Forskningsprojektet Gradido - ett monetärt system för en framtid som passar barnbarnen

Vad är det för värld som våra barn ska leva i? På grund av systemet håller det nuvarande finansiella systemet på att kollapsa över hela världen, vilket åtföljs av masskonkurser, rekordhög arbetslöshet, fattigdom och krig.

Endast med ett nytt monetärt system som bygger på liv, kärlek och medkänsla kan mänskligheten möta dessa utmaningar för allas bästa. Gradido Academy for Economic Bionics har under tjugo års forskning utvecklat ett sådant system: Gradido, livets naturliga ekonomi, följer naturens beprövade framgångsmodeller sedan miljarder år tillbaka och har potential att göra slut på fattigdom, hunger, krig och miljöförstöring. Tillsammans skapar vi en framtid för barnbarn i fred och harmoni med naturen.

Namnet Gradido står för tacksamhet, värdighet och donation. Gradido möjliggör alla de fantastiska projekt och initiativ som tidigare har förtryckts av det gamla finansiella systemet. Den etiska grunden är det trefaldiga bästa för individen, samhället och helheten.

Tredubbelt skapande av pengar genom livet

I motsats till det gamla systemet med skuldpengar skapas pengar i Gradido av varje människa:

Gradido =
Tacksamhet - Tacksamhet
Dignity - Dignity
Donation - gåva

1
Aktiv basinkomst som bygger på villkorslöst deltagande

Varje person har rätt att bidra till samhället med sina böjelser och förmågor och därmed få sin aktiva basinkomst på 1 000 GDD (motsvarande 1 000 euro) per månad. Människor som får bidra med sina gåvor och skapa fördelar utvecklar sin fulla potential, får glädje, stärker sitt välbefinnande och sin hälsa. De är i sin makt och tillsammans kan de klara av små och stora utmaningar. Ovillkorligt deltagande är frivilligt, basinkomsten är ett basbelopp. Ytterligare inkomster är möjliga.

3
Ersättnings- och miljöfonden (AUF) för sanering av förorenade områden

De tredje 1 000 GDD är öronmärkta för att återställa vår vackra jord till det paradis som den förmodligen en gång var tänkt att vara. AUF har införts över hela världen och är en extra miljöpott som motsvarar alla nationella budgetar tillsammans.

2
Skattefri statlig budget för varje land

Det andra penningskapandet på 1 000 GDD per capita och månad går till den offentliga budgeten, som därmed är lika stor som den är i Tyskland för närvarande, inklusive hälso- och sjukvård och sociala tjänster. Eftersom detta redan sker genom att pengar skapas behövs inga skatter, obligatoriska försäkringar eller andra avgifter.

Stabil penningmängd genom
den naturliga cykeln för att bli till
och genomgång av

Det månatliga penningskapandet på sammanlagt 3 000 GDD per capita tillsammans med en kontinuerlig månatlig Föränderlighet (negativ ränta) på 5,6% ett självreglerande system som håller penningmängden och därmed priserna stabila.

En mild och fredlig omvandling för allas bästa.

Gradido kan införas var som helst: i samhällen, enskilda länder och/eller i hela världen. Införandet kan ske gradvis parallellt med det gamla systemet. Detta möjliggör en fredlig omvandling utan förlorare som gynnar alla människor och naturen.

Ett bra samarbete -
saker och ting är bättre tillsammans

Gradido har sitt ursprung i naturens plussum-princip, som visar hur samarbete (symbios) fungerar. Därför bjuder vi in alla livsbejakande, positiva människor, institutioner och projekt till ett "stort samarbete". Tillsammans skapar vi en fantastisk framtid som är värd att leva för alla - för våra barns och deras barns skull.

Närmare uppgifter om Gradido-modellen, det "stora samarbetet" och det kostnadsfria Gradido-kontot i hela världen finns på www.gradido.net.