Utbud i stället för skuld

Ett nytt finansiellt system för skuldfria ättlingar

Künzelsau, 30 juni 2020 - Räddningsfonder i miljardklassen ska mildra de förödande ekonomiska konsekvenserna av Coronakrisen. Behovet är lika stort som oron för hur kommande generationer ska kunna betala av detta gigantiska skuldberg. Enligt de ekonomiska bionik-experterna vid Gradido Academy kan vårt finansiella och ekonomiska system misslyckas på grund av denna utmaning. Deras alternativ med en framtid är "Gradidomodellen".

I det rådande finanssystemet är vissa människors kredit alltid andras skuld. Denna systemmekanism kan endast brytas genom en omvandling av det monetära systemet. I 20 år har Gradido Academy for Economic Bionics utvecklat en "gemensam god valuta" som bygger på naturens modell och öppnar helt nya möjligheter. I Gradidomodellen, det finansiella och ekonomiska system som bygger på den naturliga modellen, är skapandet av pengar helt skuldfritt. Enligt grundprincipen om det trefaldiga goda är ändå grundförsörjningen för varje individ, statsbudgetarna och en världsomspännande miljöfond garanterad.

Livspengar i stället för penningskulder

För varje person skopas 1 000 gradido (GDD) tre gånger i månaden:

1 000 GDD för den aktiva basinkomsten
1 000 GDD för den offentliga budgeten, inklusive hälsosektorn.
1 000 GDD för ersättnings- och miljöfonden (AUF)

Nödpengar i händelse av en finansiell krasch

Om det rådande finansiella systemet faktiskt skulle kollapsa på grund av de enorma nuvarande bördorna skulle Gradido kunna fungera som nödpengar för tillfället och på så sätt hålla igång det ekonomiska livet. För att vara omedelbart tillgängliga i en sådan nödsituation arbetar de ekonomiska bionikerna med att införa Gradido parallellt med befintliga valutor med hjälp av ett bonussystem.

Närmare uppgifter om Gradido-modellen finns på följande webbplats https://gradido.net/de/coin

Om Gradido Academy

Gradido Academy for Economic Bionics har utvecklat en alternativ "gemensam god valuta" med naturen som förebild. Naturen följer regeln att det är bara när något går bort som något nytt kan uppstå och därmed är det möjligt att åstadkomma en långsiktig förbättring (evolution). Dess framgångsrecept är "livets kretslopp". Om vår ekonomi också skulle följa denna naturliga cykel skulle det lösa praktiskt taget alla världens penningrelaterade problem, enligt experterna på ekonomisk bionik. Gradido-modellen bygger på idén att inte bara varje person utan även varje stat får en inkomst som skapas på kreditbasis. På så sätt kan den utföra alla sina uppgifter utan att ta ut skatt. Deflation och inflation hör till det förflutna. Ekonomin befrias från det ständiga tvånget att växa, och faran för en kollaps av det finansiella systemet är äntligen avvärjd. (www.gradido.net)