Föregående bild
Nästa bild

Använd andra marknadsplatser för Gradido-erbjudanden

Med Gradido-länken kan Gradidos skickas var som helst. Detta ger oss möjlighet att lägga ut Gradido-erbjudanden på alla klassificeringsmarknader.

Exempel: Ebay Classifieds (Tyskland)

Ebay Classifieds är en gratis marknadsplats i Tyskland som kan vara mycket lämplig för Gradidos erbjudanden och förfrågningar. I andra länder finns jämförbara marknadsplatser på nätet.

Så här gör du:

  1. Registrera
  2. Placera annons
  3. Ange Gradido och rabatt i rubriken, t.ex. Gradido 20 40 60 80%

Marknadsplatser i andra länder

Österrike

https://www.willhaben.at

Schweiz

https://www.tutti.ch/

 

Telegram

Grupp: Gradido Erbjudande/Sökning

 

WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies