Ätbara vilda växter: naturens kulinariska gåva ekonomi

Gäst: Dr Markus Strauß

Markus Strauß är författare till ett stort antal publikationer om ätbara vilda växter samt initiativtagare till och ledare för universitetscertifikatkursen "Expertrådgivare för självförsörjning med ätbara vilda växter".

År 2015 grundade han Edible Wild Plant Parks Foundation, eller Ewilpa®. Målet är att skapa en ny och modern form av jordbruk. Detta uppnås genom att skapa parklandskap där ätbara vilda växter etableras och tillåts växa vilt på ett kontrollerat sätt.

I det här avsnittet pratar vi om

  • det räddningsnät som naturen erbjuder oss,
  • vad vi bör lära oss av naturen när det gäller ekonomi och samlevnad om vi vill överleva,
  • den tillfälliga trånghet vi känner och varför den är viktig för vår utveckling,
  • Hur vi vänder på vårt tankesätt och återvänder till vår skapande potential för att bidra till transformationen på ett positivt sätt.

 

Låt oss dyka ner i kunskapen från 2 ½ miljon år av mänsklighetens historia och få impulser från den om hur vi tillsammans kan lyckas med det evolutionära språnget.

Vänster:

www.dr-strauss.net
https://www.ewilpa.net

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies