Hur naturen revolutionerar vårt ekonomiska system

Bernd von Gradido som gäst hos Simon Rilling 

<