla kub, som vi redan talade om i avsnittet med Willi Meinders. Ecat SKLep är 7x7x9 cm liten och lämpar sig särskilt väl för billig självförsörjande elförsörjning i hemmet. Den finns nu tillgänglig för förhandsbeställning med Gradido-rabatt.

Det stora samarbetet tar fart - särskilt på det viktiga området självförsörjning. I detta samtal med Adolf och Inge Schneider läggs ytterligare en mycket viktig pusselbit till.

Vänster:

Ecat SKLep data och begrepp:
www.borderlands.de/Links/Ecat-SKlep-Daten_und_Konzepte-D.pdf

NET Jourmal:
http://www.borderlands.de/inet.jrnl.php3
Du kan också beställa ett provnummer längst ner på sidan.

Boklista från Jupiter Publishing:
https://www.jupiter-verlag.ch/shop/auswahl_neu.php

Nästa evenemang:
https://www.jupiter-verlag.ch/kongresse/auswahl.php

Förteckning över konferenser som anordnats av Adolf och Inge Scheider:
http://www.borderlands.de/Links/KongresseASIS.pdf

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies