Gradido presenterar ett ekonomiskt system som är lämpligt för barnbarn.

Ungdomar utan politisk relevans?

Künzelsau,18.08.2021 - Har våra ungdomar ingen lobby? Inför det federala valet klagar allt fler unga människor på att de etablerade partierna inte erbjuder dem några övertygande framtidsperspektiv. De har nämligen varken en lösningsmodell för det växande skuldberget eller för att stabilisera arbetsmarknaden - för att inte tala om en hållbar utbildningsmodell eller ett övertygande program för naturskydd. Gradido Academy for Economic Bionics tar upp alla dessa relevanta punkter med sin (r)evolutionära ekonomiska och finansiella modell. Gradidomodellen bygger på avskaffandet av principen om skuldpengar, införandet av en gemensam valuta Gradido, en "aktiv basinkomst" och en kompensations- och miljöfond, och visar just de perspektiv som saknas i valprogrammen.

Ungdomar fruktar för sin framtid

Krisen i Corona har visat på de många misslyckanden som har begåtts inom utbildning, familj, hälsa, ekonomisk och finansiell politik under årtionden. Ungdomar, som inte bara har drabbats av oräkneliga inskränkningar i sina utbildningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter, utan också fått sina förhoppningar om en framtid värd att leva fördunklade, är tyvärr de främsta förlorarna av krisen.

Politik utan ett program som passar barnbarnen?

Inte ens inför valet till förbundsdagen känner sig unga människor politiskt sedda. Detta var resultatet av en undersökning bland 7 000 ungdomar och unga vuxna som genomfördes av forskningsföreningen "Childhood - Youth - Family in the Corona Era" vid universitetet i Hildesheim och Goetheuniversitetet i Frankfurt. Den riksomfattande JuCo-undersökningen visar att nästan 60 procent av de svarande uppgav att de hade uppfattningen att ungdomars situation inte var viktig för politiken och nästan 65 procent hade snarare inte eller inte alls uppfattningen att ungdomars problem hördes i politiken. "Endast med en tydlig kursändring kan vi ge våra barn och barnbarn tron på ett fulländat liv i säkerhet och välstånd tillbaka", sammanfattar Bernd Hückstädt, medgrundare av Gradido Academy for Economic Biotechnology. "Det är först när vi slutar att samla på oss gigantiska skuldberg för de kommande generationerna och permanent ignorerar våra ungdomars oro, frågor och idéer, som gamla och unga människor kommer att få en chans att gå vägen till en bättre framtid i solidaritet och tillit till varandra."

Ge ungdomar en röst

60,4 miljoner röstberättigade får rösta i valet till förbundsdagen den 26 september 2021. De 2,8 miljoner förstagångsväljarna utgör endast 4,6 procent av de röstberättigade. Äldre medborgares röster väger betydligt tyngre. Enligt studien Unga tyskar "Ungdomar och Corona i Tyskland: den unga generationen i slutet av sitt tålamod" har Coronakrisen haft en bestående inverkan på ungdomars politiska förståelse. Simon Schnetzer, författare och grundare av studien, förklarar att många av de tillfrågade har blivit existentiellt problematiska och därför inte längre ser en ansvarsfull miljöpolitik utan även en hållbar finansiell och ekonomisk politik som absolut nödvändig.

Framtidsmodellen för människan och miljön bygger på naturlagar.

Det är just här som Gradido-modellen kommer in i bilden: Med utgångspunkt i naturens miljarder år gamla framgångsmodeller har de ekonomiska bionik-experterna vid Gradido-akademins oberoende forskningsinstitut ägnat två decennier åt att utveckla begreppet det gemensamma bästa, som bygger på att man vänder sig bort från principen om skuldpengar och inför Gradido (GDD). Den grundläggande etiska principen för den nya typen av ekonomiska och finansiella system är inriktad på det "trefaldiga goda" för att skapa bästa möjliga möjligheter till liv och utveckling för individen, trygga det sociala livet i samhället och skydda naturen efter bästa förmåga. Människor i alla åldrar har möjlighet att få 1000 Gradido (GDD) per månad som en "aktiv basinkomst". I gengäld tar de på sig uppgifter i samhället som de tycker om att göra och som de därför klarar av att utföra. För samhället dras också 1000 Gradido (GDD) per person och månad, vilket gör skatterna överflödiga. Den tredje pelaren är ytterligare 1 000 Gradido, som varje månad tas ut till en miljöfond för naturskydd. Naturkatastrofer som de nyligen inträffade översvämningarna leder alltså inte längre nödvändigtvis till ekonomiska katastrofer.

Förvandling i stället för uppror

Ungdomar känner sig besvikna och försummade av politiken, särskilt sedan Corona-krisen. "Ungdomar har en känsla av att politiken inte bryr sig om dem", rapporterar ungdomsforskaren Simon Schnetzer och varnar. "En generation som har fått uppleva att man kan göra skillnad om man går ut på gatorna kommer förr eller senare att göra uppror. Allt som saknas just nu är den där gnistan som tänder stämningen."

Sådana "gnistor" levereras av politiken i mängder. De är symptom på ett döende system som är i akut behov av förändring. Den välkända österrikiska minneskonstnären och utbildningssystemdesignern Ricardo Leppe, som har hjälpt tiotusentals elever att utveckla sin fulla potential, uppmanar i podcasten Gradido att börja vid de mest effektiva punkterna: "Om det finansiella systemet och utbildningssystemet förändras kommer allt att förändras. Jag tror att detta är de två viktigaste ankarpunkterna om vi vill skapa en ny framtid - eller snarare är vi mitt uppe i den."

Margret Baier, verkställande direktör för Gradido Academy, uppmanar uttryckligen ungdomarna att tillsammans skapa en framtid som är värd att leva tillsammans: "så att ungdomarnas helt förståeliga protest och uppror mot de rådande förhållandena växer till ett aktivt medskapande av en hållbar framtidsmodell för alla generationer - ett 'stort samarbete' till förmån för hela den mänskliga familjen".

Mer information om Gradido-modellen och Gradido-podden finns på följande adress www.gradido.net

Om Gradido Academy
Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)