Pressmeddelanden

Insolvensvågen som en möjlighet

Gemensam valuta i stället för förlorad försörjning Künzelsau, 16 september 2020 - Senast vid årsskiftet kommer en veritabel konkursvåg att svepa in över Tyskland. Cirka 50 000

Läs mer

Naturen som modell

Gradido-finansieringsmodellen säkrar statsbudgeten utan skatter Künzelsau, 03 augusti 2020 - Corona-krisen sätter vårt skattesystem på prov.

Läs mer

Känsla och trygghet

Koronakrisen möjliggör en ny arbetsvärld Künzelsau, 09 juli 2020 - För många människor är oron för jobbet knappast en anledning till att

Läs mer

Utbud i stället för skuld

Nytt finansiellt system för skuldfria ättlingar Künzelsau, 30 juni 2020 - Räddningsfonder i miljardklassen ska kompensera för de förödande ekonomiska konsekvenserna av

Läs mer
WordPress Cookie Notice av Banner för riktiga cookies