Pattern Breakers - att göra utopier till verklighet

Gäst: Prof. Hans Wüthrich

För miljontals människor är oron för jobbet en källa till knappt kontrollerbar ångest. Förutom den ekonomiska existensen är även den yrkesmässiga framgången i hög grad avgörande för ens ställning i samhället. Krisen kan öppna en historisk möjlighet att inleda ett liv med kreativ glädje, mening och trygghet.

Hans Wüthrich är managementforskare, bokförfattare och professor emeritus vid universitetet för de federala väpnade styrkorna i München samt privatlektor vid universitetet i St.Gallen. Han coachar och ger råd till chefer och ledningskommittéer och anses vara en framstående tvärgående tänkare och mönsterbrytare bland ledningsforskare.

Hans credo:
"Människor vill förändra världen till det bättre, skydda miljön och dess naturresurser och göra meningsfulla saker."

Gradido-akademins nya ekonomiska system är avsett att göra livet för alla människor mer värdefullt och meningsfullt. Nyckelord: Villkorslöst deltagande!

Vänster:

https://www.unibw.de/international-management
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_A._Wüthrich

Utskrift (automatiskt översatt)

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies