Favoritstad 14 - Trots lärarbrist: elever blir genier

"Om vi tillämpar detta inlärningssystem i våra skolor kommer Favourite City att gå till historien. För det vi kan göra, kan alla människor göra. En ny generation av genier håller på att växa upp, kapabla att lösa världens stora problem tillsammans!"

Kära läsare,

Det råder brist på lärare i Tyskland. Enligt PISA-studien kan en fjärdedel av eleverna inte läsa, skriva och räkna ordentligt. Detta märks även i Lieblingsstadt. För Michael Miteinand, stadens engagerade borgmästare, är detta en outhärdlig situation.

Tillsammans med Sibylle Lernfroh, rektor för grundskolan, sammankallar han sitt expertteam till ett krismöte. Inbjudna är också entreprenörer, engagerade föräldrar och representanter för Lieblingsstadts utbildningsorganisation. Michael vill göra Lieblingsstadt till ett flaggskepp för utmärkt utbildning.

Kerstin Frank, trebarnsmamma och ordförande i bildningsförbundet, tar till orda. Hon berättar att föreningen vill grunda en friskola. Där ska barnen förberedas för livet på ett hjärnvänligt och lustfyllt sätt. De byråkratiska hindren för att grunda en skola är dock mycket höga.

"Vad ska göras annorlunda än i våra skolor?" vill Michael veta.

Världens bästa inlärningsmetoder kombinerade i ett system

Kerstin berättar om ett annat studieförbund vars grundare har samlat världens bästa inlärningstekniker och lär ut dem till studenter med stor framgång. 

Beprövade memotekniker för namn, historia och främmande språk, matematik, dra upp rötter i huvudet, bemästra sifferminnet och mycket mer - kombinerat till ett inlärningssystem med vilket studenter och vuxna kan tillägna sig nästan vilken kunskap som helst på kortast möjliga tid. 

I hundratals presentationer för tusentals elever, lärare och föräldrar har det gång på gång visats att varje barn kan lära sig det normala skolmaterialet på en timme per dag på ett lekfullt och roligt sätt.

Föreningen tillhandahåller redan hundratals utbildningsvideor för alla typer av ämnen utan kostnad. Videorna har visat sitt värde under nedstängningarna. De utökas ständigt, så att det nu finns videor för praktiskt taget alla skolämnen.

Föreningen får ständigt tackbrev från elever som skriver i följande mening: "Jag brukade tro att jag var en idiot. Nu vet jag att jag är ett geni!"

I de tyskspråkiga länderna finns det många initiativ som vill inrätta friskolor enligt detta system. De största svårigheterna är dock de rättsliga kraven. När skolprojekt misslyckas beror det inte på skolans utmaningar, utan på juridiska problem.

"Och fungerar de här metoderna verkligen så bra?" frågar Sibylle.

Beprövad och testad tusen gånger - den fungerar för alla

"Ja, definitivt med alla elever. Konceptet har prövats och testats tusen gånger. Vissa elever kanske behöver en halvtimme längre, men det ska inte vara något problem", förklarar Kerstin.

"Tänk om vi använde det här inlärningssystemet i våra skolor?" vill Michael veta, "då skulle du inte behöva starta en egen skola och alla elever i favoritstaden skulle bli genier?"

tänker Kerstin:
"Om vi tillämpar detta inlärningssystem i våra skolor kommer Favourite City att gå till historien. För det vi kan göra, kan alla människor göra. En ny generation av genier håller på att växa upp, kapabla att lösa världens stora problem tillsammans!"

Plötsligt blir det tyst - man kunde ha hört en knappnål falla.

Efter ett tag bryter Siegbert, stadens skattmästare, tystnaden:
"Om det här verkligen fungerar och eleverna bara behöver studera en timme om dagen, vad gör de då resten av dagen? Vi har ju trots allt en tillsynsplikt."

"Eftersom studenterna redan har avslutat sitt obligatoriska program på en lektion, bestämmer de själva vad de vill lära sig utöver detta för livet", svarar Kerstin. "Det kan vara väldigt olika för varje individ.

Vissa studenter kommer att lära sig hur man odlar mat för att ge sig själva och andra hälsosam mat på Solidaritetsfarmen...

...andra bara sniffar lite i bageriet eller på bilverkstaden...

Beroende på ålder och intresse erbjuds de att göra praktik på våra företag för att lära sig mer om en mängd olika yrken."

"Om du vill kan du lära dig ett eller flera yrken hos oss", säger Robert, en byggentreprenör.

"Konst, kultur och sport kan också fascinera", säger Simon, kulturchef i Lieblingsstadt, och gläds: "Måleri, skulptur, musik, teater, film, performance ... detta inspirerar många unga människor, för att inte tala om det stora sportutbudet i vår stad."

"På så sätt formar ungdomarna aktivt sin 'favoritstad', där de senare kommer att trivas som vuxna!", säger Michael entusiastiskt.

"Behöver vi fler lärare för detta?" frågar Siegbert.

"Från utbildningsorganisationen kommer många medlemmar att ställa upp som frivilliga studievägledare. Peer-to-peer-inlärning har också visat sig vara mycket framgångsrikt, vilket innebär att eleverna lär varandra", förklarar Kerstin, "så vi behöver inte fler lärare - tvärtom: lärarna är lättade. De kan ägna sig åt de enskilda eleverna på ett mycket bättre sätt."

"På företagen övervakas även ungdomarna", säger Robert, "ju mer man litar på ungdomarna, desto mer ansvarstagande blir de. Det är min erfarenhet.

Det bästa sättet att lära sig är genom projekt

Siegbert läser i sina register: "Lärare saknas särskilt ofta i de så kallade MINT-ämnena, dvs. matematik, datavetenskap, naturvetenskap och teknik."

"Dessa ämnen lär man sig bäst i projekt." Roman, ägare till LieblingsTEC, ett lokalt teknikföretag, vet vad han talar om. Han är grundare av föreningen KidsTEC e.V., där tekniskt begåvade barn och ungdomar samlas i agila team och utvecklar okonventionella lösningar på en mängd olika problem. De har redan vunnit flera priser i "Jugend Forscht" och liknande tävlingar. 

"De unga människorna förvånar oss alltid", tillägger Roman, "oftast är det vi som lär oss av dem och inte tvärtom. Vi vuxna behöver egentligen bara skapa ramvillkoren, och barnen kommer med lösningar som vi aldrig skulle ha tänkt på i livet."

Roman föreslår att man sätter sig ner med STEM-lärare, KidsTEC och elever för att tillsammans utforma spännande projekt. När projekten förverkligas kommer undervisningsmaterialet in nästan som ett sidospår. 

"Matematik och naturvetenskap är lätt när du kan uppfylla dina önskningar med dem. Då går synapserna i hjärnan igång och man lär sig i rekordfart. Vi upplever detta varje dag på KidsTEC. De bästa idéerna kommer från barnen!"

Nu kommer livet in i rummet. Alla verkar prata med alla andra, och idéerna bara bubblar upp ...

"Kära vänner", Michael tar till orda, "det här är fantastiskt - det här kommer att bli ännu en milstolpe i vårt fantastiska samarbete!" 

Efter en kort tankepaus fortsätter han: 
"Och återigen har vi mycket frivilligt arbete, utbildningsorganisationen, KidsTEC och naturligtvis studenterna, som bidrar till de olika projekten och därmed skapar ett enormt mervärde - för sig själva, för samhället och för helheten. Enligt Gradidomodellen ersätts allt ideellt arbete med 20 Gradido per timme - för närvarande fortfarande upp till maximalt 1000 Gradido per huvud och månad, men vi utvecklar oss vidare även här."

Den "Bra samarbete tar sig an oanade dimensioner. I det 14:e avsnittet av den populära serien "Gradido i favoritstaden" räddar invånarna i Lieblingsstadt bokstavligen världen - eller snarare ser de till att det växer upp en generation av genier som kan lösa världens stora problem.

Det har definitivt bevisats att samarbete är mycket bättre än konkurrens. För det som våra favoritstadsbor kan göra, kan alla människor i hela världen göra. Och det är bra, för det är bara tillsammans som vi kan lösa mänsklighetens problem.

Även detta utbildningsprojekt drivs till stor del på frivillig basis. Med hjälp av volontärersättningssystemet "Gradido" ersätts det frivilliga arbetet med 20 Gradido per timme.

För Gradidos finns en mängd olika förmåner och rabatter som kan utnyttjas hos lokala företag. Dessutom finns det ett livligt utbyte mellan medborgarna. Detta minskar kostnaderna för alla inblandade och stora projekt blir genomförbara. En win-win-win-situation för alla!

Vidarebefordra gärna denna serie till din kommunstyrelse, föreningar och företag!

Med Gradido och det stora samarbetet genererar vi Uppåtgående spiraler att forma framtiden på ett positivt och hållbart sätt. Tillsammans förvandlar vi våra städer och samhällen till levande och blomstrande oaser - våra favoritplatser!

Med vänliga hälsningar

Din

Margret Baier och Bernd Hückstädt
Gradidos grundare och utvecklare

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies